Drikkevand

Sæt farten ned og beskyt vores drikkevand … for alle har ret til rent drikkevand.

Vores grundvand er truet af pesticidrester. Det kan vi ikke leve med! Der bliver fundet gift i flere og flere drikkevandsboringer. Hvis vi ikke sætter ind nu, vil der ikke være rent grundvand nok til de kommende generationer. Brugen af sprøjtegift truer vores rene drikkevand. De nyeste målinger viser, at der er rester af gift i over halvdelen af vandværkernes drikkevandsboringer.

I Rebild Kommune er der fundet rester af sprøjtegifte i 20 % af kommunens drikkevandsboringer!

Smag lige på det: Der er allerede gift i vores drikkevand. Nogle gange er der så meget gift i vores drikkevand, at det overskrider grænsen for, hvad vi har accepteret som sundhedsmæssigt forsvarligt. Nogle gange dukker der forbudte stoffer op i vandet, som er kræftfremkaldende. År for år vokser problemet i takt med, at fortidens giftige synder siver ned gennem jorden og løber ud i vores drikkevand.

Rent drikkevand vedrører os alle og vi skal kunne stole på, at det vand, vi drikker, er rent. Derfor er det højprioritet for SF-Rebild at sikre rent vand til kommende generationer. Vi vil bremse brugen af pesticider, særligt i de områder, hvor vi henter vores drikkevand. I de områder, hvor vi henter vores drikkevand, ønsker vi at naturen står urørt, så både natur og drikkevand slipper for forurening.

Det vil SF-Rebild:

  • Stop for brug af sprøjtegifte på offentlige arealer
  • Mere vild natur
  • Sikre kommunens indkøbspolitik i forhold til at maling, husholdningsprodukter m.v. ikke indeholder farlig kemi – fx ved indkøb af svane-eller blomstermærkede produkter
  • Tilbyde kommunens lodsejere (fx golfbaner) at få et gratis økologitjek.