Folkeskolen er en af vores absolut vigtigste samfundsinstitutioner. Her dannes og uddannes vores vores børn og unge på tværs af køn, geografi, sociale skel, religion osv. Men i Rebild kommune er der for mange børn der mistrives og flere og flere børn eksluderes fra fællesskabet.

Lad os skabe en folkeskole, hvor der er tid til dem, der har svært ved at læse, dem der har krudt i røven og dem der har brug for at blive stimuleret lidt ekstra.

Hvor larm, mistrivsel og testkultur erstattes med mere tid til at lære, tid til kammerater – tid til at få alle børn med. Tid til at blive til nogen – før man skal blive til noget.

Lad os gøre op med de lange skoledage med overfyldte klasselokaler og en inklusionsindsats, der alt for ofte bliver en spareøvelse. Lad os sammen gøre Rebild Kommunes folkeskole til landets bedste!

Det vil SF-Rebild:

  • Kortere skoledage med flere timer med to lærere
  • Stop for megaklasser – max 24 elever i en klasse
  • Erstatte test med faglig fordybelse, dialog og tillid til de fagprofesionelle
  • Etablere en ny model for inklusion, hvor fokus altid er på det enkelte barns behov.