Fælles om et stærkt Albertslund

GODT FRA START I (BØRNE)LIVET
Vi vil give Albertslunds børn den bedste start i livet. Derfor skal Albertslunds pasningstilbud have nok voksne til at det er trygt, godt og udviklende at gå i dagpleje, vuggestue og børnehave. Vi tror på at glade børn leger og udvikler sig bedst. Det gælder i øvrigt også de større børn i SFO’erne og klubberne.

STÆRKERE SKOLER
Folkeskolen er en livsnerve i vores lokale fællesskaber. Albertslunds folkeskoler er ikke ens, og derfor skal de have frihed til at bruge nye læringsformer, spille sammen med billed- og musikskolen eller lægge idrætstimerne i park og skov. Skolerne skal have de bedste vilkår for at være skole for netop deres elever.

EN SUND BY SATSER PÅ FOREBYGGELSEN

Vi satser på mere og bedre forebyggelse – fordi det kommer både den enkelte og fællesskabet til gode. Det skal være sundt at bo i Albertslund – vi skal væk fra de mange huller i børnenes tænder, begrænse livstilssygdomme og overvinde, at alt for mange albertslunderne lever kortere liv end andre danskere.

DET BEDSTE SENIORLIV

Albertslunds seniorer er en ressource for vores by. De er aktive i foreningerne og deltager flittigt i kulturelle og sociale aktiviteter. De bidrager med masser af liv og ånd. Men når man op i alderen, kan man få brug for hjælp, også skal den være tilgængelig og nærværende. SF arbejder for at hver eneste borger kan få det bedste seniorliv i Albertslund.

 Derfor mener vi at hjemmehjælp skal være en hjælp – ikke et stressende indslag. For os er det åbenbart, at den enkelte borger skal have mulighed for, sammen med hjemmehjælperen, at præge hvad, der er brug for i hjemmet fra gang til gang. Vi mener, at borgeren sammen med medarbejderen godt kan afgøre, om der skal støvsuges eller skiftes sengetøj.

EN BY TIL OG FOR ALLE
Albertslund er en mangfoldig by. SF ønsker en by, der hænger sammen på tværs af bydelene. Vi mener, at fællesskaber på tværs af generationer, køn, forskellige sociale grupper og vores etniske mangfoldighed styrker vores fælles by.

For os er medborgerskab er grundlag for et levende og aktivt demokrati, og det er meget andet og mere end institutioner og regler. Derfor arbejder SF for en by, der er præget af åbenhed, og hvor hver borger får lyst til at tage del i og bidrage til byens liv. Demokratisk kultur og folkeoplysning kvalificerer os til at være med-borgere.
SF vil sætte borgerne og kulturen fri. Barn, ung, voksen og senior skal mærke, at Albertslund er deres by. SF vil sikre kulturel mangfoldighed i kultur- og fritidstilbuddet, så vi kan få og skabe gode oplevelser sammen med andre.

GRØN, GRØNNERE, ALBERTSLUND

Albertslund er en grøn kommune, men i SF mener vi ikke, at vi skal hvile på laurbærrene. Derfor har vi fortsat grønne ambitioner. Vi vil samle regnvandet op, styrke CO2-regnskabet og gøre byen grønnere med flere træer, grønne planter på facader og gavle i centrum, og fælles køkkenhaver i boligområderne. Klima og miljø skal tænkes ind i alle dele af byens liv, og de bæredygtige løsninger, skal findes ved at inddrage de borgere, der er berørte af dem.

Læs uddybende kommentarer og handlingsplaner FOLDER Rettet FINAL Til Hjemmeside

Er du enig?
Er du enig med SF?

JA

Det er vi glade for!

Vil du være med til at gøre vores fælles visioner til virkelighed? Så meld dig ind i SF i dag og vær med til at gøre Danmark grønnere og mere socialt.

Bliv medlem

Nej

Men du er alligevel nysgerrig?

Måske er der mere vi er enige om, end du tror. Eller måske vil du bare gerne følge med i vores politik? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev!