SF Egedal

SF Egedal har omkring tres medlemmer og en repræsentant i Egedal Byråd.

Partiforeningen blev dannet i 2006 ved en sammenlægning af tre partiforeninger: SF Stenløse, SF Ølstykke og SF Smørum. Geograpfisk dækker vi Egedal Kommune i den sydvestlige del af Nordsjælland.

Vi holder bestyrelsesmøde ca. hver måned og medlemsmøder omkring politiske emner omkring fem gange årligt. Vi har flere sociale arrangementer, f.eks. cykeltur i lokalområdet, teaterbesøg i Grønnegården og fællesspisning. Dertil kommer en række udadvendte aktiviteter, såsom gademøder, besøg på Christiansborg, møder med SFs folketingsmedlemmer m.m.

Pressemeddelelse

SF Egedal har afholdt generalforsamling d. 15. marts 2019

Desværre har Egedal kommune fortsat store økonomiske udfordringer. Flertallet træffer politiske beslutninger på skoleområdet, uden at de økonomiske og faglige konsekvenser for børnene er belyst. Generalforsamlingen udtrykte stor tilfredshed med Jens Skov’s indsats i Byrådet. SF har opstillet et reelt alternativ til flertallets budget, hvor en beskeden stigning på grundskylden kunne løse udfordringerne. Desværre må vi nu se frem mod en økonomisk situation, der ser kaotisk ud. SF står fortsat klar til at være med til at tage ansvaret for kommunens udvikling – men det kræver at flertallet indser, at der skal flere penge til. Vi ønsker minimusnormeringer i daginstitutionerne og lavere klassekvotienter i skolerne.

SF ser frem til et folketingsvalg, som kan ændre flertallet, så vi får en anden regering med en ny politik. Det nye flertal skal have fokus på at styrke fællesskabet med fokus på børnene, de ældre og de udsatte. Og så skal vi lave verdens mest ambitiøse klimalov. Som vores folketingskandidat Trine Torp siger ’ Giv naturen mere plads, rent drikkevand, grøn omstilling af landbruget og bedre genanvendelse af ressourcerne’.

I slutningen af maj er der Europa parlamentsvalg. SF Egedal bakker op om vores lokale kandidat Peter Westermann, som påpeger: ’Støt en Marshall-plan for Mellemøsten og Nordafrika og skab en solidarisk fordeling af flygtningene i Europa’.

Egedal
Astershaven 233, Smørumnedre, 2765 Smørum
Tlf: 22425332
Tlf: 44651028
Formand