SF Albertslund

I SF Albertslund arbejder vi for at få så meget SF politik som muligt igennem i Kommunalbestyrelsen. SF fik valgt fire medlemmer til Kommunalbestyrelsen ved kommunalvalget i 2021.

Alle medlemmer i SF Albertslund har mulighed for at bidrage til arbejdet med at forme den politik, som vi vil forsøge at få gennemført. Det kan ske på medlemsmøder og politikudviklingsmøder og på den årlige Generalforsamling.

SF’s medlemmer af kommunalbestyrelsen får hjælp fra den Lokalpolitiske Gruppe (LPG) der mødes én gang om måneden og drøfter dagsordenpunkter til Fagudvalg og Økonomiudvalg. Derudover er der mulighed for at drøfte politiske emner via den lukke Facebookgruppe “Lokalpolitisk Gruppe). Alle medlemmer af SF Albertslund kan blive medlem af denne gruppe.

På Generalforsamlingen drøfter vi det kommende års mål og handlingsplaner.

Vi sender et lokalt nyhedsbrev via mail til alle medlemmer i SF Albertslund. Nyhedsbrevet sendes ca. 10 gange om året.

Albertslund
Elefantens kvt. 12A, 2620 Albertslund
Tlf: 41168117
Formand
Bliv medlem af SF