1. maj-taler

1. Maj i Egedal blev i 2022 afholdt i samarbejde mellem Socialdemokratiet, Enhedslisten og SF. Her Jens Skovs tale i fuld længde:

Kære kammerater

Det er 1. maj og dermed arbejdernes kampdag.

I dag fejrer vi fagbevægelsen og de fremskridt og sejre som den har givet det danske samfund.

Vi fejrer den solidaritet der betyder at vi i fællesskab – sammen – kan løfte opgaver vi ellers ikke kunne.

Ikke bare herhjemme, men også at vi kan række ud, og tage imod – sammen, i fællesskab og vise solidaritet med dem der har det svært i verden.

Jeg taler selvfølgelig først og fremmest om krigen i Ukraine, hvor vi i solidaritet med deres kamp for demokratiet,
imod en besættelsesmagt, støtter dem med bl.a. våben.

Samtidig tager vi også imod flygtninge med åbne arme, ikke kun fra Ukraine, men også kvoteflygtninge.
I Danmark – og i Egedal – har vi både råd og mulighed for at tage imod flygtninge, og det skal vi derfor gøre.

Her på 1. maj bliver der mange steder sunget ”Internationale”.

Et af de vigtigste i sangen er at vi sammen – på tværs af landegrænser – kan stå sammen og løse problemer, udfordringer og konflikter – ”og Internationale, slå bro, fra kyst til kyst”, står der i sangen.

Når vi tager imod flygtninge, så skal vi sørge for at de i den korte eller længere periode de er i Danmark, får et så normalt liv som muligt.

Vi skal sørge for husly – boliger – til dem.

Deres børn skal kunne gå i daginstitutioner og skoler. Og de voksne der kan skal have mulighed for at arbejde. De skal integreres.

Og lad mig give et eksempel på hvordan.

Jeg kommer i tanke om en oplevelse der netop taler ind det.

Jeg var med min familie for nogle år siden på ferie i Sydfrankrig. Jeg ville gerne gense Rocamadour og vise den til min familie.

Vi boede på en campingplads, jeg selv havde fundet.
På den plads var der stort set udelukkende franskmænd hvoraf mange ikke snakkede engelsk, bortset fra personalet, der snakkede engelsk til husbehov.

Min kone og jeg var dengang ivrige petanque-spillere, og da der var en turnering på campingpladsen meldte vi os til den.

Også der viste det sig, at det kun var ham der stod for det, der kunne engelsk.

Men derfor kunne vi alligevel ”tale” med vores modstandere!
For spillets sprog er internationalt, og vi kunne derfor både kommunikere, men også lære hvad de forskellige ting hed på fransk.

Og det er netop det, der er min pointe.

Når vi først har sørget for husly, daginstitutionspladser og plads på skolerne, så skal vi alle sammen – i fællesskab – så vidt muligt åbne dørene til vores store foreningsliv, således af de flygtninge der kommer til Egedal via spillets internationale sprog får sociale netværk, og samtidigt gennem ”leg” lærer det danske sprog.

For gennem samtalen, ved hjælp af det internationale, det fælles fremmedsprog, eller dansk, får vi velfungerende flygtninge, der nemt kan arbejde i Danmark.

1.maj er jo som sagt en kampdag. Og vi skal huske at de rettigheder som vi har kæmpet for også skal gælde for alle de øvrige der vil arbejde på det danske arbejdsmarked.

Uanset om det er flygtninge fra Ukraine eller arbejdere fra Polen eller Rumænien, så SKAL de arbejde på danske vilkår, når de arbejder i Danmark.

Vi har brug for arbejdskraften, men det skal ikke være med social dumpning at det skal løses.

I Egedal ser vi også frem til at mangle Sosu’er, pædagoger og lærere. Vi har svært ved at rekruttere de unge, og vi har svært ved at få de unge til at søge uddannelserne.

Det kan der være mange grunde til, men jeg mener at en af grundene er afstand – både til storbyen København, der trækker, men også afstanden fra Egedal til uddannelsesinstitutioner.

Jeg mener at vi skal have skabt lokale uddannelser, således at vi kan tiltrække studerende, som i en vis udstrækning bliver der hvor de studerede, hvis de kan skaffe praktikpladser, og senere arbejde.

