SF Egedal

SF Egedal har godt tres medlemmer og en repræsentant i Egedal Byråd.

Partiforeningen blev dannet i 2006 ved en sammenlægning af tre partiforeninger: SF Stenløse, SF Ølstykke og SF Smørum. Geograpfisk dækker vi Egedal Kommune i den sydvestlige del af Nordsjælland.

Vi holder bestyrelsesmøde ca. hver måned og medlemsmøder omkring politiske emner omkring fem gange årligt. Vi har flere sociale arrangementer, f.eks. cykeltur i lokalområdet, teaterbesøg i Grønnegården og fællesspisning. Dertil kommer en række udadvendte aktiviteter, såsom gademøder, besøg på Christiansborg, møder med SFs folketingsmedlemmer m.m.

Vores byrådsmedlem Jens Skovs 1. maj-tale

Rådhustorvet, Stenløse

Kammerater, Kære Venner.

Fællesskab giver håb.

Når jeg står her i dag så er det fordi vi i fællesskab fejrer 1. maj.

1. maj handler om at stå SAMMEN, og jeg er glad for at være sammen med Socialdemokraterne i dag.

Vi har allerede vist, at når vi står sammen i byrådet, så kan vi ændre noget. Og det skal vi dyrke – i fællesskab.

Jeg vil nu invitere jer alle med til bords:

Sæt dig sammen med mig ved middagsbordet hos en ganske almindelig familie i Smørum, Egedal, Danmark.

Sid ned – her ved siden af familiens mor og far. Sammen med børnene, lillebror Valdemar og storesøster Asta, og deres Farmor og Farfar, der netop i dag er på besøg fra Ledøje kun 4 km herfra.

For her, midt under måltidet – hvad er det så, familien taler om? Hvad er det, der er vigtigt for en ganske almindelig familie? Hvad er vigtigt for os? Dig og mig?

For lillebror Valdemar, er der ingen tvivl om, at snakken går om, hvordan dagen i børnehaven har været. Snakken går på legene og vennerne.

Men hvad når Valdemar – i fremtiden – taler om dagen i børnehaven?

Er det så historien om, at han må have ble på længere tid end nødvendigt, fordi der ikke er hænder nok til at sikre, at han har tid til at gå på toilettet?

Er det historien om, at børn, der ikke råber højt nok, ikke får hjælp? Eller historien om den frustrerede dreng, der – i mangel på bedre handlemuligheder – slår de andre børn i vrede og afmagt?

Er det den gentagne historie om, at Egedal er kommunen, der har den laveste normering i forhold til de kommuner, vi sammenligner os med?

Sammen kan vi ændre det billede.
Sammen kan vi skabe en anden historie.

Vores børn er vores fremtid. Og vores børn skal have de bedste betingelser.
For små børn, betyder det, at der skal være en voksen for hver gang, der er 3 børn.

Og for de større, i børnehaven, ønsker vi, at der skal være en voksen for hver gang der er 6 børn.
Det går SF til folketingsvalg på, og det bakker vi op lokalt.
I SF Egedal vil vi arbejde for at skaffe midlerne i de kommende budgetforhandlinger.

For der er slet ingen grund til at vente på Folketinget. Vi vil jo alle vores børn det bedst. Og vi ved godt, hvad der er behov for:

Vi har brug for flere voksne i vores dagtilbud. Og hvis vi arbejder for det SAMMEN, vil det også lykkes!

Vores børn er vores bedste investering!

Når storesøster Asta fortæller om sin skoledag, hvad er det så for en skoledag?

Er det en skoledag, hvor klasseværelserne er for små til alle de 28 børn og de voksne, der skal undervises der? – hvor indeklimaet udfordres, og det gør det svært at lære?

En skoledag, hvor der spares så meget, går særligt ud over een gruppe: De børn, der i forvejen ikke har nok – f.eks. de 290 fattige børn i Egedal!

Er det en skoledag, hvor inklusionslæreren igen og igen står med valget om at hjælpe den elev, hun er ansat til at hjælpe – og lade de øvrige 27 elever sidde uden undervisning? – eller i stedet undervise hele klassen – og efterlade ham, hun burde hjælpe, uden hjælp? – Igen?
Er det en skoledag, hvor Asta kan fortælle om en uendelig række af stressende nationale test, designet, så hun til sidst kun kan fejle? – Uanset hvor meget hun prøver?

