Bestyrelsen

Den samlede bestyrelse, inklusiv suppleanter kan kontaktes via mailadressen bestyrelsen@sf-aalborg.dk 

  • Er under opdatering…

 

Forkvinde, Melina Andersen
Mail: formand@sf-aalborg.dk

 

Kasserer, Erik Haven 

kasserer@sf-aalborg.dk

 

Asbjørn Christensen 

Bodil Hansen

Claudia Simoni

Finn Karstenskov

Magnus Kronborg

Thomas Kjeldsen

Sarah E. L. Laier – 1. Suppleant

Jonas Stolberg – 2. Suppleant

Jakob Lundbeck Jensen – 3. Suppleant

 

 

 

 

Næstformand,

 

SFU repræsentant, Valdemar Jensen
Mail:

 

Bestyrelsesmedlem, Lasse Hjorthøj Jensen
Mail: lassehjorthoj@gmail.com

 

Bestyrelsesmedlem, Magnus Kronborg
Mail: magnus.kronborg@hotmail.com

 

Bestyrelsesmedlem, Marlene Andersen
Mail: marlene@ncfs.dk

 

Bestyrelsesmedlem, Claudia Pedersen
Mail: simoni_claudia@ymail.com

 

Bestyrelsesmedlem, Finn Karstenskov
Mail:Karstenskov@mail.dk

 

Bestyrelsesmedlem, Thomas Kjeldsen
Mail: fjellerad@hotmail.com

 

SUPPLEANTER:

1. suppleant,
Mail:

2. suppleant, 
Mail:

 

 

 

 

 

Webansvarlig

Lars Hoffmeyer Novrup
Mail: lahono@lahono.dk