Det er noget vi skal løse i fællesskab – kommunen, politikere og fagbevægelse.

Det er noget vi kan løse – SAMMEN.

God 1. maj!

I 2021 holdt SF-Egedal 1. maj på Facebook sammen med Socialdemokratiet og Enhedslisten i Egedal.

Den 1. maj er det arbejdernes internationale kampdag.
Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Socialdemokratiet i Egedal ville rigtig gerne have fejret dagen som et fælles arrangement med både taler og sang. Corona spiller dog stadig en stor rolle i vores samfund og sætter dagsordenen for vores fysiske fællesskaber.

Derfor har vi besluttet, at vi vil holde et mindre arrangement, hvor vi på afstand vil ønske god 1. maj i Egedal på udvalgte steder og samtidig sende taler fra partierne ud via Facebook og hjemmesider.

På fredag d. 1. maj deler vi her i denne begivenhed, et link til årets taler og en lille stemningsvideo fra sidste års 1. maj fest.

Talerne kan ses her: https://s-egedal.dk/1-maj/ eller her: https://s-egedal.dk/

Der vil desuden blive en lille konkurrence hvor man kan vinde et gavekort til en kop kaffe/bid brød i vores lokale center i Egedal. Butikkerne har brug for al den opbakning de kan få i denne tid.

Talerne bliver:
– Jens Skov, Socialistisk Folkeparti
– Helle Bovien, Enhedslisten
– Vicki Holst Rasmussen, Socialdemokratiet

Alle talerne kan ses på:

sf-egedal.dk
Facebook: SF Egedal

egedal.enhedslisten.dk
Facebook: Enhedslisten Egedal

s-egedal.dk
Facebook: Socialdemokratiet i Egedal

Begivenheden blev afholdt på www.facebook.com/events/613946952824109/

Fejringen består af tre korte taler. For SF-Egedal taler Jens Skov, vores byrådsmedlem. Hans tale kan ses her:

I dag er det 1. Maj.

I dag fejrer vi arbejdernes kampdag, og alt det arbejderbevægelsen har gjort.

Arbejderbevægelsen i Danmark har været en drivkraft i opbygningen
af vores velfærdssamfund.

Et velfærdssamfund der er under langsom afvikling, som følge af den mangeårige påvirkning fra borgerlige kræfter under både Anders Fogh og Lars Løkkes regeringer.

Dette blev der gjort op med ved folketingsvalget i 2019. FT19 var
foruden et klimavalg, også i høj grad et velfærdsvalg.

Når vi kigger frem til Kommunalvalget i efteråret, så vil det vise sig om KV21 også bliver velfærdsvalg – en velfærd der også her i kommunen har været under pres, med dårlige normeringer på mange velfærdsområder.

I Egedal taler vi om at skabe verdens bedste hverdag – altså
velfærd i toppen.

Velfærd handler også om at vores børn i daginstitutioner og
folkeskoler trives, har en VEL-FÆRD i deres børneliv.

Egedal ligger i toppen på mange parametre over kommunerne.

Et par af de topplaceringer omhandler antallet af klasser med mere end 24 elever og klassekvotienterne.

4 ud af 10 klasser i Egedal har mere end 24 elever, et tal der
placerer os på en suveræn, og uønsket, 1. plads i Danmark, et tal
der med skolelukningerne kun vil stige. Ser man på klassekvotienten ligger vi også i toppen.

I SF vil vi arbejde for et klasseloft på 24 elever, så der er plads og ro til at trives for vores elever.

Vi vil samtidigt arbejde for et bedre socialt miljø – specielt i
udskolingen hvor der foruden ændringer i klasserne, også sker så
mange andre ting i elevernes sociale liv.

Vi mener derfor det vil give øget social velfærd for vores elever, hvis de kan komme på et lejrskoleophold i 7. klasse.

Det vil vi i SF arbejde for.

I Egedal har vi stadig dårlige normeringer på
daginstitutionsområdet.

De vedtagne intentioner om minimumsnormeringer og indfasningen med beløb via finanslovene er ikke nok til at komme i mål.

Indtil videre er der i Egedal ikke truffet beslutning om at indføre minimumsnormeringer før den aftalte tid fra Folketingets side.

