Vores hold der stillede op ved valget d. 16. november 2021 

KAREN JEPPESEN, 70 år. Oprindeligt uddannet shippingassistent. Kom videre med en pædagoguddannelse og har arbejdet med udsatte børn og unge, senhjerneskadede og sluttede sit aktive arbejdsliv som leder gennem 11 år af Fanø Børnehave.

 

Brænder for en tryg barndom, en alderdom med stor livskvalitet, et rigt kultur- og foreningsliv og at passe på naturen.

NIELS CHR. NIELSEN, 53 år. Naturgeograf. Bosat på Fanø siden2003, gymnasielærer i Esbjerg. Spejderleder i sin fritid.

 

Vil arbejde for en bæredygtig udvikling, med økonomisk ansvarlighed og lydhørhed over for borgernes ønsker og ideer.

 

STINA ØSTERBY THØGERSEN, 49 år. Uddannet maler og nu medarbejder i Sønderho Brugs.

 

Vil arbejde for at ordblinde børn får hjælp i skolen. At ældre borgere får mulighed for at blive boende i Sønderho. Driftssikker og grøn trafik på Fanø.

 

ERIK STOYE, 18 år. Studerende på Esbjerg Gymnasium.

 

Vil arbejde for Grøn Udvikling og at nedbringe CO2-udledningen. Gode forhold for de unges liv på Fanø.

 

 

 

Vi vil i byrådet arbejde for:

En mere grøn og fortsat selvstændig kommune

 • Klimaudfordringen skal tages alvorligt
 • Støtte fokus på vedvarende energikilder og innovativ tilgang til diverse udfordringer
 • Biltrafik i byerne skal minimeres
 • Udbygning af den kollektive trafik med vægt på miljømæssig korrekt drift
 • Rettidig og tilstrækkelig forhøjelse af digerne

En natur i verdensklasse

 • Vild med vilje
 • Fokus på biodiversitet
 • Bevare førstepladsen som kommunen med Danmarks bedste natur
 • Respektere Natura 2000
 • Ja til Lycium, men ikke i bevaringsværdige naturområder

En bæredygtig turisme

 • Mindst mulig slitage på Fanøs natur
 • Ja til turisme og ja til ansvarlighed både hos gæster og Fanø-borgere
 • Spred glæden ved naturen med en naturguide
 • Velholdt og tydelige naturstier i samarbejde med diverse organisationer samt styrelser
 • Bedre fordeling af turistsæsonen over hele året
 • Lokal styret prispolitik på Fanø-overfarten, både i og udenfor sæsonen

En blomstrende kultur

 • Gode rammer for det rige og mangfoldige kulturliv
 • Opbakning til Fanøs forsamlingshuse
 • Alle de frivillige kræfter, der lægges i kulturlivet skal støttes og styrkes
 • Fanøs kulturtraditioner skal fortsat formidles til børnene, så det er meget vigtigt at bevare og løbende udbygge ”kultur– og naturrygsækken”

Samarbejde

 • Borgerinddragelse
 • Borgerforslag (eksempelvis ved 50 underskrifter)
 • Kort afstand mellem borgere og byråd
 • Fokus på styrken ved at være en lille kommune
 • Bedre samarbejde i byrådet med en kompromis-søgende tilgang
 • Arbejde for en struktureret og ansvarlig økonomi

Barndom

 • De bedste vilkår for børn og forældre
 • Fleksibilitet på dagpasningsområdet. Bevaring af dagplejen
 • Bedre normering i børneinstitutionerne

Skolealderen

 • At skolen skal favne bredt of give plads til forskellighed, også i måden at undervise på
 • Lytte til lærere og pædagoger samt sikre ressourcer toilet godt fagligt og socialt miljø
 • Flere timer med to lærere i indskoling og mellemtrinnet
 • I udskolingen skal eleverne sikres individuelt råd og vejledning og støtte vejen videre

 

Erhvervsaktive alder

 • Billigere færgebilletter til pendlerne året igennem
 • Fortsat mange afgange i dagtimerne, så det er let at komme til og fra arbejde
 • En aktiv erhvervspolitik

 

Et godt ældreliv

 • De bedst mulige forhold for de ældre, fysisk, psykisk og socialt
 • Senior-bofællesskaber der vil kunne modvirke ensomhed og øge livskvaliteten
 • At Fanø Plejecenter bliver renoveret til nutidige krav og standard eller at der bygges nyt plejecenter
 • At der er tilstrækkeligt med plejeboliger
 • Faste tværfaglige teams i ældreplejen, så borgerne møder færrest mulige nye medarbejdere
 • At fastholde medarbejdere på hele ældreområdet med blik på et godt fagligt og socialt miljø
Vores politikere