Fællesskab giver håb

Vi står overfor et valg: Vil vi fortsætte med at spare på vores fælles velfærd, give skattelettelser til de rigeste og lade uligheden stige? Eller vil vi styrke vores fælles velfærdssamfund og give alle mennesker muligheder for at få et godt liv?

For SF er valget klart: Det er tid til at styrke fællesskabet.

Vi vil give vores børn mere ro på. Mindre pres. Mindre stress.
Tid til omsorg for de mindste, de ældste og de udsatte.
Vi skal tage hånd om hinanden – når vi bliver syge, nedslidte eller mister arbejdet.
Og vi skal passe på vores klode i stedet for at lave overtræk på naturens ressourcer hvert eneste år.

Det betyder, at dem, der har mest, må bidrage lidt mere. Det betyder nultolerance overfor de virksomheder, der snyder i skat eller trykker løn og arbejdsvilkår. Det betyder flere krav til dem, der forurener vores miljø.

Konkret har vi 15 forhandlingskrav, som vi tager med til en ny regering. Det er f.eks. at vi skal af med kontanthjælpsloftet, have minimumsnormeringer i børnehaver og vuggestuer, indføre en bindende klimalov, at Danmark igen skal tage kvoteflygtninge, og indførelsen af en Ro På-reform, der skal mindske stress i samfundet.

EU er et stærkt fællesskab

Klimaforandringer, voksende global ulighed, mennesker på flugt og ukontrollerede kapitalstrømme er store problemer, vi står overfor lige nu. Situationen kalder på internationalt samarbejde, for vi kan ikke klare den alene. Her er EU vores stærkeste fællesskab.

Hvor nogle partier  taler fællesskabet ned, nogle sågar om at forlade EU, mener SF at fællesskab og samarbejde giver håb om, at vi kan håndtere de store udfordringer, der kendetegner vores tid.