SF-Odense Generalforsamling

 

Generalforsamling
Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling i årets første kvartal.
Generalforsamlingen er SF-Odenses højeste myndighed.
Ud over bestyrelsen, bliver der også vedtaget årets arbejdsplan.

 

Generalforsamlinger

SF Storkreds Fyn holder generalforsamling

Torsdag den 11. februar kl. 19-21 holder SF storkreds Fyn generalforsamling. Storkreds Fyn er samarbejdet mellem de fynske partiforeninger, og storkredsens primære opgave er at koordinere arbejdet på tværs af de enkelte partiforeninger, specielt i forbindelse med folketingsvalg, men derudover arrangerer storkredsen møder af fælles interesse på tværs af de lokale partiforeninger.

Generalforsamlingen afholdes virtuelt – dagsorden samt link udsendes en uge før generalforsamlingen.

SF Odense holder generalforsamling

Sæt kryds i kalenderen lørdag den 6. marts kl. 10-14 – her holder SF Odense generalforsamling. Dagsorden og nærmere oplysninger udsendes i midten af februar.

Fra 2020

Klik her for at læse referatet af Generalforsamlingen 2020
SF Odense Generalforsamling 2020

Klik her for at læse aktivitetsplan 2020
Aktivitetsplan 2020 SF Odense

Fra 2019

Klik her for at læse referatet af Generalforsamlingen 2019
SF Odense Generalforsamling 2019

Klik her for at læse bestyrelsens beretning 2019
Beretning For 2018

Klik her for at læse aktivitetsplan 2019
SF Aktivitetsplan 19

Fra 2018

Klik her for at læse referatet fra generalforsamlingen 2018
SF Odenses Generalforsamling 2018.1

Klik her for at læse SF-Odenses vedtægter
Vedtægter 120516

 

Klik her for at se medlemmerne fra den nuværende bestyrelse fra 2020

http://sf.dk/partiforeninger/sf-odense/sf-odense-bestyrelse/