Ro på – det haster

De sidste mange års reformer har handlet om at øge hastigheden i samfundet. Krav, omstilling, effektivisering og øget produktivitet sniger sig ind overalt.

Det er på tide, at vi vender bøtten. Vi skal væk fra konkurrencestaten og præstationsræset og i stedet fokusere meget mere på, hvordan vi får et godt liv.

Det begynder med vores børn og unge. De skal have mere ro, mere tid til at udvikle sig i deres eget tempo og færre krav om karakterer, ranglister og test. Det gælder hele vejen fra de begynder i en daginstitution, til de er færdige med en uddannelse. Der er brug for, at vi fokuserer meget mere på, at de bliver til nogen i stedet for, at de skal blive til noget.

SF vil skabe et mere bæredygtigt samfund, som ikke får mennesker til at bukke under med stress. Hvor børn og unge ikke knækker nakken, allerede inden livet rigtig er begyndt, og hvor en sygdom eller et handicap ikke betyder, at du bliver efterladt på perronen.

Der skal være ro til at være barn og vokse op uden stress og præstationspres. Der skal være plads til at fokusere på mere end bare præstationer, forventninger og stress. Der skal være tid til det vigtigste i livet.

Der skal være tid til velfærd. Tid og plads til faglighed. Nok sygeplejersker til at passe og pleje vores syge, nok SOSU’er i hjemmeplejen og på plejehjem og nok voksne nok til at trøste, lege og drage omsorg for vores børn i vuggestuer og børnehaver. Ro og tid til at lære og vokse i folkeskolen.

Det vil SF:

  • Et opgør med test, karakterræs og præstationskulturen i uddannelsessystemet.
  • Bedre muligheder for fleksibel arbejdstid
  • En ro på-reform og en national handlingsplan mod stress.
  • Et markant velfærdsløft
  • Flere voksne i vuggestuer og børnehaver
Alt for mange mennesker føler sig stressede og pressede i dagligdagen. Vi skal have livet til at hænge bedre sammen. Det kræver, at vi får mere ro på.

Jacob Mark
Børne- og uddannelsesordfører