Del

Jeg er vokset op i et hjem, hvor pengene var små, og har altid været optaget af, at hjælpe mennesker, og særligt dem, som er på kanten af samfundet. Jeg uddannet socialpædagog og de sidste fire år har jeg været rådmand for beskæftigelses- og socialområdet i Odense.

Det giver så meget mening at arbejde for, at flere mennesker bliver en del af et arbejdsfællesskab, at flere unge får en uddannelse og at de socialt udsatte får et godt liv.

Socialpolitikken er netop det, som optager mig allermest. De hjemløse på bænken, de unge med psykiske problemer, børnene som bliver mobbet i skolen, de ensomme ældre, som har haft en langt nedslidende liv.

Jeg vil kæmpe for, at vi hele tiden forbedre forholdene for mennesker – børn og unge som voksne og ældre. Vi skal gå fra ulighed til mulighed for alle.

MÆRKESAGER

Giv vores børn ro på 

Jeg vil have en folkeskole, hvor alle børn får de bedste muligheder. Derfor vil jeg arbejde for at give folkeskolen et løft på 100 mio. kr., så vi kan få flere timer med to-lærere i dansk og matematik.

Styrket hjælp til unge

Mange unge har sociale og psykiske problemer eller et handicap, og de unge skal hjælpes bedre, og være en del af et fællesskab. Flere unge skal fx hjælpes ud i foreningslivet og have kontaktpersoner.

Afskaf hjemløshed

Jeg vil have afskaffet hjemløshed, og derfor er der brug for mere social støtte og flere billige almene boliger – der skal være boliger til alle i Odense uanset pengepungens størrelse.