Pas på vores klode

Vi står overfor en klimakrise, som kræver handling. Eksperterne har sagt det igen og igen. Det er nu, hvis vi skal have chancen for at gøre noget ved klimaforandringerne.

Men det er ikke nok med lidt pyntegrønt, der skal dække over tre års grov forsømmelse fra regeringens side. Vi skal for alvor have gang i den grønne omstilling, hvis vi vil gøre en forskel for kommende generationer.

SF vil skabe et samfund, hvor vi passer på vores klode i stedet for at lave overtræk på naturens ressourcer hvert eneste år. Vi skal give ren luft, drikkevand og en planet i balance videre til dem, der kommer efter os.

En af de store CO2-syndere er trafikken. Der er brug for, at vi ændrer vores transportvaner, så de bliver langt mere klimavenlige. Vi skal have flere el-biler og bedre og billigere tog, så vi kan skrue ned for antallet af flyrejser og udfase vores brug af diesel og benzinbiler på vejene. Samtidig skal landbruget og erhvervslivet bidrage markant mere. Og hele vores forsyning med el og fjernvarme skal komme fra vindmøller, solceller og anden vedvarende energi.

Vi skal have gang i den grønne omstilling. Det kan kun gå for langsomt.

Det vil SF:

  • En bindende klimalov som reducerer CO2-udslippet med 70% inden 2030.
  • En klimakonto, som reserverer 3 mia. kr. om året ekstra til klimatiltag
  • En naturmilliard hvert år til at oprense giftgrunde, sikre mere vild natur og udbrede økologi.
  • Bedre beskyttelse af vores drikkevand.
Den gode nyhed er, at vi kan gøre noget. Men vi skal gøre nok, og vi skal gøre det nu.

Pia Olsen Dyhr
Formand