SF-Odense Nyheder og Aktiviteter

Her kan du læse om SF-Odenses nyheder og aktiviteter.

 

 

SFOF Odense indkalder til generalforsamling

 

SFOF Odense er en lokalafdeling af SFOF. Vi laver demokratisk og politisk oplysningsarbejde med et venstreorienteret udgangspunkt. Oplysningsarbejdet bidrager til aktivt medborgerskab og nye kundskaber gennem involverende og aktuelle aktiviteter, hvor alle har adgang.

Der indkaldes til generalforsamling tirsdag den 21. juni 2022 kl 18, og den afholdes Kongensgade 70.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Bestyrelsens beretning
4. Beretning fra SFOF land
5. Fremlæggelse af regnskab
6. Indkomne forslag
7. Fastsættelse af kontingent
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer, samt suppleant(er)
9. Valg af 2 revisorer, samt revisorsuppleant
10. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet under pkt. 6, skal være Niels Erik Ramhøj (mail: ramhoj@outlook.dk)  i hænde senest den 7. juni 2022.

På bestyrelsens vegne
Niels Erik Ramhøj

 

 

Medlemsmøde om Budget 2023

 

Tirsdag d. 21. juni kl 19-21 holder SF Odense medlemsmøde om det kommende budget for Odense.

Brian Dybro og Line Mørk orienterer om de foreløbige rammer for Odense Kommunes budget 2023, et budget, som skal forhandles på plads i september.

Det er fortsat SF’s ambition, at velfærden skal løftes markant på børn og unge-området samt blandt de ældre, og at det skal kunne mærkes i form af flere ansatte på skoler, i daginstutioner og i ældreplejen. Endvidere ønsker vi, at der sker markante fremskridt på milø- og klimaområdet

Kom og giv dit besyv med i diskussionen!

Det foregår i SF Odenses lokaler, Kongensgade 70.

 

 

Husk – urafstemning om folketingskandidater

 

I perioden 1. juni – 16. juni afholdes urafstemning om folketingskandidater på Fyn for den kommende 2-årige periode fra 1. juli 2022.

Der deltager 5 kandidater i urafstemningen. Da storkredsen samtidig har besluttet at opstille 5 kandidater, er det således en afstemning om rækkefølgen på stemmesedlen til det kommende folketingsvalg – et valg, som vil finde sted inden for det næste år.

Resultatet af urafstemningen offfentliggøres på SF Fyns storkredsmøde den 16. juni kl 19. Det foregår i SF Odenses lokaler, Kongensgade 70.

I august vil der blive afholdt et møde, hvor du vil kunne møde alle 5 kandidater – mere herom i et kommende nyhedsbrev.

 

 

Kommende arrangementer og møder

 

Vi vil lige minde om, at alle møder i SF Odense faktisk er åbne for medlemmerne. Det gælder også bestyrelses- og baggrundsgruppemøder. Bestyrelsen holder møde cirka hver 3. uge kl. 19-21 i lokalerne, mens baggrundsgruppen holder møde om mandagen kl. 17-18.30 i de uger, hvor der er byrådsmøde

Nedenstående liste dækker kun de umiddelbart forestående møder og arrangementer.

Onsdag d. 16. juni kl. 19: SF Fyn storkredsmøde
Mandag d. 20. juni kl. 17: Baggrundsgruppe
Mandag d. 20. juni kl. 19: Bestyrelsesmøde
Tirsdag d. 21. juni kl. 18: SFOF generalforsamling
Tirsdag d. 21. juni kl. 19: Medlemsmøde – budget 2023

Mandag d. 15. august kl. 17: Baggrundsgruppe

Er du enig?
Er du enig med SF?

JA

Det er vi glade for!

Vil du være med til at gøre vores fælles visioner til virkelighed? Så meld dig ind i SF i dag og vær med til at gøre Danmark grønnere og mere socialt.

Bliv medlem

Nej

Men du er alligevel nysgerrig?

Måske er der mere vi er enige om, end du tror. Eller måske vil du bare gerne følge med i vores politik? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev!