Tidligere 1. maj-taler

I 2020 holdt SF-Egedal 1. maj på Facebook sammen med Socialdemokratiet og Enhedlisten i Egedal.

Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten har besluttet at aflyse festligholdelsen af den politiske 1. maj, som vi ellers havde planlagt. Det gør vi pga. Corona-krisen. Der skulle have været talere, fælles sang og fest under åben himmel på Rådhustorvet i Stenløse.

Vi synes at 1. maj budskab om fællesskab er i højsædet nu, hvor alle i Danmark løfter i flok, bliver hjemme, holder afstand, handler ind og hjælper hinanden. Ikke i nyere tid har fællesskabet om at træffe beslutninger og følges ad været så vigtig som nu. I Egedal bakker vi op om det fællesskab. Så vi har besluttet at lave en online version af vores 1. maj arrangement.

På fredag d. 1. maj deler vi her i denne begivenhed, et link til årets taler og en lille stemningsvideo fra sidste års 1. maj fest.

Talerne kan ses her: https://s-egedal.dk/1-maj/

Talerne er:
– Ib Sørensen, byrådsmedlem for Socialdemokratiet
– Jens Skov, byrådsmedlem for Socialistisk Folkeparti
– Mai Villadsen, folketingsmedlem for Enhedslisten

Jens Skovs tale

Begivenheden blev afholdt på https://www.facebook.com/events/613946952824109/

Fejringen bestod af tre korte taler. For SF-Egedal talte Jens Skov, vores byrådsmedlem. Hans tale kan ses her:

Det er en mærkelig tid vi lever i. Vi er midt i en Corona-krise, og jeg taler til jer her 1. maj, på en optaget video. Det får mig til at tænke på den krise vi står i, og hvordan vi som samfund kan komme over krisen.

“..Arbejderbevægelsens enhed …kan sikre sociale, økonomiske, politiske fremskridt.” – sagde Aksel Larsen i en 1. maj-talen i 1958

Og det er rigtigt – Fagbevægelsen har vi meget at takke for.

Det var Fagbevægelsen der sammen med de politiske partier opbyggede det velfærdssamfund vi har i dag.

Med Hovedaftalen blev sikret stabilitet på arbejdsmarkedet, og med velfærdssamfundet blev der sørget for at erhvervslivet fik veluddannet arbejdskraft stillet til rådighed, med god infrastruktur og pasningsmuligheder.

Corona-krisen har med al tydelighed vist, hvad der er vigtigst i dette samfund for at vi kan være så rige som vi er. Her taler jeg IKKE om hverken hjælpepakker til erhvervslivet, eller udsættelse af erhvervsskatter eller MOMS, nej – det drejer sig om børnepasning !

Vores samfund er i dag bygget op på at forældre arbejder, og hvis de ikke kan det fordi de skal passe børn, så går samfundet i stå.

Børnepasning er selvfølgelig kun en del af det, men en vigtig del af hele det apparat som samfundet stiller til rådighed for erhvervslivet.

Danmark er jo samtidigt kendt for gode tiltag både på grønne og sociale områder.


Lagt mærke til Danmark

Når Danmark går forrest og viser vejen, så bliver der lagt mærke til det.

Og samtidigt bliver de offentlige investeringer kun gnisten, der tænder det store bål hvor også private investeringer fra erhvervslivet og store pengetanke følger med.

Efter Finanskrisen holdt det offentlige tilbage med investeringer, og det trak krisen ud. Denne gang skal fællesskabet vise vejen. For kun ved at investere massivt i vores alle sammens velfærd, kan vi holde hånden under vores erhvervsliv og dermed trække os ud af krisen.

Det samme skal ske på kommunalt niveau. For jo: Vi skal stadig have minimumsnormeringer i børnehaverne. De kommuner der går forrest i nye og ambitiøse planer trækker investeringer både i form af arbejdspladser, og i form af kapitalstærke fonde.

Egedal er en grøn kommune, og det skal vi blive ved med at være. Her tænker jeg ikke bare på al den dejlige natur vi har – den skal vi værne om. Nej, jeg tænker også på at Egedal som de første i landet nedlagde forbud mod sprøjtegifte tæt på drikkevandsboringer, og vi er, om ikke verdenskendte, så i hvert fald kendte for den grønne planlægning af Stenløse Syd med lavenergi, lokal afledning af regnvand og forbud mod brug af PVC og trykimpregneret træ. I Egedal skal vi ikke være bange for at sætte den grønne barre højt. Vi skal fortsætte af den vej, vi allerede går.De sagde at man ikke kunne bygge en bydel sådan, og at der ikke var nogen investorer der ville være med. Nu har vi solgt den sidste byggegrund i Stenløse syd. Det viser bare at hvis man har ambitiøse planer byggende på realisme, så kan det lade sig gøre.

Vi skal i lyset af Coronakrisen investere i vores velfærd. For det var vores fællesskab, vores solidaritet, der bærer os igennem.


Grønne tiltag

Som kommune kan vi sætte gang i grønne tiltag, der både sætter skub i økonomisk udvikling og taler ind i klimakrisen. De to ting kan vi løse samtidigt med grønne investeringer i energirenoveringer, og som kommune at stille ambitiøse krav til byudvikling, lokal og kommuneplaner.

Det gælder også på andre områder.

I Egedal er vi blandt de bedste til at affaldssortere. Lad os udnytte det og skabe genbrugsordninger f. Eks genbrugsbutikker med socialt hensyn. Det kunne være mulighed for Flex-jobs og lignende, hvor vi kunne løfte ansvaret for folk der har det svært. På den måde bliver vores grønne tilgang til aktive indsatser, også sociale.

Det var vores velfærdssamfund, vores fællesskab, der greb, da vi stod midt i krisen.

Det er samme fællesskab, vi skal genopbygge og udbygge fremad.

Sammen skal vi i fællesskab sikre fremskridtet for Egedal

Men lige i øjeblikket under Coronakrisen hedder det: Sammen – hver for sig!

God 1. Maj.