SF’s 15 forhandlingskrav

SF er et rød-grønt parti, som vil forandre Danmark og skabe håb for de kommende generationer. Vi skal ikke bare rulle lovgivning tilbage, for alt var ikke bare bedre i går, og status quo er ikke godt nok. Vi kan skabe en bedre fremtid, hvis vi vil. Derfor går SF til valg for at få en ny rød-grøn regering, der kan skabe håb og fremskridt for alle.

Med fremskridt mener vi, at Danmark igen skal være et grønt foregangsland. At vi gør Danmark til et land, hvor alle har mulighed for at forfølge deres drømme, uanset hvilken baggrund man har. At vi udbygger velfærden og bekæmper den stigende ulighed. At vi giver hinanden mere ro på, og får gjort op med stress-samfundet. At vi tager ansvar for de svagest stillede i Danmark og verden. Og at vi tager ansvar for at styrke demokratiet, Danmarks engagement i EU og den internationale kamp for menneskerettigheder.

SF peger på Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen som ny statsminister, fordi hun vil have bedst mulighed for at samle et nyt rød-grønt flertal bag sig. Samtidig vil vi stille en række forhandlingskrav til den nye regerings politik. Opfyldelse af kravene vil være afgørende for, om SF vil overveje at blive en del af ny regering, eller om vi skal være støtteparti og kæmpe for at fremme vores politik fra sag til sag.

SF vil aldrig udstyre nogen regering med carte blanche. Vores opbakning afhænger til hver en tid af den førte politik i den konkrete situation og konsekvenserne ved nyvalg.

SF’s forhandlingskrav

Vi vil bekæmpe den stigende ulighed

 • Vi vil fjerne kontanthjælpsloftet og hæve skatten for de rigeste
 • Vi vil sikre at flere kan gå på pension før de er nedslidte
 • Vi vil påbegynde en afskaffelse af brugerbetaling på sundhed bl.a. psykologhjælp og tandlæge

Vi vil give danskerne mere ro på

 • Vi vil lave en ro på-reform, der skal sikre tid til det vigtige i livet og stoppe stress-epidemien
 • Vi vil give børn mere ro på og indføre minimumsnormeringer på max 3 børn pr. voksen i vuggestuer og max 6 børn pr. voksen i børnehaver
 • Vi vil have et opgør med tests, karakterræs og præstationskulturen i uddannelsessystemet

Vi vil gøre Danmark til et grønt foregangsland

 • Vi vil indføre en bindende klimalov, der reducerer CO2-udslippet med 70 pct. inden 2030
 • Vi vil afsætte en grøn milliard hvert år til bl.a. at oprense giftgrunde, sikre mere vild natur og udbrede økologi
 • Vi vil beskytte vores rene drikkevand gennem skærpet regulering

Vi vil styrke Danmarks internationale indsats

 • Vi vil at Danmark igen modtager kvoteflygtninge
 • Vi vil øge den danske udviklingsbistand
 • Vi vil at Danmark arbejder for et nyt humant, solidarisk og effektivt europæisk asylsystem

Vi vil styrke demokratiet

 • Vi vil en offentlighedslov, som styrker fri og kritisk presse
 • Vi vil at det offentlige giver medarbejderne mere frihed til at udføre deres arbejde og borgerne større lokal indflydelse og selvforvaltning
 • Vi vil gøre det nemmere på det private arbejdsmarked for medarbejdere at købe, starte og drive virksomheder

SF’s endelige position vil afhænge af de parlamentariske muligheder, der er for at fremme vores politik, samt de indrømmelser Socialdemokratiet vil give for at regne SF’s mandater med som faste støtter. Det er op til SF’s landsledelse at beslutte om SF evt. skal gå i regering eller være støtteparti.