Hvorfor SF?

Du har et valg: Skal vi fortsætte med at spare på vores fælles velfærd, lade uligheden stige og ignorere klimaforandringer og ødelæggelsen af natur og miljø? Eller skal vi i stedet styrke vores fælles velfærdssamfund, give alle mennesker muligheder for at få et godt liv og redde vores klode, inden det er for sent?

For SF er valget klart…

  • Vi vil give vores børn mere ro på, bl.a. med minimumsnormeringer i daginstitutioner, og opgør med tests og karakterræs i skolerne.
  • Tid til omsorg for de mindste, de ældste og de udsatte – og bedre forhold for de offentligt ansatte, der passer på os.
  • Vi skal tage hånd om hinanden – når vi bliver syge, nedslidte eller mister arbejdet.
  • Der skal mere hjerte i udlændingepolitikken – vi skal igen tage kvoteflygtninge, og give børnene på udrejsecentre som Sjælsmark meget bedre forhold.
  • Og så skal vi passe på vores klode med bl.a. en bindende klimalov, mere plads til vild natur og et sundt miljø for fremtidige generationer.

Det betyder, at dem, der har mest, må bidrage lidt mere. Det betyder nultolerance overfor de virksomheder, der snyder i skat eller trykker løn og arbejdsvilkår. Det betyder flere krav til dem, der forurener vores miljø.

DERFOR skal du stemme på SF når der er valg.