SF Aalborg

Det oprindelige SF-Aalborg er en af landets ældste partiforeninger dannet på samme tid som moderpartiet i 1959 i forbindelse med Aksel Larsens brud med Danmarks Kommunistiske Parti. 

Følg SF Aalborg på Facebook her

Foreningen har ca. 275 medlemmer. Bestyrelsen holder jævnligt møder og fungerer også som kommunal baggrundsgruppe, hvor alle medlemmer og interesserede er velkomne.

Herudover arrangeres medlemsmøder, fællesspisning m.v. med aktuelle politiske temaer.

Vigtigt er det selvfølgelig også, at du som medlem får indflydelse på, hvem SF skal opstille til Folketing, Regionsråd og Byråd, og at du får indflydelse på den politik, SF skal føre.

Herudover får du indflydelse på, hvilke aktiviteter SF skal drive lokalt.

 

Billedegalleri – byrådsmedlemmer

Valgt til byrådet, fra 1. januar 2022, Peter Larsen samt Jane Østergaard

 

Ændringsforslag til Aalborg Kommunes budget 2024:

 

Læs her

Vores ændringsforslag anviser fuld og ansvarlig finansiering, der både kan opbygge den nødvendige likviditet i Aalborg Kommunes slunkne  kassebeholdning, fjerne de værste besparelser på de borgernære velfærdsområder samt tilføje vores nye prioriteringer og forslag til anlægsinvesteringer.

Vores forslag fjerner besparelser for 176 mio. kr. på Børne og Undervisningsområdet. Vores forslag fjerner besparelser for 92 mio. kr. på Job og Velfærdsområdet. Vores forslag fjerner besparelser for 48 mio. kr. på Senior og Omsorgsområdet.

Vores forslag tilføjer 55 mio. kr. til investeringer i rekruttering, fastholdelse og styrket sygefraværsindsats. Vores forslag tilføjer 271 mio. kr. til nye anlægsinvesteringer. Vores forslag fjerner besparelser for 2 mio. kr. på det kulturelle vækstlag kombineret med en anlægsinvestering på 7 mio. kr. samt yderligere investering i det rytmiske vækstlag.

Læs her

KONTINGENTSATSER FOR SF AALBORG

I SF betaler vi kontingent efter indtægt. Kontingentet fastsættes af vores landsledelse.

Derudover har SF Aalborg et lokalkontingent på 50% af beløbet. Dette anvendes til lokalt arbejde. Så derfor vil det samlede beløb – der opkræves samlet – være:

 

Årlig bruttoindtægt under kr. 175.000: kr. 90,00 pr. kvartal

Årlig bruttoindtægt mellem kr. 175.000 – 250.000: kr. 195,00 pr. kvartal

Årlig bruttoindtægt over kr. 250.000: kr. 300,00 pr. kvartal

STØT SF AALBORGS VALGKAMP

Ønsker du at støtte partiforeningen i Aalborg, kan det gøres ved at indsætte penge på følgende kontonummer:

Reg.nr.: 9286
Konto nr.: 4564455283

 

LOKALE NYHEDSBREVE – SNAP’SEN

SNAP’SEN ER EN FORKORTELSE FOR:
SOCIALISTISKE NYHEDER AALBORG PARTIFORENING

 

Senest 7 dage før hvert medlemsmøde sendes en mail til de medlemmer som SF Aalborg har registreret en mailadresse på, hvor medlemsmødet annonceres.

Der er mulighed for at udsende ekstra informationer elektronisk eksempelvis i forbindelse med valgkamp.

Mails sendes kun fra mailadressen snapsen@sf-aalborg.dk og fungerer således som nyhedsbrev, der udsendes cirka en til to gange om måneden.

Hvert år i januar kvartal sendes en mail, hvor der linkes til et dokument på hjemmesiden, som er et nyhedsbrev med indkaldelse og beretning til generalforsamlingen.

 

SF-Aalborg, Løkkegade 20E, 9000 Aalborg

ER DU SOM MEDLEM FLYTTET ELLER HAR FÅET NY MAILADRESSE? NYT TELEFONNUMMER?

Du har mulighed for at rette dine medlemsoplysninger på SF’s medlemssystem:

https://sf.membersite.dk/Account/Login

Det er altid dit ansvar at melde adresseændring.

Aalborg
Tlf: 42752557
Formand
Bliv medlem af SF