Det har vi i SF ellers kæmpet for – den velfærd kommer vi fortsat
til at kæmpe for.

Vores velfærdssamfund skal også tages sig af de allersvageste.

Hertil hører de handicappede hvad enten det drejer sig om fysisk
eller psykisk handicap.

I SF vi tager udgangspunkt i det individuelle skøn frem for i en
kommunal kassetænkning.

– At der skal tages udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer
og ikke i hvor mange point, den handicappede kan score i et
kommunalt kvalitetsstandardssystem.

– Vi skal arbejde for, at det er den handicappedes samlede livs- og familiesituation, der bliver omdrejningspunkt for vurdering af
støtten og hjælpen – og ikke placeringen af den handicappede i én
bestemt kategori.

– At der kommer forbedringer af de kommunale børnepsykologiske
ressourcer, så børn med psykiske vanskeligheder kan blive undersøgt straks efter, at mistanke om psykiske vanskeligheder opstår.

– Det er centralt, at der sker en styrkelse af den handicappede
borgers retssikkerhed i mødet med kommunen. Retssikkerheden styrkes ved, at kvaliteten i sagsbehandlingen løftes og ikke trækkes unødigt i langdrag. Den handicappede borger skal opleve én sagsbehandler – én indgang til kommunen.

Det er velfærd for de handicappede.

Vores velfærdssamfund tager sig også af de ældre.

Vi skal give bedre velfærd til vores ældre.

Det skal vi sørge for sker ved aktiv borgerinddragelse og i
samarbejde med Seniorrådet og andre organisationer der taler på de ældres vegne.

På ældreområdet drejer det sig også om normeringer og antallet af
ressourcer som vi fra kommunal side stiller til rådighed, både på
vores plejecentre, og i vores hjemmepleje.

Vi vil også arbejde for at vores ældre borgere kan komme VEL rundt på deres FÆRD i kommunen. Det gør vi ved at sørge for – og udvide – den kollektive transport, således af borgerne kan komme rundt i kommunen også selvom de ikke kan transportere sig selv.

Dét er også velfærd!

Alt i alt ser vi frem til et velfærdsvalg til november, således at vi kan arbejde videre med og forbedre velfærdssamfundet, det
velfærdssamfund som arbejderbevægelsen har været en stor drivkraft til at skabe.

Arbejderbevægelsen som vi fejrer i dag.

God 1. Maj!


I 2020 holdt SF-Egedal 1. maj på Facebook sammen med Socialdemokratiet og Enhedlisten i Egedal.

Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten har besluttet at aflyse festligholdelsen af den politiske 1. maj, som vi ellers havde planlagt. Det gør vi pga. Corona-krisen. Der skulle have været talere, fælles sang og fest under åben himmel på Rådhustorvet i Stenløse.

Vi synes at 1. maj budskab om fællesskab er i højsædet nu, hvor alle i Danmark løfter i flok, bliver hjemme, holder afstand, handler ind og hjælper hinanden. Ikke i nyere tid har fællesskabet om at træffe beslutninger og følges ad været så vigtig som nu. I Egedal bakker vi op om det fællesskab. Så vi har besluttet at lave en online version af vores 1. maj arrangement.

På fredag d. 1. maj deler vi her i denne begivenhed, et link til årets taler og en lille stemningsvideo fra sidste års 1. maj fest.

Talerne kan ses her: https://s-egedal.dk/1-maj/

Talerne er:
– Ib Sørensen, byrådsmedlem for Socialdemokratiet
– Jens Skov, byrådsmedlem for Socialistisk Folkeparti
– Mai Villadsen, folketingsmedlem for Enhedslisten

Jens Skovs tale

Begivenheden blev afholdt på https://www.facebook.com/events/613946952824109/

Fejringen bestod af tre korte taler. For SF-Egedal talte Jens Skov, vores byrådsmedlem. Hans tale kan ses her:

Det er en mærkelig tid vi lever i. Vi er midt i en Corona-krise, og jeg taler til jer her 1. maj, på en optaget video. Det får mig til at tænke på den krise vi står i, og hvordan vi som samfund kan komme over krisen.

