SF-Odense Nyheder og Aktiviteter

Her kan du læse om SF-Odenses nyheder og aktiviteter.

 

Ny bestyrelse

På trods af, at generalforsamlingen i år blev afholdt virtuelt, var der en fin deltagelse i generalforsamlingen. Selv om den virtuelle form sætter nogle begrænsninger, var der god stemning, og deltagerne fik et fremragende oplæg fra Jacob Mark om de landspolitiske resultater, som også har betydning for den kommende kommunale og regionale valgkamp.

Du kan læse referatet fra generalforsamlingen ved at klikke her

Den nye bestyrelse har efterfølgende konstitueret sig som følger

  • Line Mørk, formand
  • Birgitte Vinsten, næstformand
  • Axel Skytthe, kasserer
  • Casper Marienlund, sekretær
  • Finn Etzerodt
  • Jørgen Bendix
  • Katrine Kristensen
  • Silas Lønborg
  • Thomas Jespersen

Den væsentligste opgave for det kommende år bliver kommunal- og regionsvalget den 16. november. Ud over dette har bestyrelsen fokus på at inddrage flere medlemmer både i diskussioner om politikudvikling og det praktiske i forbindelse med valgkampen. I løbet af den nærmeste fremtid vil bestyrelsen komme med forslag til initiativer, der kan øge såvel medlemsinddragelse som lysten til at engagere sig.

Resultatet af urafstemningen

Hermed resultatet af SF-Odenses urafstemning 🎉
Medlemmerne har nu valgt nr. 1 til 6 på SF-Odenses liste til det kommende byrådsvalg den 16. November 2021 💪👍👌💚❤️1. Brian Dybro – Rådmand for Beskæftigelses- og Socialforvaltningen i Odense og socialpædagog
2. Line Mørk – Afdelingsleder for børnehave og SFO i Espe
3. Abdirashid Abukar Abdi – Byrådsmedlem i Odense
4. Katrine Kristensen – Lærerstuderende
5. Silas Lønborg – Stud. Scient. Pol.
6. Lars Horn Rasmussen – Fuldmægtig i Gældsstyrelsen

Et super stærkt hold

Generalforsamlinger

SF Storkreds Fyn holder generalforsamling

Torsdag den 11. februar kl. 19-21 holder SF storkreds Fyn generalforsamling. Storkreds Fyn er samarbejdet mellem de fynske partiforeninger, og storkredsens primære opgave er at koordinere arbejdet på tværs af de enkelte partiforeninger, specielt i forbindelse med folketingsvalg, men derudover arrangerer storkredsen møder af fælles interesse på tværs af de lokale partiforeninger.

Generalforsamlingen afholdes virtuelt – dagsorden samt link udsendes en uge før generalforsamlingen.

SF Odense holder generalforsamling

Sæt kryds i kalenderen lørdag den 6. marts kl. 10-14 – her holder SF Odense generalforsamling. Dagsorden og nærmere oplysninger udsendes i midten af februar.

Kommende arrangementer og møder

Vi vil lige minde om, at alle møder i SF Odense faktisk er åbne for medlemmerne. Det gælder også bestyrelses- og baggrundsgruppemøder. Bestyrelsen holder møde cirka hver 3. uge kl. 19-21 i lokalerne, mens baggrundsgruppen holder møde om mandagen kl. 17-18.30 i de uger, hvor der er byrådsmøde

Corona-situationen påvirker også vores mødeaktiviteter, men vi håber meget snart at kunne mødes fysisk igen – som det ser ud nu, vil møder efter den 6. maj kunne holdes fysisk. Vi følger udviklingen nøje og følger myndighedernes retningslinjer og anbefalinger. Det betyder, at møder kan være virtuelle, hvilket kræver, at man tilmelder sig på forhånd til Line Mørk (mail: line.moerk@gmail.com) ) for at få oplyst, hvordan man bliver deltager i et møde.

Nedenstående liste dækker kun de umiddelbart forestående møder og arrangementer.

Mandag d. 10. maj kl. 19: Bestyrelsesmøde
Mandag d. 17. maj kl. 17: Baggrundsgruppe
Mandag d. 17. maj kl. 18.30: SF storkreds Fyn
Mandag d. 31. maj kl. 17: Baggrundsgruppe
Torsdag d. 3. juni kl. 19: Bestyrelsesmøde
Mandag d. 14. juni kl. 17: Baggrundsgruppe

 

Er du enig?
Er du enig med SF?

JA

Det er vi glade for!

Vil du være med til at gøre vores fælles visioner til virkelighed? Så meld dig ind i SF i dag og vær med til at gøre Danmark grønnere og mere socialt.

Bliv medlem

Nej

Men du er alligevel nysgerrig?

Måske er der mere vi er enige om, end du tror. Eller måske vil du bare gerne følge med i vores politik? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev!