SF Albertslund holder Generalforsamling den 1. marts kl. 13.00 på Birkelundgård.

Aktiviteter

SF Albertslund holder bestyrelsesmøde ca. en gang om måneden. Bestyrelsesmøderne er åbne for alle medlemmer.

Derudover holder vi Medlemsmøder og Politikudviklingslingsmøder 4-6 gange om året. Møderne indkaldes via Nyhedsbrev.

Rød Café holdes også 4-6 gange årligt. Her mødes vi en fredag kl. 17.30 til et oplæg op et specifikt emne – med efterfølgende debat. Vi slutter af med fællesspisning – hvor vi som oftest bestiller Take away. Man medbringer selv drikkevarer. Prisen er normalt 80 kr. – lærlinge og studererne halv pris og børn er gratis.