Tid til omsorg

Vi har et fantastisk velfærdssamfund i Danmark. Det skal vi værne om og styrke. Ingen skal leve i fattigdom eller overlades til sig selv.

Men velfærdssamfundet er under konstant pres. Brugerbetaling og besparelser på kernevelfærden sniger sig ind fra højre. Det går ud over de svageste, som ikke bare kan betale selv. Derfor skal vi kæmpe for mere lighed i sundhed og velfærd.

Der skal være mere tid til omsorg for dem, der har brug for det. Børn, ældre, arbejdsløse, syge og udsatte borgere.

Vi ved, at der både bliver flere børn og flere ældre de kommende år. Derfor har vi en stor opgave med at sikre, at vi ikke alene kan bevare velfærden, men også udbygge den. Det kræver, at vi stopper regeringens asociale skattelettelser til de rigeste og i stedet sørger for, at de bredeste skuldre bærer lidt mere.

Velfærden har brug for et reelt løft. Der skal være tid til omsorg for dem, der har brug for det.

Det vil SF:

  • Stop besparelser på kernevelfærden.
  • Sæt de offentligt ansatte fri og giv dem tid til omsorg.
  • Minimumsnormeringer i daginstitutioner, så der ikke er flere end seks børn per voksen i børnehaver og tre børn per voksen i vuggestuer.
Det er ikke nok, at vi kun lige nøjagtig kan levere det nødvendige for børn, ældre, syge og socialt udsatte – ja os alle sammen. Der er brug for at gøre en forskel, der kan mærkes.

Karsten Hønge
Politisk ordfører