SF-Odense Nyheder og Aktiviteter

Her kan du læse om SF-Odenses nyheder og aktiviteter.

 

Denne udgave af nyhedsbrevet indeholder dels materiale til lørdagens kommende generalforsamling i SF Storkreds Fyn, dels reminder om to medlemsmøder i de kommende par uger

Generalforsamling – SF Fyn

Lørdag den 25. februar kl. 10.00 – 14.00
er der generalforsamling i SF Storkreds Fyn.
Det foregår i SF Odenses lokaler,
Kongensgade 70 / indgang fra Dronningensgade.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens årsberetning
 3. Godkendelser af årsregnskab, fastlæggelse af budget og partiforeningernes kontingent til storkredsen
 4. Beretninger fra Landsledelsen, Regionsrådet og folketingsgruppen
 5. Forslag til vedtægtsændringer
 6. Drøftelse af hovedlinjerne for organisationens politiske og organisatoriske virke og mål i det kommende år med vedtagelse af arbejdsplan.
 7. Valg. Herunder valg af formand, næstformand, kasserer, tre generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter – alle for et år. Desuden skal der vælges 3 medlemmer til SF Region Syddanmarks bestyrelse.
 8. Valg af 2 revisorer og revisor-suppleant
 9. Eventuelt.

Der er følgende bilag (klik for at se…):

Vel mødt!

Medlemsmøde – Hvad skal den grønne mobilitetsplan indeholde?

SF Odenses grønne gruppe inviterer til medlemsmøde onsdag den 1. marts kl. 19-21 om den grønne mobilitetsplan for Odense.

Klima- og miljørådmand Tim Vermund vil fortælle om, hvad den kommende grønne mobilitetsplan vil komme til at indeholde. Målet er at begrænse CO2-udledningen ved at se på blandt andet den kollektive trafik, lavere hastigheder, bedre forhold for cyklister og gående samt mindre biltrafik, men flere elbiler. Planen skal være politisk vedtaget senest i første halvår af 2023.

Vi håber, at du møder op – så lover vi, at du bliver klogere på, hvordan fremtidens transport og byindretning i Odense kommer til at se ud.

OBS! Mødet finder sted på Klima- og Miljøforvaltningen, Odense Slot, indgang X, Nørregade 36.

Medlemsmøde – optakt til Landsmøde

Mandag den 6. marts 2023 kl. 19 afholder vi medlemsmøde om det kommende landsmøde 2023.

Landsmødet finder sted weekenden den 1.-2. april 2023 i Kolding. Der er særligt fokus på det kommende valg til Europa-Parlamentet i 2024, men ud over dette har landsmødet blandt andet følgende på programmet:

 • Formandens tale
 • Valgprogram for Europa-Parlamentsvalget 2024
 • Landsledelsens beretninger

Du kan læse mere om landsmødet på SF’s hjemmeside – klik her.

På medlemsmødet vil vi gennemgå landsmødepapirerne – de bliver offentliggjort 1. marts og kan da findes på SF’s hjemmeside. Desuden skal vi vælge 12 delegerede til landsmødet. Medlemmer, som er forhindret i at deltage i medlemsmødet, men ønsker at være delegeret, kan meddele deres kandidatur til formanden (mail karstenfogde@gmail.com) senest fredag d. 3. marts.

Medlemsmødet finder sted i vores lokaler Kongensgade 70
mandag den 6. marts kl. 19

Generalforsamling – SF Odense

Husk også generalforsamling i SF Odense – sæt kryds i kalenderen ud for

Lørdag den 18. marts 2023 kl. 10-15 

Forslag til dagsorden for generalforsamlingen udsendes omkring 1. marts.

Generalforsamlingen finder sted i SF Odenses lokaler, Kongensgade 70.

Vel mødt!

Aktiviteter og møder

Vi vil lige minde om, at alle møder i SF Odense faktisk er åbne for medlemmerne. Det gælder også bestyrelses- og baggrundsgruppemøder. Bestyrelsen holder møde cirka en gang om måneden kl. 19-21 i lokalerne, mens baggrundsgruppen holder møde om mandagen kl. 17-18.30 i de uger, hvor der er byrådsmøde

Nedenstående liste dækker kun de umiddelbart forestående møder og arrangementer.

Lørdag d. 25. februar kl. 10: Generalforsamling – SF Fyn
Mandag d. 27. februar kl. 19: Bestyrelsesmøde
Onsdag d. 1. marts kl. 19: Medlemsmøde – den grønne mobilitetsplan
Mandag d. 6. marts kl. 17: Baggrundsgruppemøde
Mandag d. 6. marts kl. 19: Medlemsmøde – landsmøde optakt
Lørdag d. 18. marts kl. 10: Generalforsamling – SF Odense
Lørdag d. 1. april:               Landsmøde i Kolding
Søndag d. 2. april:              Landsmøde i Kolding

Er du enig?
Er du enig med SF?

JA

Det er vi glade for!

Vil du være med til at gøre vores fælles visioner til virkelighed? Så meld dig ind i SF i dag og vær med til at gøre Danmark grønnere og mere socialt.

Bliv medlem

Nej

Men du er alligevel nysgerrig?

Måske er der mere vi er enige om, end du tror. Eller måske vil du bare gerne følge med i vores politik? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev!