SF Egedal

SF Egedal har omtrent 80 medlemmer og to repræsentanter i Egedal Byråd.

Partiforeningen blev dannet i 2006 ved en sammenlægning af tre partiforeninger: SF Stenløse, SF Ølstykke og SF Smørum. Geografisk dækker vi Egedal Kommune i den sydvestlige del af Nordsjælland.

Vi holder bestyrelsesmøde ca. hver måned og medlemsmøder omkring politiske emner omkring fem gange årligt. Vi har flere sociale arrangementer, f.eks. cykeltur i lokalområdet, teaterbesøg i Grønnegården og fællesspisning. Dertil kommer en række udadvendte aktiviteter, såsom gademøder, besøg på Christiansborg, møder med SFs folketingsmedlemmer m.m.


Jonathan Kjølby Kristensens tale ved vedtagelsen af Egedals budget for 2023-26

Kære byråd, og kære borgere

Ligesom 7 andre af mine kollegaer herinde i salen, har dette været min første omgang med at skulle forhandle et kommunalt budget. Det har været hårdt og det har taget meget lang tid for os alle sammen. Og jeg tror, jeg taler på alles vegne, når jeg siger, at det ikke har været specielt sjovt.

Budgetlægning har helt fra starten fået mig til at kigge tilbage og perspektivere, til den gang jeg først gik ind i ungdomspolitik. Det var helt tilbage i folkeskolen, hvor jeg så mine venner og klassekammerater blive mobbet, skubbet rundt og generelt behandlet dårligt. Ofte på grund af de var anderledes, og ikke helt fulgte normen. Lærerne havde meget svært ved at gøre noget ved det, fordi de simpelthen ikke var ressourcestærke nok. Der var for mange elever og for lidt tid til hver af os. Det har blandt andet gjort, at jeg har interesseret mig meget for at gøre en positiv forskel. Ambitioner for at gøre skolen og ungdomslivet bedre, har jeg nu haft længe og brænder fortsat for, og de ambitioner er jeg stolt af at kunne sige at vi i SF også har.

For SF har det vigtigste ved årets budget været, at vi ikke budgetterer under servicerammen. For går vi under servicerammen, må vi leve med en dårligere serviceramme i årene, der kommer fremover. Det har vi slet ikke råd til. Vi skal have bedre service i Egedal – ikke mindre service.

Og så har vi haft meget fokus på, at de besparelser, vi blev bundet til at finde frem, ikke skulle gå ud over børn og unge. Vi synes, vi fik balanceret det. Helt at spare så mange penge uden nogle torne på rosen er svært, men overordnet er det ikke børn og unge, der har betalt denne gang.

I SF havde vi grundlæggende den holdning, at vi ikke skulle spare 20 millioner, men kun 4 millioner. Det ville betyde at vi et enkelt år skulle anerkende at kommunens overskud var mindre end det af byrådets økonomiske politik tilsigtede. Men det har der desværre ikke være politisk vilje til. Men vi blev i forhandlingerne og har på trods af det, fortsat kæmpet for, at velfærden påvirkes mindst muligt. Og bare for at understrege, det har ikke været sjovt. De konkrete ting som vi ærgrer os mest over, er den kortere åbningstid i daginstitutionerne og højere takster i klubberne.

Men, der kan ikke være en regnbue uden en smule regn. Heldigvis er der også mange gode ting ved dette budget. Den, som vi i SF er gladest for, er vores eget forslag om at indføre STIME i kommunen. STIME er et tværkommunalt projekt, der hjælper børn helt ned til 3 år hvis de mistrives. Det betyder at vi i fremtiden kan hjælpe børn og unge som har problemer med blandt andet selvskade, spiseforstyrrelser, tristhed og uro meget mere effektivt og hurtigere.. I SF er vi sikre på, at tilslutningen til STIME kommer til at give den hurtige hjælp til børn og unge med visse problemer et stort løft. Og når jeg kigger tilbage, og ser tilbage på min egen folkeskoletid: så kunne STIME have gjort en forskel særligt for dem af mine kammerater, der havde det hårdest. Derfor er vi meget taknemmelige for, at resten af budget parterne var enige om at STIME var en god ide. Vi er også utrolig glade for at Egedal Kommune har ansøgt om at blive en friskole kommune. Ingen tvivl om, at det vil kunne hjælpe vores skoler til at få den ro på, der er behov for. Der starter nu en proces, hvor vi skal tale om hvordan indførelsen af det kommer til at ske. I SF ønsker vi fortsat at få klassekvotienten ned, men vi glæder os også til at se hvordan skolerne kommer til at udnytte denne mulighed til at blive sat fri.

Fokuset på klimaet i dette budget er også noget som ligger mig meget nært. Jeg har svært ved at tøjle min begejstring over, at vi har afsat 1,5 millioner til ladestandere, så vores infrastruktur på kommunale grunde endelig kan være parat til elbiler. Trods et stramt budget, arbejder vi videre på den grønne omstilling.

Nu skal vi kigge fremad, og vi i SF kæmper fortsat kampen for at få færre elever i klasserne, mere ambitiøse klimamål, og et generelt løft i de velfærdsområder i kommunen, hvor der er presset.

Desværre har dette ikke været det velfærdsbudget som vi i SF og mange andre ønskede. Krigen i Ukraine, de høje energipriser og inflationen har gjort, at vi ikke har haft mulighed for at udvide velfærden yderligere. Men på trods af det, vil jeg sige tusind tak til alle mine kollegaer her i byrådssalen for alle de gode, de dårlige og til tider hårde øjeblikke under budgetforhandlingerne. Desuden skal vil jeg sige en stor tak til administrationen for loyalt at svare på utallige spørgsmål i budgetprocessen. Godt arbejde allesammen.

Og med de ord vil jeg på SF’s vegne indstille budgettet til vedtagelse.


Jonathans tale kan ses på Facebook her.


Budgetaftalen kan downloades her.

Egedal
Astershaven 233, 2765 Smørum
Tlf: 44651028
Tlf: 22425332
Formand