SF Albertslund har følgende kandidater i Kommunalbestyrelsen fra 1. januar 2022:

Vivi Nør Jacobsen: Gruppeformand. Sidder i Økonomiudvalg (ØU) og Børne- og skoleudvalg (BSU)

Resul Kücükakin: Sidder i Kultur-og Fritidsudvalget (KFU), Ældreudvalget (ÆU) og Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Uddannelsesinstitutioner (EBU)

Birgit Hauer: Sidder i  Miljø- og Byudvalget (MBU), Ældreudvalget (ÆU) og  Udvalget for udsatte børn og handicappede (§17.stk.4)

Tina Messaoudi: Sidder i Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) og Social- og sundhedsudvalget (SUS)

Michael Jonasen – 1. suppleant

Inge Dahn – 2. suppleant

Mette Jacobsen – 3. suppleant

Søren Vinzent – 4. suppleant

Se nærmere om de enkelte udvalg på Albertslund Kommunes hjemmeside

Vores politikere
Vivi Nør Jacobsen

Medlem af Kommunalbestyrelsen - Albertslund
Folketingskandidat - Københavns Omegn

Resul Kücükakin

Medlem af Kommunalbestyrelsen - Albertslund

Birgit Hauer

Medlem af Kommunalbestyrelsen - Albertslund

Tina Messaoudi

Medlem af Kommunalbestyrelsen - Albertslund

Vores lokale folketingskandidat
Vivi Nør Jacobsen

Medlem af Kommunalbestyrelsen - Albertslund
Folketingskandidat - Københavns Omegn