SF-Fanø Øens rødgrønne parti

Ring eller skriv til vores formand Karen Jeppesen Lodsvej 45, 6720 Fanø  tlf. 21442989

Generalforsamling:

Afholdes onsdag d. 29. marts 2023 kl. 19.00 på Nordby Skole, Klynge D lokale 96.
(Se nærmere i Fanø Ugeblad.)

Referat af bestyrelsesmødet 27/2 2023

Orientering fra Vintertræf i Svendborg. Karen orienterede om opholdet, med mange spændende oplæg og inspiration til os. Den nye regerings tiltag blev naturligvis også diskuteret.

Jacob Marks bog blev nævnt og rost. Gav anledning til snak om den umulige situation vedr meget offentligt arbejde. Pga af økonomi og personale mangel.

Diger.

Sammenblanding af dige- og Sønderho havn problematikken. Der kan søges om penge til digeprojekt inden september Gryden skal holdes i kog videre fra det seneste læserbrev over noget med planlægning. Niels og filmen “Når vandet kommer” – og inf. om at skrive til kystdirektoratet med spørgsmål om kystsikring.

Første-Maj arrangement. Vi springer over

Generalforsamling.

29/3 på skolen med boller og øl. Karen bestiller skolen, skriver annonce og bager boller – Niels og Michael bringer øl og vand og kaffe

Evt.

  • Undren over indholdet i Milles læserbrev fra torsdag d. 23/2.o
  • Medlemskampagne
  • Digte med opfordring til at melde sig ind.
  • Kampagne for flere medlemmer en god ide.

Fanø
Lodsvej 45, 6720 Fanø
Tlf: 21442989
Formand
Bliv medlem af SF