SF- Odense Bestyrelse

 

Bestyrelsen

Bestyrelsen mødes ca. en gang om måneden og samler op på aktuelle debatter, ligesom beslutninger om valgmetode i forbindelse med en urafstemninger afgøres her. Bestyrelsen består af formanden, næstformanden, sekretæren og kassereren, tre menige bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter.
Bestyrelsesmøderne er åbent for alle medlemmer af partiforeningen.

Oversigt over bestyrelsens medlemmer

Formand: Karsten Fogde.  Karstenfogde@gmail.com
Næstformand: Birgitte Vinsten.  B.vinsten@hotmail.com
Kasserer: Axel Skytthe.  Axelskytthe@gmail.com
Sekretær: Frederik Plank.  Frederplank@icloud.com
Bestyrelsesmedlem: Katrine Wulff. katrinewulffsf@gmail.com
Bestyrelsesmedlem: Lars Horn Rasmussen. lhr@info.dk
Bestyrelsesmedlem:  Marianne Ostendorf ostendorf.marianne@gmail.com
Bestyrelsesmedlem:   Jeanette Bach. jeanettebach@cdnet.dk
Bestyrelsesmedlem: Jacob Baez Olesen. jacobbgo886@gmail.com

Suppleanter til bestyrelsen:

1. suppleant: Ditte Helene Rasmussen. Ditte.helene@hotmail.com
2. suppleant: Michael Palm Rasmussen.  Snedkerspaan71@gmail.com

Baggrundsgruppen:

Brian Dybro:  Dybro@odense.dk
Abdirashid Abdi:  A.rashid.dk@gmail.com
Axel Bay-Petersen
Jeanette Bach
Frederik Plank
Finn Etzerodt