Vores politikere
Jens Skov

Byrådsmedlem - Egedal

Trine Torp

Socialordfører
Ligestillingsordfører
Psykiatriordfører
Familieordfører
Natur- og miljøordfører
Fødevare-, landbrugs- og fiskeriordfører
Kirkeordfører
Dyrevelfærdsordfører