Digerne og forhøjelse af disse – Hvorfor sker der ikke noget?
Under den kommunale valgkamp var digerne og forhøjelse af disse et af de helt store debatpunkter fra både nye og “gamle” partier, men siden har der været temmelig stille om emnet. Der er netop uddelt puljepenge fra Kystdirektoratet, men Fanø Kommune var ikke med i ansøgerfeltet, da man ikke havde en projektbeskrivelse klar til ansøgningsfristen.
På nuværende tidspunkt er forvaltningen i samarbejde med COWI i gang med at udarbejde en projektbeskrivelse for forhøjelse og forlængelse af digerne i Sønderho. I SF Fanø undrer vi os over at Sønderho-digerne kommer i første række, idet sønderhodiget mod øst og nord er 4,99 m og 4,89 m ved Børsen og Hønen. I Nordby er dige-højden 4,89 mod nord og 4,49 i byen og mod syd i henhold til rapporten fra Kystdirektoratet maj 2011.
Vi ved fra borgermødet i Sønderho d. 22. november 2022 om diget i Sønderho (kan ses på Fanø Kommunes You Tube kanal, se kommunens hjemmeside) at der er nedsat en borgergruppe, der består af borgere og sommerhusejere fra Sønderho. Gruppen er nedsat for at de kan komme med forslag, ideer og tanker om hvor og hvordan digerne skal ligge. Vi i SF Fanø frygter, at flere er mere optaget af Sønderho Havn og egne interesser end strandengene og habitatsnatur, som så vidt det er muligt skal friholdes!
Fanø Kommunes budgetter har gennem de sidste mange år tilgodeset en digepulje, hvor der er indsat penge til opsparing til vedligehold og reparation af digerne. Vi har ingen tro på at kommunen selv kan finansiere forhøjelse af digerne på øen, men denne pulje kan betale for beskrivelse af kystbeskyttelsesprojekter, og hvis kystbeskyttelsesprojektet i Sønderho skal betales herfra, er det vel rimeligt at borgere fra hele kommunen kan deltage i en arbejdsgruppe! Det kunne i øvrigt være interessant for os borgere at vide, hvor mange penge der er i Fanø Kommunes digepulje på nuværende tidspunkt, og hvad man regner med at skulle bruge i nær fremtid!
For at få del i Kystdirektoratets puljemidler til kystbeskyttelse skal ansøgningen sendes senest september 2023, så vi kan regne ud at arbejdet med, at udarbejde en projektbeskrivelse for Nordby-digerne vil tage yderligere år. Vi må krydse fingre for og håbe på at kommende storme går uden om Fanø, som vi netop har oplevet ved Stormen ”Otto”.
Med venlig hilsen
SF Fanø, Karen Jeppesen

Husk: Vi er ikke døde og vi stiller op igen!

Vi vil holde jer orienterede her og på vores SF-Facebook side:

Følg os på Facebook

Se sidste byrådsmøde her

Kommunens dagsordener: – Læs her

Hvad vil vore gæster se, når de kommer til øen?

Analyse: Vi foretrækker den uspolerede kystnatur

Generelt ligger hav- og kystområder helt i top over det, som tiltrækker turister, viser stor undersøgelse fra DTU Aqua.

Vadehavsturisme