Bestyrelsen

Den samlede bestyrelse, inklusiv suppleanter kan kontaktes via mailadressen bestyrelsen@sf-aalborg.dk 

Download bestyrelsens forretningsorden som pdf

 

Formand, Allan Norré Pedersen
Mail: allan.norre@gmail.com/formand@sf-aalborg.dk
Telefon: 23272181

 

Kasserer, Selmer Nielsen
Mail: kasserer@sf-aalborg.dk
Telefon: 21753617

 

Organisatorisk næstformand/Webansvarlig, Lars Hoffmeyer Novrup
E-mail: lars@sf-aalborg.dk
Telefon: 25629970

 

SFU repræsentant, Christian Smedegaard
E-mail: cs.smedegaard@gmail.com

 

Bestyrelsesmedlem, Inge Ibsen Fomcenco
Mail: fomcenco@hotmail.com
Telefon: 25200920

 

Bestyrelsesmedlem, Ansvarlig for sociale medier, Line Petersen
Mail: line.petersen92@gmail.com
Telefon: 61390326

 

Betyrelsesmedlem,  Jørgen Andersen
Mail: jbirkemose54@gmail.com
Telefon: 22217707

 

Bestyrelsesmedlem, Lasse Hjorthøj Jensen
E-mail: lassehjorthoj@gmail.com
Telefon: 20932912

 

Bestyrelsesmedlem, Tovholder i miljøgruppen, Erik Busse
Mail: busse@gvdnet.dk
Telefon: 98140110

 

 

SUPPLEANTER:

1. suppleant, Magnus Kronborg Christiansen
E-mail: magnus.kronborg@hotmail.com
Telefon: 30483745

 

2. suppleant, Finn Karstenskov
E-mail:Karstenskov@mail.dk
Telefon: 21479990

 

3. suppleant, Lisbeth Bech Poulsen
Mail: Lisbeth.Poulsen@ft.dk
Telefon: 33374428

 

 

REVISORER:

Anders Hind og Hanne Dam

1. suppleant: Jane Østergaard. 2. suppleant: Allan Caspersen