SF Albertslund

I SF Albertslund arbejder vi for at få så meget SF politik som muligt igennem i Kommunalbestyrelsen. SF fik valgt to medlemmer til Kommunalbestyrelsen ved kommunalvalget i 2017.

Alle medlemmer i SF Albertslund har mulighed for at bidrage til arbejdet med at forme den politik, som vi vil forsøge at få gennemført. Det kan ske på medlemsmøder og politikudviklingsmøder og på den årlige Generalforsamling.

SF’s to medlemmer af kommunalbestyrelsen får hjælp fra en støttegruppe, der har påtaget sig opgaven med at læse dagsordener til udvalgsmøderne. Der holdes månedlige Før-udvalgsmøder, hvor dagsordenerne gennemgås.

På Generalforsamlingen drøfter vi det kommende års mål og handlingsplaner.

Vi sender et lokalt nyhedsbrev via mail til alle medlemmer i SF Albertslund. Nyhedsbrevet sendes ca. 10 gange om året.

Albertslund
Toftestræde 10, 2620 Albertslund
Tlf: 31622097
Tlf: 31622097
Formand
Bliv medlem af SF