Stærke internationale fællesskaber

Kun når vi står sammen kan vi håndtere de store globale kriser som klimakrisen, ulighedskrisen og flygtningekrisen. Her er selvtilstrækkelighed og store ord ikke nok. Vor tids store kriser kræver global handling. Kun gennem stærke fællesskaber kan vi skabe modvægt til de multinationale selskaber, den sorte industris lobbyister og supermagternes selvtilstrækkelighed.

Sammen skal vi skabe et nyt humant, solidarisk og effektivt europæisk asylsystem, som sikrer, at vi i fællesskab sørger for at hjælpe dem, der har behov. Der er behov for at lave en løsning på tværs af landene i Europa, så vi kan sikre et system, der sparer flygtningene for farlige ruter til Europa og samtidig sikrer, at vi hjælper dem, der har mest behov for det.

Netop fordi vi har et internationalt ansvar kæmper vi for, at Danmark igen tager kvoteflygtninge. Vi er et af verdens rigeste lande. Derfor bør vi bakke op om FN’s kvotesystem og hjælpe nogle af verdens mest udsatte flygtninge.

Det vil SF:

  • Danmark skal igen tage kvoteflygtninge
  • Vi skal hæve udviklingsbistanden
  • Vi skal have et nyt og mere humanistisk asylsystem
At vi ikke kan redde alle i hele verden, må aldrig blive en undskyldning for ikke at redde nogen. Selvfølgelig kan Danmark tage kvoteflygtninge.

Pia Olsen Dyhr
Formand