Daginstitutioner, 0-6 år

Danske børn tilbringer mange timer i daginstitution, og det er derfor helt afgørende, at Rebild Kommune tilbyder gode forhold i alle vores daginstitutioner. At der i vores daginstitutioner er tid og rum til, at det enkelte barn kan udvikle sig i trygge rammer, trives og opleve at være en del af fælleskabet.

En af forudsætningerne for, at Rebild Kommune forbliver en attraktiv bosætningskommune er, at der er en bred vifte af reelle pasningstilbud med en høj grad af pædagogisk faglighed. Det er vigtigt, at daginstitutionerne findes i børnenes nærmiljø, og dermed støtter sammenhæng i børnenes liv mellem dagpleje, børnehave og skole.

Det vil SF-Rebild:

  • Arbejde for at minimumsnormeringer indfases hurtigst muligt
  • Øge andelen af uddannede pædagoger i vores daginstitutioner til min 80%
  • Styrke overgangene fra vuggestue/dagpleje til børnehave og fra børnehave til skole