Lige siden jeg kan huske har jeg ville rede hele verden, og har haft en tåre i øjnene og ondt i maven når jeg har læst, hørt eller oplevet uretfærdighed.

Jeg er vokset op i en arbejderklasse familie, hvor min mor var hjemmegående og min far vejarbejder indtil han blev formand i 3F.

Uddannelse var ikke almindeligt og jeg har selv måtte skabe mine egne muligheder i livet. Som voksen har jeg måtte erkende, at det desværre ikke er muligt, at rede hele verden.

Men at jeg som lokalpolitiker kan gøre en forskel, og være med til at ændre min by til det bedre. Jeg tror på at alle har lige rettigheder og skal have så lige muligheder som muligt.

Som lokalpolitiker er det netop et af mine mærkesager, at skabe muligheder for dem som ikke har en stærk stemme, ikke har modet, kræfterne eller ressourcerne til at skabe gode vilkår i eget liv- at blive en del af fællesskaberne.

Mærkesager

  • At borgerne kun har en indgang til kommunen igennem en koordinerende sagsbehandler” som koordinerer borgernes sag på tværs af “kommunens enheder
  • At styrke det lokale foreningsliv, både i form af faciliteter og økonomi. Jeg vil arbejde for en by hvor foreningsliv, borgere og lokalpolitikere kan løfte flok, og hvor vi igennem en fælles indsats og dialog kan udvikle og forbedre vilkårene for vores borgere.
  • At handicappolitik kommer på dagsordenen. Jeg vil personligt kæmpe for at forbedre vilkårene for borgere med et fysisk eller psykisk handicap.