SF Aalborg

Det oprindelige SF-Aalborg er en af landets ældste partiforeninger dannet på samme tid som moderpartiet i 1959 i forbindelse med Aksel Larsens brud med Danmarks Kommunistiske Parti. 

Følg SF Aalborg på Facebook her

Foreningen har ca. 275 medlemmer. Bestyrelsen holder jævnligt møder og fungerer også som kommunal baggrundsgruppe, hvor alle medlemmer og interesserede er velkomne.

Herudover arrangeres medlemsmøder, fællesspisning m.v. med aktuelle politiske temaer.

Vigtigt er det selvfølgelig også, at du som medlem får indflydelse på, hvem SF skal opstille til Folketing, Regionsråd og Byråd, og at du får indflydelse på den politik, SF skal føre.

Herudover får du indflydelse på, hvilke aktiviteter SF skal drive lokalt.

 

Billedegalleri – byrådskandidater

Spidskandidat til byrådsvalget 2021, Peter Larsen , Jane Østergaard (nr. 2 på listen) samt fællesbillede af de fem øverste på listen

 

 

SF Aalborg kandidater til byrådsvalget. Fra Venstre: Astrid Cecilie Budolfsen, Marlene Leig Andersen, Jane Østergaard, Thomas Kjeldsen og Peter Larsen

 

 

“Med dette tophold er SF Aalborg helt klar til at genindtræde i byrådet for Aalborg Kommune. Vi
er fokuseret på at sætte en klar og tydelig rød-grøn retning for Aalborg Kommune, hvor vi
styrker velfærden, så ALLE har mulighed for at få et godt liv og mere ro på. Og hvor vi styrker
Aalborg som en grøn foregangskommune, der sætter kursen og ikke bare nølende følger trop.
Det er helt afgørende, at vi passer bedre på naturen og miljøet og går forrest i klimakampen,
siger spidskandidat Peter Larsen.

Download valgprogram:

KV21: SF-Aalborgs valggrundlag 2021

KONTINGENTSATSER FOR SF AALBORG

I SF betaler vi kontingent efter indtægt. Kontingentet fastsættes af vores landsledelse.

Derudover har SF Aalborg et lokalkontingent på 50% af beløbet. Dette anvendes til lokalt arbejde. Så derfor vil det samlede beløb – der opkræves samlet – være:

 

Årlig bruttoindtægt under kr. 175.000: kr. 90,00 pr. kvartal

Årlig bruttoindtægt mellem kr. 175.000 – 250.000: kr. 195,00 pr. kvartal

Årlig bruttoindtægt over kr. 250.000: kr. 300,00 pr. kvartal

STØT SF AALBORGS VALGKAMP

Ønsker du at støtte partiforeningen i Aalborg, kan det gøres ved at indsætte penge på følgende kontonummer:

Reg.nr.: 9286
Konto nr.: 4564455283

 

LOKALE NYHEDSBREVE – SNAP’SEN

SNAP’SEN ER EN FORKORTELSE FOR:
SOCIALISTISKE NYHEDER AALBORG PARTIFORENING

 

Senest 7 dage før hvert medlemsmøde sendes en mail til de medlemmer som SF Aalborg har registreret en mailadresse på, hvor medlemsmødet annonceres.

Der er mulighed for at udsende ekstra informationer elektronisk eksempelvis i forbindelse med valgkamp.

Mails sendes kun fra mailadressen snapsen@sf-aalborg.dk og fungerer således som nyhedsbrev, der udsendes cirka en til to gange om måneden.

Hvert år i januar kvartal sendes en mail, hvor der linkes til et dokument på hjemmesiden, som er et nyhedsbrev med indkaldelse og beretning til generalforsamlingen.

ER DU SOM MEDLEM FLYTTET ELLER HAR FÅET NY MAILADRESSE? NYT TELEFONNUMMER?

Du har mulighed for at rette dine medlemsoplysninger på SF’s medlemssystem:

https://sf.membersite.dk/Account/Login

Det er altid dit ansvar at melde adresseændring.

Aalborg
Lille Nygade 8, 2. 2, 9000 Aalborg
Tlf: 24858667
Formand
Bliv medlem af SF