Er det en hverdag, hvor Asta skal kæmpe sig igennem og vise sit værd allerede fra de helt små år? Hvor alle børn er det værd, deres sidste karakterbog fortalte dem?

Det er ikke den historie, SF ønsker at være med til at fortælle om vores folkeskoler.
SF siger RO PÅ – for sammen kan vi ændre det billede. SAMMEN kan vi skabe en anden historie!

I SF ønsker vi en folkeskole, vi alle sammen kan være stolte af. En folkeskole for alle, som vi kan være sammen om. For folkeskolen er vores bysamfunds bankende, pulserende hjerte.

En folkeskole, hvor vi højst har 24 børn i klassen. Fordi det betyder noget for det enkelte barn, at der er tid nok.

I SF vil vi en folkeskole uden de mange nationale test. Testene er bare med til at stresse vores børn – og når resultatet ikke er brugbart til at hjælpe børnene videre, så er der ingen grund til at udsætte børnene for testene.

Egedal byråd har lavet en investeringsplan, hvor vores skoler skal renoveres og sættes i stand, efter at de i mange år har været forsømt.
Egedal byråd arbejder med kreative læringsfællesskaber.
Det er svært at være uenig i ideen om at gøre vores skoler mere attraktive bygningsmæssigt, men i SF Egedal er vi bekymret for, at de lækre nye lokaler ender med at blive betalt af en meget høj klassekvotient. I SF Egedal er vi bekymret for, at de nye lokaler skal betales af færre lærere fordi pengene til bygningerne skal findes i servicerammen – indenfor skolens budget.

Egedal kommune er allerede i top i forhold til klassekvotienten – og med de skolelukninger, der nu foretages, ser det kun ud til at klassekvotienten vil stige fremadrettet.

Det kan vi ændre på! Sammen.
SF siger RO PÅ!

Der er også meget vi kan være stolte af, vi sammen har fået gennemført – i fællesskab. F.eks. kan Mor være stolt af snart at sidde i bus 157 på vej til arbejde, og vide, at hun sidder i en miljøvenlig el-bus. At Egedal gør, hvad Egedal kan for klimaet og miljøet!

Nu venter vores familie med længsel på den bus, de fortsat mangler for at komme ud til Ledøje om aftenen. Den afgår nemlig ikke om aftenen, så Far har lovet at køre Farfar og Farmor de kun 4 km, det ellers ville tage tre kvarter med bus at køre om aftenen – via Ballerup station!
Og her over maden kan de så undre sig over, hvordan alle partier gik til kommunalvalg med løfte om busforbedringer. Men ingen i byrådet – lige med undtagelse af SF – har indtil i dag husket det løfte.

Vi håber i SF på et vendespor ved Carlsberg station – og på at kunne forhandle os til at vi får reel 10 minutters drift på togene – så togene bliver endnu mere attraktive for flest mulige borgere. For hver gang nogen tager toget, er der mindre biler på vejene.
Et S-tog tager 300 siddende rejsende, og når det desværre er tilfældet at de fleste biler kun har 1 person ombord, svarer det til minimum 250 færre biler. Med sikkerhedsafstand svarer det til 12,5 km fyldt med biler på motorvej ! – pr. S-tog !

Og motorvej kan vi jo får masser af i Egedal, hvis det står til asfalt-partierne.
Mere asfalt er ikke løsningen på hverken trængselsproblemer eller klimaudfordringen, og det er heller ikke særligt miljøvenligt.
Selvom der kun tales om en sydlig Ring 5 – syd for Frederikssundsmotorvejen (eller Frederikssundsvej), så skal den stadig gå igennem værdifulde natur- og kulturområder.
Der er flere alternativer som enten går næsten tværs igennem Hove eller Ledøje, eller lader Smørumovre være en lille trekant omgivet af 3 motor- og motortrafikveje.

Nej, det er ikke sådan vi vil i SF.
Vi vil langt hellere investere i kollektiv trafik!

Omkring bordet kan snakken med Valdemar og Asta hurtigt også komme til at handle om det, vi senere giver videre til dem. Hvad sker der med den mad, der er i overskud på bordet? Og hvad med vores plastemballage, glas og dåser?

Og her bliver Asta og Valdemars forældre heldigvis godt hjulpet af Egedal Kommune til at handle hensigtsmæssigt.
For netop i Egedal Kommune har byrådet i fællesskab været i front længe – både med affaldssortering og også med genanvendelse.
Vores genbrugspladser har vundet priser – og vores daglige affaldssortering medfører en genanvendelsesprocent på hele 70,8% i 2015 – dette er intet mindre end Danmarks rekord!

