Bestyrelsen

Den samlede bestyrelse, inklusiv suppleanter og folketingskandidater kan kontaktes via mailadressen bestyrelsen@sf-aalborg.dk 

Download bestyrelsens forretningsorden som pdf

 

Formand, Line Petersen (Orlov)
Mail: line.petersen@sf.dk/formand@sf-aalborg.dk
Telefon: 61390326

 

Næstformand/fungerende formandAllan Norré Pedersen
Mail: allan.norre@gmail.com
Telefon: 23272181

 

SFU repræsentant, Magnus Kronborg
Mail: magnus.kronborg@hotmail.com

 

Bestyrelsesmedlem, Rasmus Linnemann Johansson
Mail: rasmusljohansson@gmail.com

 

Bestyrelsesmedlem, Benjamin Jørgensen
Mail: benjaminrfj@gmail.com

 

Betyrelsesmedlem, tovholder i Børn og unge-gruppen  Jørgen Andersen
Mail: jbirkemose54@gmail.com

 

Bestyrelsesmedlem, Lasse Hjorthøj Jensen
Mail: lassehjorthoj@gmail.com

 

Bestyrelsesmedlem, Tovholder i miljøgruppen, Erik Busse
Mail: busse@gvdnet.dk

 

Bestyrelsesmedlem, Jens Toft-Nielsen
Mail: toftnielsenjens@gmail.com

 

SUPPLEANTER:

1. suppleant, Charlotte Prip Eriksen
Mail: priperiksen@yahoo.dk

2. suppleant, Finn Karstenskov
Mail:Karstenskov@mail.dk

3. suppleant, Lisbeth Bech Poulsen
Mail: Lisbeth.Poulsen@ft.dk

 

Kasserer

Selmer Nielsen
Mail: kasserer@sf-aalborg.dk
Telefon: 21753617

 

Webansvarlig

Lars Hoffmeyer Novrup
Mail: lars@sf-aalborg.dk

 

REVISORER:

Jane Østergaard og Allan Caspersen

1. suppleant: Inge Ibsen Fomcenco. 2. suppleant: Lars Hoffmeyer Novrup