SF- Odense Bestyrelse

 

Bestyrelsen

Bestyrelsen mødes ca. en gang om måneden og samler op på aktuelle debatter, ligesom beslutninger om valgmetode i forbindelse med en urafstemninger afgøres her. Bestyrelsen består af formanden, næstformanden, sekretæren og kassereren, tre menige bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter.
Bestyrelsesmøderne er åbent for alle medlemmer af partiforeningen.

Oversigt over bestyrelsens medlemmer

Formand: Karsten Fogde.  Karstenfogde@gmail.com
Næstformand: Birgitte Vinsten.  B.vinsten@hotmail.com
Kasserer: Axel Skytthe.  Axelskytthe@gmail.com
Bestyrelsesmedlem: Anne Wünsche.  Anneaviaja@gmail.com
Bestyrelsesmedlem: Katrine Wulff.  Katrine2905@hotmail.com
Bestyrelsesmedlem: Mikkel Høj-Larsen.  Mikkelhoej@hotmail.com
Bestyrelsesmedlem: Finn Etzerodt.  Finnetzerodt1@gmail.com
Bestyrelsesmedlem: Helle Nielsen.  Helle_nielsen88@hotmail.com
Bestyrelsesmedlem:  Frederik Plank.  Frederplank@icloud.com

Baggrundsgruppen:

Brian Dybro:  Dybro@odense.dk
Line Mørk:  Line.moerk@gmail.com
Abdirashid Abdi:  A.rashid.dk@gmail.com
Axel Bay-Petersen

Suppleanter:
1. suppleant: Lars Horn Rasmussen.  Lhr@info.dk
2. suppleant: Lars Ostendorf.  Lars.v.ostendorf@gmail.com

Suppleanter til bestyrelsen:

1. suppleant: Thomas Jespersen.  Thomjesp@gmail.com
2. suppleant: Michael Palm Rasmussen.  Snedkerspaan71@gmail.com