Det er en udvikling vi i SF er stolte af at have været med til – og som SF med stor fornøjelse gerne bakker endnu mere op om.

Samtalen ved bordet med Asta og Valdemar kan ikke stoppe ved glæden over, at vi er gode til genanvendelse og affaldshåndtering. Da Asta tager et glas vand, kommer hun i tanke om at det skal vi også sikre.
Vores grundvand er grundlaget for liv. Og vores grundvand skal være rent og sikkert.

Lige nu er Farfar og Farmor, der jo bor i Ledøje, blevet bedt om at lukke for vandet – og i stedet hente deres drikkevand fra en tankvogn. Der er fundet pesticidrester i vandet og der arbejdes på højtryk for at undersøge om vandet kan renses. Hvis det ikke kan det, kan det ende med at vandværket lukker helt, og de bliver nødt til at etablere forsyning fra f.eks. Smørum – det kan blive dyrt for borgerne. Asta siger at hun håber at der snart findes en løsning og, at nogle af de rare borgere i Ledøje hjælper Farfar og Farmor med at slæbe vand for det kan godt være tungt. Hun håber på at de sammen, i fællesskab, kan finde på noget.

En ting er at vi skal sikre Ledøjes borgere rent vand uden pesticidrester. Men vi skal også sikre at resten af Egedals borgere vedbliver med at få den flotte vandkvalitet, som vi har i dag.

SF har – med Trine Torp som forslagsstiller – forsøgt at få gennemført, at vi skal teste vores grundvand så meget, at vi er helt sikre på, at det er pesticid og giftfrit. Det er jo grundvandet vi pumper op som drikkevand.

I Egedal var vi den første kommune, der indførte pesticidforbud på vores marker omkring boringerne, netop for at sikre vores drikkevand for fremtiden. Igen et sted, hvor vi i Egedal har været på forkant.
Også på klimaområdet er vi i Egedal på forkant.
I Egedal byråd har vi fået vedtaget at kommunens penge ikke skal investeres i “sorte” aktier. Det var noget vi i SF bl.a. gjorde sammen med de Radikale og Socialdemokratiet – i fællesskab.

Og her forlader vi så spisebordet, det sidste vi lige hører er, at far og mor gerne vil gøre noget for at løse problemerne – “om vi så skal betale lidt mere i skat for at få det bedre, så vil vi gerne det” – siger Mor til sidst.

Og netop det er jo kernen i velfærdssamfundet.

Vores velfærd er noget, vi er SAMMEN om!

Hvis vi alle betaler lidt, kan vi løse mange opgaver – i fællesskab.

En af de sværeste øvelser for et byråd, er budgetterne. For naturligvis skal udgifter og indtægter harmonere.
Budgettet skal hænge sammen.
Og besparelserne er jo nødvendige, siges der!

I Egedal stormer vi mod velfærdsbunden i forhold til, hvordan vi behandler vores børn. Og der er bestemt gode undskyldninger: Serviceloft, stramme budgetter, manglende indtægter.

De børn, vi så inderligt gerne vil hjælpe og sikre en god dagligdag – de bliver netop stressede og kede, fordi de forhold vi byder dem, ikke er trygge nok, sikre nok.
Vil vi være det bekendt?

Alle de skolebørn, vi så inderligt ønsker at sikre en fantastisk uddannelse – de glider. Flere og flere får psykiske diagnoser. Flere og flere får omfattende problemstillinger. Og jo flere, der får problemerne, desto flere penge skal vi finde til at hjælpe dem, når de først er blevet dårlige.

At genetablere den gode velfærd er både billigere og mere fornuftig på den lange bane. Lad os sammen genskabe det gode børneliv i Egedal og det gode Egedal.

Tak, fordi jeg måtte tale her i dag.
Mit navn er Jens Skov – og jeg er SF’s repræsentant i Egedal Byråd.

Jeg er glad for at vi er sammen med Socialdemokratiet om 1. maj.
Sammen kan vi løfte Egedal, i fællesskab, for …
Fællesskab giver håb!

God 1. maj!

Egedal
Astershaven 233, Smørumnedre, 2765 Smørum
Tlf: 22425332
Tlf: 44651028
Formand