SF- Odense Bestyrelse

 

Bestyrelsen

Bestyrelsen mødes ca. hver tredje uge og samler op på aktuelle debatter, ligesom beslutninger om valgmetode i forbindelse med en urafstemninger afgøres her. Bestyrelsen består af formanden, næstformanden, sekretæren og kassereren, tre menige bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter.
Bestyrelsesmøderne er åbent for alle medlemmer af partiforeningen.

Oversigt over bestyrelsens medlemmer

Formand: Line Mørk.  line.moerk@gmail.com
Næstformand: Birgitte Vinsten. b.vinsten@hotmail.com
Kasserer: Axel Skytthe.  axelskytthe@gmail.com
Sekretær: Casper Marienlund.  c_marienlund@hotmail.com
Bestyrelsesmedlem: Jørgen Bendix.  bendixogf@live.dk
Bestyrelsesmedlem: Silas Lønborg.  silasp99@gmail.com
Bestyrelsesmedlem: Katrine Kristensen. katrinekristensen97@hotmail.com
Bestyrelsesmedlem: Thomas Jespersen.  thomjesp@gmail.com
Bestyrelsesmedlem: Finn Etzerodt. fe@odense.dk

Suppleanter:

1. suppleant Birgitte Gade. bg@birgittegade.dk
2. suppleant Freddy Vermod.  freddyvermod2@gmail.com

Baggrundsgruppen:

Brian Dybro.  dybro@odense.dk
Lars Horn Rasmussen.  lhr@info.dk
Lars Ostendorf.  lars.v.ostendorf@gmail.com

Suppleant:

Axel Bay Petersen. beritaxel@gmail.com