Vi takker alle dem der stemte på SF-Fanø d. 16/11 2021!

Det gik jo ikke så godt, idet vi jo tabte vores repræsentation i byrådet. Vi beklager at nogle mennesker vendte os ryggen og at der var en uretfærdigt negativ stemning mod det siddende byråd.

Vi har nu slikket sårene, og vi græder ikke længere.

Vi vil bestræbe os på at følge med i diverse dagsordener, snakke om dem, holde os orienterede og derigennem blive i stand til at deltage i den løbende debat om politikken i Fanø Kommune og dermed være i stand til at komme med konstruktiv kritik og forslag.

Vi vil holde øje med:

  • politikernes røgt af vores forpligtigelser over for naturen
  • Hvordan passer vi / de på øen?
  • Hvordan klarer de sig “uden planer”? Kan man det?
  • Hvordan er borgernes adgang til at bive inddraget i den daglige politik?

Husk: Vi er ikke døde og vi stiller op igen!

Vi vil holde jer orienterede her og på vores SF-Facebook side:

https://www.facebook.com/SFFano

 

Kommunens dagsordener i øvrigt: – Læs her

Hvad vil vore gæster se, når de kommer til øen?

Analyse: Vi foretrækker den uspolerede kystnatur

Generelt ligger hav- og kystområder helt i top over det, som tiltrækker turister, viser stor undersøgelse fra DTU Aqua.

Vadehavsturisme