Natur

Sæt farten ned!
Giv plads til en vildere natur!
Giv vores natur ro!

Arter og bestande af vilde dyr er i galoperende tilbagegang – ikke bare globalt, men også i Danmark.

Naturen i Danmark mangler plads – plads, hvor det ikke er vores hensyn, der står i forreste række, men hvor det er hensyn til vores rige natur der har førsteprioritet.

Der skal afsættes plads til mere natur – områder, hvor naturen får lov at udvikle sig frit. Det betyder, at vi giver plads til naturlige processer som oversvømmelser, stormfald og store græssende dyr, der er med til at skabe varierede landskaber.

Samtidigt skal vi have mere natur ind i vores hverdag. Her skal kommunen gå forrest ved at lade flere kommunale arealer udvikle sig til natur med et rigt blomsterflor, gamle træer og vandhuller, til gavn for sommerfugle, vilde bier og andre insekter. Kommunen skal også hjælpe og understøtte private og virksomheder, der selv ønsker at gøre en ekstra indsats i haven eller på virksomhedens arealer.

Det vil SF-Rebild

  • Arbejde for flere og større sammenhængende naturområder
  • Arbejde for en kommunal biodiversitetspolitik, der forpligter kommunen til at gøre en ekstra indsats
  • Arbejde for at kommunen indgår i forpligtende samarbejde med borgere og virksomheder, der ønsker at være med.