SF Albertslund holder Generalforsamling den 6. marts 2022  på Birkelundgård.

Aktiviteter

SF Albertslund holder bestyrelsesmøde ca. en gang om måneden. Bestyrelsesmøderne er åbne for alle medlemmer.

Derudover holder vi Medlemsmøder og Politikudviklingslingsmøder 4-6 gange om året. Møderne indkaldes via Nyhedsbrev.