Partiforeningens historie

Det oprindelige SF-Aalborg er en af landets ældste partiforeninger dannet på samme tid som moderpartiet i 1959 i forbindelse med Aksel Larsens brud med Danmarks Kommunistiske Parti. 

Partiforeningens første formand var jord- og betonarbejder Christian Madsen, der i 1960 blev det første nordjyske folketingsmedlem, valgt i Aalborg Øst-kredsen. I alle de tre Aalborg-kredse, og specielt i Øst-kredsen opnåede man en tilslutning over landsgennemsnittet.

Christian Madsen var aktiv i fagbevægelsen og et ledende medlem af DKP i Aalborg, indtil han sammen med Aksel Larsen, gik i gang med at oprette et nyt parti. I den første tid fik partiet i Aalborg sine medlemmer fra de forskellige fagforeninger, især jord- og betonarbejdernes fagforening, tekstilarbejdernes og malernes fagforeninger.

Det oprindelige SF-Aalborg var i en lang periode kendetegnet ved at være domineret af industriarbejdere som medlemmer, men i takt med at de store industrier i byen er lukket, og at serviceerhvervene og universitetet har vundet frem, er medlemsskaren blevet mere “broget”.

Den nuværende partiforening i Aalborg er en fusion imellem de tre eksisterende foreninger i Hals, Nibe og Aalborg. Partiforeningerne slog sig sammen i 2005 i forlængelse af kommunalreformen. De tre gamle partiforeninger, SF Aalborg, SF Hals og SF Nibe slog sig sammen under navnet Aalborg partiforening efter lange diskussioner i SF Aalborg om medlemsdemokratiet.

Bestyrelsen blev udvidet med flere pladser, hvoraf nogle var reserveret til medlemmer fra henholdsvis Nibe og Hals. Dette var en overgangsordning  der kun gjaldt et par år, indtil kommunerne var slået sammen og de tre partiforeninger integreret. Medlemmer fra Sejlflod tæller i denne sammenhæng som Aalborg-medlemmer, da der i den gamle Sejlflod Kommune ikke var en lokal partiforening.

Den sidste formand for SF i Hals var Lene Linnemann. Den sidste formand for SF i Nibe var Jens Romme. Den sidste formand for SF Aalborg var Erik Busse, der for en kort periode tog over efter Leif Mortensen, der havde forhandlet fusionen på plads med de andre partiforeninger. Ellers havde det gamle SF Aalborg i mange år Ruth Hedegaard som formand.

SF AABYBRO

Medlemmer bosiddende i Aabybro Kommune, var indtil 1984 organiseret under SF Aalborg. Men da to medlemmer bosat i Aabybro, Erik Ingerslev Larsen og Per Overgaard Pedersen, ønskede indflydelse på den kommunale politik i Aabybro, måtte der startes en lokal afdeling op.

Læs alt om SF Aabybro på SF Jammerbugts hjemmeside her

FORMÆND/FORKVINDER FOR SF AALBORG, SIDEN 2005

2005: Henrik Nielsen

2005: Teddy Petersen

2006-2007: Pia Frederiksen

2008-2010: Lisbeth Bech Poulsen

2011-2012: Lars Pedersen

2013-2015: Jørgen E. Jensen

2016-2017: Jacob Klivager Vestergaard

2018-2019 Allan Norré Pedersen

2019-2020 Line Petersen

2020-2021 Allan Norré Pedersen

2021-2023 Benjamin Jørgensen

2023- Melina Andersen (forkvinde)