SF Egedal

Alle møder og aktivititer, herunder generalforsamlingen d. 27. marts, er udsat indtil videre.

SF Egedal har knap 70 medlemmer og en repræsentant i Egedal Byråd.

Partiforeningen blev dannet i 2006 ved en sammenlægning af tre partiforeninger: SF Stenløse, SF Ølstykke og SF Smørum. Geografisk dækker vi Egedal Kommune i den sydvestlige del af Nordsjælland.

Vi holder bestyrelsesmøde ca. hver måned og medlemsmøder omkring politiske emner omkring fem gange årligt. Vi har flere sociale arrangementer, f.eks. cykeltur i lokalområdet, teaterbesøg i Grønnegården og fællesspisning. Dertil kommer en række udadvendte aktiviteter, såsom gademøder, besøg på Christiansborg, møder med SFs folketingsmedlemmer m.m.

SF EGEDAL: BEDRE VELFÆRD – BEDRE VILKÅR FOR BØRNENE

Pressemeddelse 2019-09-04

Partierne i Egedal skal snart i gang med budgetdrøftelserne. SF håber på, at byrådet kan nå frem til et socialt, grønt og økonomisk ansvarligt budget. I SF har vi følgende udspil til de kommende forhandlinger:

De mest centrale emner er:

  • Daginstitutionerne – sund mad og plan for minimusnormeringer i daginstitutionerne med start i 2020
  • Styrk folkeskolen – 2 lærerordning i indskolingen, og pulje til at understøtte den igangværende omstilling af folkeskolen
  • Ingen nedskæringer i den borgernære service

Andre forslag:

  • Pulje til miljørigtige busser og bedre busservice
  • Stenløse å bevares som delvist åbent vandløb
  • Genbrugsbutik i forbindelse med genbrugsplads med mulighed for fleksjob, aktivering m.v.
  • Ølstykke genbrugsplads – befæstet areal til grønt affald
  • Stenløse Kulturhus – ansættelse af pedel
  • Porsebakken – ledige lokaler sælges til almennyttige plejeboliger
  • Bedre naturpleje af kommunens arealer

Økonomi

Egedals økonomi er presset, og servicen overfor borgerne er på mange områder for ringe. Hvis ikke der sker noget, bliver kommunen indenfor en årrække sat under administration. For at få råd til samtidigt at undgå nedskæringer, udvide servicen og forbedre kommunens økonomi, er det nødvendigt at øge indtægterne. Derfor er SF rede til at hæve grundskylden. Hvis konsekvensen bliver en overskridelse af den statsligt fastsatte serviceramme, er SF klar til det. Vores første ansvar er overfor borgerne i Egedal.


På SF Egedals vegne

Henrik Severin Hansen    Jens Skov
FormandGruppeformand for SF i byrådet
22425332/4465102828948894
Egedal
Astershaven 233, Smørumnedre, 2765 Smørum
Tlf: 44651028
Tlf: 22425332
Formand