Dine muligheder i SF Odense!

Velkommen til SF Odense! I SF Odense bestræber vi os på, at der er kort fra medlem til indflydelse gennem eksempelvis bestyrelsen og vores folkevalgte. Derfor er der også en række muligheder, som man som medlem af SF Odense kan gøre brug af, for at være en del af den daglige arbejdsgang i SF Odense. Hvor man selvfølgelig altid kan komme til bestyrelsen med gode idéer til medlemsmøder eller aktiviteter, som man synes, der skal være mere af i partiforeningen, kan man også selv blive en del af en eller flere af SF Odenses politiske arbejdsgrupper.

Arbejdsgrupperne mødes med jævne mellemrum og diskuterer vigtige politiske emner, så SF Odense kan få oplyste holdninger ind på gangene i byrådet. Yderligere har man også mulighed for at stable et tema-møde på benene, der kort sagt er et medlemsmøde med indlæg omhandlende et emne indenfor ens arbejdsgruppes politikområde. Om man vil få et oplæg ud, lægge op til en debat eller hellere vil lave noget politikudvikling gennem en workshop, er så helt op til gruppen selv. Har du lyst til at være en del af en arbejdsgruppe, kan du se grupperne herunder. Ønsker du at være en del af gruppen, kan du kontakte formand Birgitte Vinsten.

  • Grøn gruppe
  • Ældre-, handicap- og psykiatri-strategigruppen
  • Børn- og Ungegruppen

SF Odenses værdigrundlag

I SF Odense har vi i fællesskab udvalgt tre værdiord, som karakteriserer vores politiske arbejde, og som fungerer som rettesnor for vores politiske prioriteringer:

1. Grøn fremtid

Global opvarmning, biodiversitetskrise og forurenet grundvand er skræmmende og nogle gange uoverskueligt store problemer at forholde sig til. I SF Odense arbejder vi for, at By- og Regionsråd går forrest og træffer ambitiøse miljø- og klimabeslutninger på fællesskabets vegne. Aftaler, der indebærer handling i vores lokalsamfund nu og her.

2. Fællesskaber for alle

En anden central drivkraft for os i SF Odense er at sikre fællesskaber for alle. Vi mener, at alle mennesker uanset religion, race, seksualitet etc. har brug for at høre til i en større social sammenhæng, at føle sig værdsat og accepteret. Derfor arbejder vi for at såvel Odense Byråd som Regionsrådet i Region Syddanmark træffer solidariske beslutninger, der rummer den menneskelige mangfoldighed, som kendetegner Odense, hele landet og resten af verden.

3. Social retfærdighed

I SF Odense har vi en stærk overbevisning om social retfærdighed. Vi arbejder aktivt med at påvirke beslutningerne i Odense Byråd, så der altid tages hensyn til vores svagtstillede medborgere. Vi synes for eksempel ikke det er rimeligt, når børn der vokser op i familier med mange sociale udfordringer samtidig går på skoler, som ikke har ressourcerne til at sikre en skolegang med samme kvalitet som byens øvrige skoler med færre sociale problemstillinger. Vi vil have lige muligheder for alle odenseanere, uanset i hvilken familie eller bydel, de vokser op. På samme måde arbejder vi for at påvirke Regionsrådets beslutninger for at mindske uligheden i sundhed.

SF Odense er et stifinderparti

I SF Odense tror vi på, at vi bedst omsætter vores engagement til konkrete handlinger ved at have en løsningsorienteret tilgang og ved at sætte ordentlighed højt. Vi vil gerne være et parti, som både vælgere og politiker-kolleger kan stole på. Samtidig med vores stærke idealer for, hvordan vi ønsker Odense skal udvikles, så er vi også bevidste om vigtigheden af at kunne indgå kompromisser, når vi ønsker indflydelse på beslutningerne.

SF Odenses ældrepolitik

SF Odense har vedtaget en lokal ældrepolitik for Odense. Den kan du læse på linket nedenunder

SF-Odense ældrepolitik – endelig (åbner i nyt vindue)

Planlagte aktiviteter

En række aktiviteter er selvfølgelig allerede planlagt i både SF Odense, SF Storkreds Fyn og i andre fora. Derfor har vi også et årshjul, der samler alle disse aktiviteter. Årshjulet kan tilgås igennem linket nedenunder, og den opdateres automatisk, når nye aktiviteter bliver lagt ind i årshjulet.

SF Odenses årshjul 23-24 (åbner i nyt vindue)

Man kan desuden også se vores planlagte aktiviteter i kalenderen herunder. Vær dog opmærksom på, at ikke alle aktiviteterne er SF Odenses, da kalenderen også deles med SF Ungdom og SF Storkreds Fyn. Man er dog som medlem, velkommen til alle SF Odenses og SF Storkreds Fyns aktiviteter.

Har du spørgsmål til SF Odense, eller hvis du har lyst til at være aktiv i partiforeningen, kan du rette henvendelse til formanden:
Birgitte Vinsten
E-mail: sf-odense@sf-odense.com

 

Vores by- og regionsrådskandidater
Abdirashid Abdi

Medlem af byrådet - Odense

Brian Dybro

Rådmand for ældre- og handicapområdet
Medlem af Kommunalbestyrelsen - Odense

Odense
Vestre Stationsvej 56, 2.., 5000 Odense C
Tlf: 21605067
Formand
Bliv medlem af SF