Disse verdensmål skal vi leve op til med vores kommende klima- og energiplanlægning

Til trods for protester fra andre politikere og borgere vil vi i SF-Fanø stemme imod dispensationer i forhold til regler om bebyggelse og natur – Det betyder at vi bl.a. vil leve op til reglerne i forhold til handicapkonventionen, Natura 2000 og Paragraf 3 områder.

Politik

SF-Fanø vil i byrådet fortsat arbejde for at Fanø skal være et rigtig godt sted at bo. Som alle andre går vi i SF ind for at den herskende politik diskuteres og gennemføres efter demokratiske spilleregler. Vi vil samarbejde med flest mulige om at disse regler kommer til at præge arbejdet i byrådet.

SF er et rødt / grønt parti, hvor fællesskabet, socialismen og en bæredygtig grøn udvikling er grundlaget for byrådsarbejdet.

KONKRET UDMØNTER DET SIG LIGE NU I:

 • At vi med en rimelig skatteudskrivning kan opbygge, videreudvikle og dermed sikre:
 • Et relevant, grønt og bæredygtigt forsyningssystem vedr. energi, vand og renovation
 • En relevant og god ældrepleje
 • En god og tryg dagpasning
 • Tidssvarende og godt undervisningsmiljø, der også kan fremme integration
 • Infrastruktur med mest mulig kollektiv trafik, herunder et fornuftigt samarbejde med Færgeriet
 • At vi kunne sætte mennesket i centrum, og få livets værdier til at være i fokus:
 • Raske og tilstrækkelige varme hænder til at arbejde med vore børn i daginstitutioner og skole og til at afhjælpe ældre menneskers mangler, når de dukker op i livet
 • Styrke det gode liv ved at forene det sjove og sunde liv og gøre forebyggelse til et fælles ansvar
 • Bevarelse af Fanø som et godt sted at bo og arbejde
 • Fremme Fanøs rolle i Nationalpark Vadehavet og verdensarven

Læs Fanø Kommunes dagsordener her

Er du enig?
Er du enig med SF?

JA

Det er vi glade for!

Vil du være med til at gøre vores fælles visioner til virkelighed? Så meld dig ind i SF i dag og vær med til at gøre Danmark grønnere og mere socialt.

Bliv medlem

Nej

Men du er alligevel nysgerrig?

Måske er der mere vi er enige om, end du tror. Eller måske vil du bare gerne følge med i vores politik? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev!