Politik

Her finder du røde lokalpolitiske visioner,  herunder kommunalpolitisk valgprogram.

 

Ændringsforslag til Aalborg Kommunes budget 2024:

Læs her

Vores ændringsforslag anviser fuld og ansvarlig finansiering, der både kan opbygge den nødvendige likviditet i Aalborg Kommunes slunkne  kassebeholdning, fjerne de værste besparelser på de borgernære velfærdsområder samt tilføje vores nye prioriteringer og forslag til anlægsinvesteringer.

Vores forslag fjerner besparelser for 176 mio. kr. på Børne og Undervisningsområdet. Vores forslag fjerner besparelser for 92 mio. kr. på Job og Velfærdsområdet. Vores forslag fjerner besparelser for 48 mio. kr. på Senior og Omsorgsområdet.

Vores forslag tilføjer 55 mio. kr. til investeringer i rekruttering, fastholdelse og styrket sygefraværsindsats. Vores forslag tilføjer 271 mio. kr. til nye anlægsinvesteringer. Vores forslag fjerner besparelser for 2 mio. kr. på det kulturelle vækstlag kombineret med en anlægsinvestering på 7 mio. kr. samt yderligere investering i det rytmiske vækstlag.

Læs her

 

 

Ændringsforslag til Aalborg Kommunes budget 2023

SF offentliggør i dag vores ændringsforslag til budgettet i Aalborg Kommune, så alle kan se hvilke besparelser SF ønsker at tilbagerulle, vores nye prioriteringer samt vores finansiering.

Der er brug for RO PÅ frem for besparelser og forringelser – SF vil en anden vej!

Læs her

 

 

Valgprogram:

SF-Aalborgs valggrundlag 2021

 

Grønt valgforbund i Aalborg Kommune

Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Trafikalt Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet har indgået et grønt valgforbund ifm. med kommunalvalget 2021 i Aalborg Kommune.

Partierne i valgforbundet er enige om at afvise forslaget om en motorvej hen over Egholm og at Aalborg Kommune bidrager med 600 millioner kroner til dette projekt. Læs mere her (download af pdf)

 

 

SF AALBORG VIL ARBEJDE FOR:

• Udsatte gruppers rettigheder
• Selvbestemmelse til ældre og handicappede
• Mere borgerinddragelse før beslutninger
• Vækst og arbejdspladser
• Praktik- og lærepladser
• Jobs efter afsluttet studium
• Børnene i centrum
• Tidlig hjælp til børn i belastede familier
• Et godt skoleliv med fysisk aktivitet
• God skolemad
• Respekt for de gode lærere
• Nok plads og nok pædagoger i daginstitutionerne
• Den grønne vej i trafik og miljø
• Mere kollektiv trafik, også på landet
• Brug den motorvej vi har
• Byplanlægning med omtanke
• God vedvarende energi
• Ingen sprøjtemidler ovenpå vores drikkevand
• Mere forebyggende sundhed
• Hånd om de svageste
• Ingen må tabes
• Vi har et fælles ansvar for de svageste

 

 

Er du enig?
Er du enig med SF?

JA

Det er vi glade for!

Vil du være med til at gøre vores fælles visioner til virkelighed? Så meld dig ind i SF i dag og vær med til at gøre Danmark grønnere og mere socialt.

Bliv medlem

Nej

Men du er alligevel nysgerrig?

Måske er der mere vi er enige om, end du tror. Eller måske vil du bare gerne følge med i vores politik? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev!