Ældre

Sæt farten ned – vi har brug for en ældrepleje med ro på.

At blive ældre i Rebild skal være en naturlig begivenhed. Som ældre borger, skal man fortsat kunne leve det liv, man ønsker og gøre de ting, der betyder noget for en. Også selvom man har brug for hjælp. De ældre som har behov for omsorg og pleje skal sikres tilstrækkelig hjælp og nærvær.

SF ønsker en ældrepleje præget af værdighed og respekt for dem, der har været der for os hele livet.

Men vi står overfor en stor stigning i antallet ældre over de kommende år. Der er derfor brug for, at vi nytænker de indsatser vi gør, og der er brug for vi begynder nu.

Det vil SF-Rebild:

  1. At vi i højere grad forebygger de ting, der kan forebygges for at sikre de ældre en så god og sund alderdom som muligt. Herunder hjælp til at opbygge netværk og understøtte foreninger og aktiviteter blandt ældre.
  2. At vi organiserer arbejdet i hjemmeplejen i grupper i teams, så vi sikrer, at værdifulde informationer viderebringes og, at der kommer færre forskellige i de ældres hjem og dem, der kommer, kender modtagerne af hjemmehjælpen bedre.
  3. At vi bygger flere seniorbofællesskaber, så de ældre, der ønsker det kan være tæt på andre ældre og danne de netværk og venskaber, der styrker.
  4. At vi styrker indsatsen omring demens. Herunder bl.a. fokus på parboliger
  5. At vi gør en kæmpeindsats for at øge rekrutteringen til vores ældreomsorg ved at skabe bedre arbejdsforhold, mindre buakrati, mere tillid til vore medarbejdere samt et øget fokus på faglighed.