Aktiviteter

SF Albertslund holder bestyrelsesmøde ca. en gang om måneden. Bestyrelsesmøderne er åbne for alle medlemmer.

Derudover holder vi Medlemsmøder og Politikudviklingslingsmøder 4-6 gange om året. Møderne indkaldes via Nyhedsbrev.

Rød Café holdes også 4-6 gange årligt. Her mødes vi en fredag kl. 17.30 til et oplæg op et specifikt emne – med efterfølgende debat. Vi slutter af med fællesspisning – hvor vi som oftest bestiller Take away. Man medbringer selv drikkevarer. Prisen er normalt 80 kr. – lærlinge og studererne halv pris og børn er gratis.