SF Odenses Bestyrelse

 Bestyrelsen mødes ca. en gang om måneden og samler op på aktuelle debatter, ligesom beslutninger om valgmetode i forbindelse med en urafstemninger afgøres her. Bestyrelsen består af formanden, næstformanden, sekretæren og kassereren, tre menige bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter.

Bestyrelsesmøderne er åbent for alle medlemmer af partiforeningen.

Oversigt over bestyrelsens medlemmer

Formand: Birgitte Vinsten
Næstformand: Kim Nielsen
Kasserer: Axel Skytthe
Sekretær: Lars Horn Rasmussen
Bestyrelsesmedlem: Karsten Fogde
Bestyrelsesmedlem:  Marianne Ostendorf
Bestyrelsesmedlem: Jeanette Bach
Bestyrelsesmedlem: Michael Palm Rasmussen
Bestyrelsesmedlem: Ditte Helene Rasmussen

Suppleanter til bestyrelsen:

1. suppleant: Katrine Wulff
2. suppleant: Axel Bay

Baggrundsgruppen:

Brian Dybro:  Dybro@odense.dk
Abdirashid Abdi:  A.rashid.dk@gmail.com
Katrine Wulff
Axel Bay
Jeanette Bach
Birgitte Vinsten