Vores byrådsmedlemmer

Efter valget i november 2021 indtrådte Jens Kobberøe Skov og Jonathan Kjølby Kristensen som byrådsmedlemmer i Egedal for SF.

Jens er valgt som:

 • medlem af økonomiudvalget
 • formand for skoleudvalget
 • bestyrelsesmedlem i Egedal Musikskole

Jens er 56 år gammel. Han er kandidat i kemi og datalogi fra Københavns Universitet og arbejder som IT-arkitekt i Nuuday.

Jonathan er valgt som:

 • medlem af Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget
 • medlem af Klima-, Teknik- og Miljøudvalget
 • formand for Ung Egedal

Jonathan er 20 år gammel.

Vores folketingsmedlem

Marianne Bigum blev valgt ind i Folketinget for SF ved valget i november 2022.

I SFs folketingsgruppe er Marianne

 • naturordfører, og ordfører for havmiljø og marine naturnationalparker
 • udviklingsordfører og ordfører for global klimapolitik
 • ordfører for EU-politik
 • ordfører for nordisk samarbejde i Nordisk Råd
 • ordfører for generationsforureningerne
 • medlem af FN-forbundet

I 2020-2022 var Marianne programleder for udviklingen af SF’s grønne program. Hun er nu formand for SFs klima-, natur- og miljøudvalg og landsledelsesmedlem. Hun er SFs partirepræsentant i European Greens.

Marianne er 40 år gammel. Hun har en Ph.d. i Livscyklusvurdering af håndtering af elektronikaffald og batterier fra Danmarks Tekniske Universitet. Hun er ekspert i Plastik og cirkulær økonomi ved Den Asiatiske Udviklingsbank, medlem af ekspertpanel i Ingeniørforeningen i Danmark og direktør for Circular Economy Solutions ApS.

Se Mariannes SF hjemmeside.

Se Mariannes folketingshjemmeside.

Vores politikere
Jens Skov

Medlem af Kommunalbestyrelsen - Egedal
Folketingskandidat - Nordsjælland

Jonathan Kjølby Kristensen

Medlem af Kommunalbestyrelsen - Egedal

Marianne Bigum

Naturordfører, ordfører for havmiljø og marine naturparker
Ordfører for generationsforureninger
EU-ordfører
Udviklingsordfører og ordfører for global klimapolitik