SF Egedal

SF Egedal har omtrent 60 medlemmer og en repræsentant i Egedal Byråd.

Partiforeningen blev dannet i 2006 ved en sammenlægning af tre partiforeninger: SF Stenløse, SF Ølstykke og SF Smørum. Geografisk dækker vi Egedal Kommune i den sydvestlige del af Nordsjælland.

Vi holder bestyrelsesmøde ca. hver måned og medlemsmøder omkring politiske emner omkring fem gange årligt. Vi har flere sociale arrangementer, f.eks. cykeltur i lokalområdet, teaterbesøg i Grønnegården og fællesspisning. Dertil kommer en række udadvendte aktiviteter, såsom gademøder, besøg på Christiansborg, møder med SFs folketingsmedlemmer m.m.

generalforsamling

Pressemeddelelse

SF Egedal har afholdt generalforsamling d. 18. juni 2020

Det ser heldigvis ud til, at det værste er overstået vedr. corona-epidemien. Coronasituationen har givet mange nye erfaringer, blandt andet på ældreplejeområdet og på skole- og daginstitutionsområdet.

Alternative undervisningsformer, mere ophold ude, færre børn pr. voksen, mindre enheder, bedre rengøring og færre sygedage for personalet er nogle af de positive erfaringer, vi skal bære videre, når daginstitutioner og skoler skal forbedres.

Vi er glade for, at der med den nye regering og det nye folketingsflertal endelig kom flere midler til daginstitutionerne og folkeskolen. Men kampen er ikke ovre, før vi får færre børn pr. voksen, både i skoler og daginstitutioner. Det arbejder SF for, både lokalt og i Folketinget. Her er lov om minimumsnormeringer i daginstitutioner vigtig.

Vi er glade for den nye klimalov, men vi venter forsat på, hvordan de nye klimamålsætninger skal nås. I den sammenhæng er bortfaldet af det kommunale anlægsloft en fantastisk mulighed for, at vi i Egedal går i gang med de energirenoveringer, der ligger klar i skuffen.
Alle partierne i Egedal kommune sendte en fælles henvendelse til regeringen i forbindelse med udligningsreformen, hvor der bliver sendt flere penge til de fattige kommuner. I den fælles henvendelse peger alle partier på det lave serviceniveau i Egedal som et problem. Vi er glade for den fælles erkendelse. SF vil fortsat arbejde for at forbedre serviceniveauet, også selvom skatten skal hæves. Det håber vi, at de andre partier vil være med til.

Følgende blev valgt på generalforsamlingen:

  • Formand: Henrik Severin Hansen, genvalg
  • Kasserer: Per Gudmundsen, genvalg
  • Bestyrelsesmedlemmer:
  • Christian Dagnæs-Hansen, nyvalg
  • Pernille Kristensen, genvalg
  • Karen Juul, genvalg
  • Suppleanter til bestyrelsen:
  • Randi Jørgensen, genvalg
  • Jens Østergaard Petersen, genvalg
  • Lisbeth Leonhardt, genvalg

På vegne af SF
Henrik Severin Hansen
Formand for SF Egedal
22425332

Egedal
Astershaven 233, Smørumnedre, 2765 Smørum
Tlf: 44651028
Tlf: 22425332
Formand