“..Arbejderbevægelsens enhed …kan sikre sociale, økonomiske, politiske fremskridt.” – sagde Aksel Larsen i en 1. maj-talen i 1958

Og det er rigtigt – Fagbevægelsen har vi meget at takke for.

Det var Fagbevægelsen der sammen med de politiske partier opbyggede det velfærdssamfund vi har i dag.

Med Hovedaftalen blev sikret stabilitet på arbejdsmarkedet, og med velfærdssamfundet blev der sørget for at erhvervslivet fik veluddannet arbejdskraft stillet til rådighed, med god infrastruktur og pasningsmuligheder.

Corona-krisen har med al tydelighed vist, hvad der er vigtigst i dette samfund for at vi kan være så rige som vi er. Her taler jeg IKKE om hverken hjælpepakker til erhvervslivet, eller udsættelse af erhvervsskatter eller MOMS, nej – det drejer sig om børnepasning !

Vores samfund er i dag bygget op på at forældre arbejder, og hvis de ikke kan det fordi de skal passe børn, så går samfundet i stå.

Børnepasning er selvfølgelig kun en del af det, men en vigtig del af hele det apparat som samfundet stiller til rådighed for erhvervslivet.

Danmark er jo samtidigt kendt for gode tiltag både på grønne og sociale områder.


Lagt mærke til Danmark

Når Danmark går forrest og viser vejen, så bliver der lagt mærke til det.

Og samtidigt bliver de offentlige investeringer kun gnisten, der tænder det store bål hvor også private investeringer fra erhvervslivet og store pengetanke følger med.

Efter Finanskrisen holdt det offentlige tilbage med investeringer, og det trak krisen ud. Denne gang skal fællesskabet vise vejen. For kun ved at investere massivt i vores alle sammens velfærd, kan vi holde hånden under vores erhvervsliv og dermed trække os ud af krisen.

Det samme skal ske på kommunalt niveau. For jo: Vi skal stadig have minimumsnormeringer i børnehaverne. De kommuner der går forrest i nye og ambitiøse planer trækker investeringer både i form af arbejdspladser, og i form af kapitalstærke fonde.

Egedal er en grøn kommune, og det skal vi blive ved med at være. Her tænker jeg ikke bare på al den dejlige natur vi har – den skal vi værne om. Nej, jeg tænker også på at Egedal som de første i landet nedlagde forbud mod sprøjtegifte tæt på drikkevandsboringer, og vi er, om ikke verdenskendte, så i hvert fald kendte for den grønne planlægning af Stenløse Syd med lavenergi, lokal afledning af regnvand og forbud mod brug af PVC og trykimpregneret træ. I Egedal skal vi ikke være bange for at sætte den grønne barre højt. Vi skal fortsætte af den vej, vi allerede går.De sagde at man ikke kunne bygge en bydel sådan, og at der ikke var nogen investorer der ville være med. Nu har vi solgt den sidste byggegrund i Stenløse syd. Det viser bare at hvis man har ambitiøse planer byggende på realisme, så kan det lade sig gøre.

Vi skal i lyset af Coronakrisen investere i vores velfærd. For det var vores fællesskab, vores solidaritet, der bærer os igennem.


Grønne tiltag

Som kommune kan vi sætte gang i grønne tiltag, der både sætter skub i økonomisk udvikling og taler ind i klimakrisen. De to ting kan vi løse samtidigt med grønne investeringer i energirenoveringer, og som kommune at stille ambitiøse krav til byudvikling, lokal og kommuneplaner.

Det gælder også på andre områder.

I Egedal er vi blandt de bedste til at affaldssortere. Lad os udnytte det og skabe genbrugsordninger f. Eks genbrugsbutikker med socialt hensyn. Det kunne være mulighed for Flex-jobs og lignende, hvor vi kunne løfte ansvaret for folk der har det svært. På den måde bliver vores grønne tilgang til aktive indsatser, også sociale.

Det var vores velfærdssamfund, vores fællesskab, der greb, da vi stod midt i krisen.

Det er samme fællesskab, vi skal genopbygge og udbygge fremad.

Sammen skal vi i fællesskab sikre fremskridtet for Egedal

Men lige i øjeblikket under Coronakrisen hedder det: Sammen – hver for sig!

God 1. Maj.