Bestyrelsen

Den samlede bestyrelse, inklusiv suppleanter kan kontaktes via mailadressen bestyrelsen@sf-aalborg.dk 

 

 

Formand, Allan Norré Pedersen
Mail: allan.norre@gmail.com/formand@sf-aalborg.dk
Telefon: 23272181

 

Næstformand, Benjamin Jørgensen
Mail: benjaminrfj@gmail.com

 

SFU repræsentant, Magnus Gunnar Christensen
Mail: magnusmgc@gmail.com

 

Bestyrelsesmedlem, Melina Andersen
Mail: Melina.andersen@outlook.com

 

Bestyrelsesmedlem, Bente Toft-Nielsen
Mail: bente@landcad.dk

 

Bestyrelsesmedlem, Belle Hedeman
Mail: belle.hedeman@gmail.com

 

Bestyrelsesmedlem, Lasse Hjorthøj Jensen
Mail: lassehjorthoj@gmail.com

 

Bestyrelsesmedlem, Finn Karstenskov
Mail:Karstenskov@mail.dk

 

Bestyrelsesmedlem, Jens Toft-Nielsen
Mail: toftnielsenjens@gmail.com

 

SUPPLEANTER:

1. suppleant, Valdemar Hundesbøll Benzon
Mail: valdebenzon@gmail.com

2. suppleant, Bodil Rokkedal Johansen
Mail: rokkedal.johansen@gmail.com

 

Kasserer

Selmer Nielsen
Mail: kasserer@sf-aalborg.dk
Telefon: 21753617

 

Webansvarlig

Lars Hoffmeyer Novrup
Mail: lars@sf-aalborg.dk

 

REVISORER:

Jane Østergaard og Allan Caspersen

1. suppleant: Jacob Klivager. 2. suppleant: Lars Hoffmeyer Novrup