Klima

Sæt farten ned … en planet med mere ro på!

Vi skal bremse klimaforandringerne. Klimaforandringerne raser, og vi skal have vendt udviklingen.

Vi står midt i en klimakrise, men vi står også midt i en biodiversitetskrise, og de to kriser hænger uløseligt sammen. Klimaforandringerne gør forholdene for vores pressede natur med truede dyr og planter endnu værre, men samtidig skal naturen ifølge FN’s klimapanel være en helt central del af løsningen på klimakrisen. Flere og større arealer med vild natur er et vigtigt redskab i kampen for at få bremset klimaforandringerne.

Derudover skal fremtidens energiforsyning være grønnere. Vi skal hurtigst muligt have udfaset kul, olie og naturgas i vores varme og energiforsyning og erstattet det med varmepumper og grøn fjernvarme samt energi fra vind og sol. Vi skal også have flere biler og busser over på grøn energi, og vi skal sørge for gode og sikre cykelveje til job og skole.

Vi skal mindske affaldets pres på klima og miljø ved at sortere og genanvende vores affald. Vi skal gøre det nemt at sortere og genanvende affald, både i de enkelte husstande og på kommunens virksomheder, for at skåne sparsomme ressourcer og mindske CO2-udslip.

Det vil SF-Rebild:

  • Flere og større arealer med vild natur
  • Grønnere energi- og varmeforsyning
  • Kommunale køretøjer over på grøn energi og gode og sikre cykelveje
  • Klimavenlig mad i de offentlige køkkener
  • Styrke af Rebild Kommune som turistdestination, så flere holder ferie i Danmark.