SF-Odense Nyheder og Aktiviteter

Her kan du læse om SF-Odenses nyheder og aktiviteter.

 

Summer time …
Denne gang bærer nyhedsbrevet præg af, at det er sommertid – vi gør status på det forgangne halvår, og der lægges op til en række aktiviteter sidst på sommeren. Og så er der en sommerhilsen fra både SF Odense og SF Fyn…

 

Sommerhilsen fra formanden

Sommeren er kommet, og ferien står foran os
Og for SF betyder det, at vi kan nyde varmen og ferien på en baggrund af vel udført arbejde.

Mange frivillige SF’ere har bidraget til SF Odenses ældrepolitik og andre frivillige til mange forslag til den grønne mobilitetspolitik. Ikke at Odenses Grønne Mobilitetsplan lever op til SFs ønsker – det gør den langt fra, men der er fingeraftryk, der peger i den rigtige retning.

Der har været udtalt travlhed med formulering af politik i SF Odense. Der er gennemført en medlemsundersøgelse, som skal være med til at sætte fokus på de kommende års SF-arbejde i Odense.

Når man så hertil lægger de Selvstyrende Teams, der kører pt. i Odense som forsøg i ældreplejen. Fyens Stiftstidende havde forleden en fin beskrivelse af forsøget, og der er positive resultater for både borgere og medarbejdere, så er her stof til de kommende budgetforhandlinger.

Men nu skal der holdes ferie og lades op til, hvad den kommende sæson byder.
SF står stærkt på landsplan med gode målinger, i SF Odense arbejder vi for at få vores del af denne fremgang.

Nyd sommeren og giv gerne dit besyv med i SF Odenses kommende politiske arbejde.

God sommer
Karsten Fogde
Formand

Hvilke områder skal SF Odense arbejde med i de kommende år?

I sidste nyhedsbrev lancerede vi medlemsundersøgelsen om de kommende års SF arbejde i Odense.

Resultatet foreligger nu, og først og fremmest tak til de, som har deltaget. I alt har 87 medlemmer svaret, hvilket svarer til en deltagelse på knap 30%.

Resultatet af medlemsundersøgelsen blev præsenteret på medlemsmødet den 14. juni – her skal kort nævnes hovedpunkterne.

Overordnet er der fin overensstemmelse mellem de ønsker, medlemmerne giver udtryk for, og de prioriteringer bestyrelsen og baggrundsgruppen arbejder med. I den nedestående figur ses, i hvor høj grad de enkelte emner er blevet nævnt blandt de 3 prioriterede emner.

Ikke overraskende er det børn og unges trivsel, som er hyppigst nævnt blandt svarene – det har længe været og er fortsat et kerneområde for SF!

Klima- og ældrepolitikken er også meget vigtige områder, og det harmonerer fint med det arbejde, der foregår i SF Odense, hvor vi netop har arbejdsgrupper for de nævnte områder.

Bestyrelsen takker for de mange svar og vil i de kommende måneder arbejde videre med at formulere SF’s politik op til det kommende byrådsvalg i 2025 og herunder inddrage undersøgelsens resultater.

Endelig til lykke til Sonja, som vandt lodtrækningen om de 2 flasker vin udloddet i forbindelse med undersøgelsen!

SF Odense – ældrepolitik

På et velbesøgt medlemsmøde den 25. maj præsenterede arbejdsgruppen SF Odenses ældrepolitik, som gruppen har arbejdet med gennem det sidste halve år.
Politikken er nu blevet nedfældet på skrift, og ved at klikke på dette link kan du hente en pdf-udgave af ældrepolitikken.

Sensommer aktiviteter

I august finder en række træf og møder sted. For alle gælder det, at man kan læse mere om de enkelte arrangementer på SF’s member site: https://sf.membersite.dk/Events/ComingEvents:

GRØNT TRÆF

SF’s grønne træf finder i år sted den 4. – 6. august i Vester Vedsted.
Temaet for årets grønne træf er omstilling til grønne arbejdspladser, grøn energiproduktion, og vores enestående natur ved Vadehavet, som er Unesco Verdensarvsområde.
Deltagergebyret er 475 kr.

SOMMERTRÆF

Sommertræf holdes den 25. – 27. august på Dalum Landbrugsskole i Odense og byder på et væld af spændende diskussioner, oplæg og workshopper. I år er hovedfokus på næste års Europa-Parlamentsvalg, hvor man både kan møde dem, der gerne vil stille op som SF’s kandidater, og deltage i en række oplæg om politiske emner, som vedrører arbejdet i EU.
Tilmeldingsfrist er 11. august

KLIMAFOLKEMØDET

Klimafolkemødet finder sted den 31. august – 2. september i Middelfart.
I år vil vi have fokus på vores kystnære havmiljø i og omkring Lillebælt, dvs. den vestlige Østersø, Lillebælt og området nord for Fyn.
Formålet er at komme med politiske bud på, hvad der skal til for at sikre/genetablere et sundt havmiljø.
Der vil være en række aktiviteter, der både kan have lokal eller regional interesse. Og aktiviteter der mere er målrettet lands- eller EU-politik.
SF’ere på Fyn og i Syd- og Sønderjylland inviteres til at være med til at passe boden mm. Send mail til hans.peter.lund@mac.com

Aktiviteter og møder

Vi vil lige minde om, at alle møder i SF Odense faktisk er åbne for medlemmerne. Det gælder også bestyrelses- og baggrundsgruppemøder. Bestyrelsen holder møde cirka en gang om måneden kl. 19-21 i lokalerne, mens baggrundsgruppen holder møde om mandagen kl. 17-18.30 i de uger, hvor der er byrådsmøde

Nedenstående liste dækker kun de umiddelbart forestående møder og arrangementer.

Fredag  d.  4. aug. – Søndag d. 6. aug. : Grønt træf
Mandag d.  7. aug. kl. 19: Bestyrelsesmøde
Mandag d. 14. aug. kl. 17: Baggrundsgruppemøde
Mandag d. 21. aug. kl. 19: SF Fyn medlemsmøde
Fredag  d. 25. aug. – Søndag d. 27. aug. : Sommertræf
Mandag d. 28. aug. kl. 17: Baggrundsgruppemøde
Torsdag  d. 31. aug.  – Løndag d. 2. sept. : Klimafolkemøde
Mandag d.  4. sept. kl. 19: Bestyrelsesmøde
Mandag d. 11. sept. kl. 17: Baggrundsgruppemøde

Er du enig?
Er du enig med SF?

JA

Det er vi glade for!

Vil du være med til at gøre vores fælles visioner til virkelighed? Så meld dig ind i SF i dag og vær med til at gøre Danmark grønnere og mere socialt.

Bliv medlem

Nej

Men du er alligevel nysgerrig?

Måske er der mere vi er enige om, end du tror. Eller måske vil du bare gerne følge med i vores politik? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev!