Bestyrelsen

Den samlede bestyrelse, inklusiv suppleanter kan kontaktes via mailadressen bestyrelsen@sf-aalborg.dk 

 

 

Formand, Benjamin Jørgensen
Mail: benjaminrfj@gmail.com/formand@sf-aalborg.dk

 

Næstformand, Melina Andersen
Mail: Melina.andersen@outlook.com

 

SFU repræsentant, Kristine Haven
Mail: krogholmh@outlook.dk

 

Bestyrelsesmedlem,
Mail:

 

Bestyrelsesmedlem, Bente Toft-Nielsen
Mail: bente@landcad.dk

 

Bestyrelsesmedlem,
Mail:

 

Bestyrelsesmedlem, Lasse Hjorthøj Jensen
Mail: lassehjorthoj@gmail.com

 

Bestyrelsesmedlem, Finn Karstenskov
Mail:Karstenskov@mail.dk

 

Bestyrelsesmedlem, Jens Toft-Nielsen
Mail: toftnielsenjens@gmail.com

 

SUPPLEANTER:

1. suppleant

2. suppleant,

 

Kasserer

Selmer Nielsen
Mail: kasserer@sf-aalborg.dk
Telefon: 21753617

 

Webansvarlig

Lars Hoffmeyer Novrup
Mail: lahono@lahono.dk

 

REVISORER:

Jane Østergaard og Allan Caspersen

1. suppleant: Jacob Klivager. 2. suppleant: Lars Hoffmeyer Novrup