Allerede som barn tog jeg min første politisk kamp
Jeg gik i 2. klasse, da man ville lukke vores fritidsklub. Kampen for klubben blev min første politiske kamp – og sejr. Vi fik en nedlagt gård, som vi børn var med til at sætte i stand efter, at vi havde kæmpet sammen med forældre, ansatte og kloge lokalpolitikere. Den oplevelse viste mig, at forandring er mulig.

Jeg gik i 2. g, da min far blev fyret fra slagteriet og mit ungdomsliv fik en ny drejning: Jeg ville kæmpe aktivt imod uretfærdighed og for en bedre fremtid. Jeg blev aktiv i SFU og lokalformand.

Tryghed er kernen i et godt samfund
Mødet med verden som ufaglært tjener i Schweiz, frivillig i Zimbabwe og de andre unge på Hadsten højskole satte tingene yderligere i perspektiv. Det gik op for mig, at der er én faktor, som afgør, om mennesker har muligheder, modet til at turde og troen på, at de kan – den faktor er tryghed.

At skabe tryghed om den danske model var også mit afsæt for forslaget om at indfryse de ansattes lønkroner, så de ikke kunne bruges til at lappe huller i vejen, hvis konflikten kom under OK18. Vi startede i Albertslund og siden blev forslaget rullet ud i kommuner over hele landet – og endda kopieret af Statsministeren.

Jeg er folketingskandidat for SF for at sikre, at vi får en rød regering, der er rød af gavn, ikke kun af navn.

MÆRKESAGER

Alle børn skal godt fra start
• Vi styrker den tidlige indsats med jordemor og sundhedsplejerske.
• Seks børn pr. voksen i børnehaven, tre børn pr. voksen i vuggestuen, så alle børn kan gro og glædes.
• Skrot de nationale tests i skolerne og sæt lærerne fri til at skabe trivsel, kreativitet og læring.
• Afskaf børnefattigdom – riv Kontanthjælpsloftet ned!

Unge skal udvikle, uddanne og undre sig
• Flere faglærte kræver flere elever på bedre finansierede erhvervsskoler og især lærepladser.
• Vi skal fremtidssikre SU’en, så den fortsat er for alle, så boglig uddannelse ikke kun er for børn af dem, der har råd.
• Vi stopper Fremdriftsreformen – Aldrig har flere unge følt sig mere pressede. Det kan vi ikke være bekendt, og derfor skal vi give plads til at alle unge kan udvikle, uddanne og undre sig.

Et arbejdsliv, der er til at arbejde med
• Vi sætter aktivt ind over for stress og nedslidning ved at styrke Arbejdstilsynet med flere beføjelser og penge. Stress koster 18 milliarder kroner om året – det svarer til 3 Storebæltsbroer! Stress er et fælles problem og ikke den enkeltes.
• Giv voksne ret til uddannelse hele (arbejds-)livet. Uddannelse er en investering, som udvikler den enkelte og vores samfund.

HJEMMESIDE

www.stemvivi.dk