Dine muligheder i SF Odense!

I SF Odense bestræber vi os på, at der er kort fra medlem til indflydelse gennem eksempelvis bestyrelsen og vores folkevalgte. Derfor er der også en række muligheder, som man som medlem af SF Odense kan gøre brug af, for at være en del af den daglige arbejdsgang i SF Odense. Hvor man selvfølgelig altid kan komme til bestyrelsen med gode idéer til medlemsmøder eller aktiviteter, som man synes, der skal være mere af i partiforeningen, kan man også selv blive en del af en eller flere af SF Odenses politiske arbejdsgrupper.

Arbejdsgrupperne mødes med jævne mellemrum og diskuterer vigtige politiske emner, så SF Odense kan få oplyste holdninger ind på gangene i byrådet. Yderligere har man også mulighed for at stable et tema-møde på benene, der kort sagt er et medlemsmøde med taler(ere) omhandlende et emne indenfor ens arbejdsgruppes politikområde. Om man vil få et oplæg ud, lægge op til en debat eller hellere vil lave noget politikudvikling gennem en workshop, er så helt op til gruppen selv. Har du lyst til at være en del af en arbejdsgruppe, kan du se grupperne herunder, hvem der er tovholder for udvalget, og hvordan du kontakter dem.

  • Grøn gruppe: Frederik Plank.  Fredeplank@icloud.com
  • Børn og unge: Finn Etzerod.  Finnetzerodt1@gmail.com
  • Ældre-, handicap- og psykiatri-strategigruppen. Axel Skytthe.  Axelskytthe@gmail.com
  • Sundhed. Anne Wünsche.  Anneaviaja@gmail.com
  • Beskæftigelses- og socialpolitik. Helle Nielsen.  Helle_nielsen88@hotmail.com
  • LGBTQ+-gruppe. Tovholder nedsættes, kontakt imidlertid Mikkel Høj-Larsen.  Mikkelhoej@hotmail.com

Planlagte aktiviteter

En række aktiviteter er selvfølgelig allerede planlagt i både SF Odense, SF Storkreds Fyn og i andre fora. Derfor har vi også et årshjul, der samler alle disse aktiviteter. Årshjulet kan tilgås igennem linket her, og den opdateres automatisk, når nye aktiviteter bliver lagt ind i årshjulet.

Man kan desuden også se vores planlagte aktiviteter i kalenderen herunder. Vær dog opmærksom på, at ikke alle aktiviteterne er SF Odenses, da kalenderen også deles med SF Ungdom og SF Storkreds Fyn. Man er dog som medlem, velkommen til alle SF Odenses og SF Storkreds Fyns aktiviteter.

Har du spørgsmål til SF Odense, eller hvis du har lyst til at være aktiv i partiforeningen, kan du rette henvendelse til formanden:
Karsten Fogde
E-mail: Karstenfogde@gmail.com

 

Vores by- og regionsrådskandidater
Brian Dybro

Rådmand for ældre- og handicapområdet
Medlem af Kommunalbestyrelsen - Odense

Line Mørk

Medlem af Kommunalbestyrelsen - Odense

Odense
Villestofte Skovgyde 146, 5210 Odense NV
Tlf: 51220701
Formand
Bliv medlem af SF