Del

1. maj-tale 2021

I år holdt SF-Egedal 1. maj på Facebook sammen med Socialdemokratiet og Enhedslisten i Egedal.

Den 1. maj er det arbejdernes internationale kampdag.
Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Socialdemokratiet i Egedal ville rigtig gerne have fejret dagen som et fælles arrangement med både taler og sang. Corona spiller dog stadig en stor rolle i vores samfund og sætter dagsordenen for vores fysiske fællesskaber.

Derfor har vi besluttet, at vi vil holde et mindre arrangement, hvor vi på afstand vil ønske god 1. maj i Egedal på udvalgte steder og samtidig sende taler fra partierne ud via Facebook og hjemmesider.

På fredag d. 1. maj deler vi her i denne begivenhed, et link til årets taler og en lille stemningsvideo fra sidste års 1. maj fest.

Talerne kan ses her: https://s-egedal.dk/1-maj/ eller her: https://s-egedal.dk/

Der vil desuden blive en lille konkurrence hvor man kan vinde et gavekort til en kop kaffe/bid brød i vores lokale center i Egedal. Butikkerne har brug for al den opbakning de kan få i denne tid.

Talerne bliver:
– Jens Skov, Socialistisk Folkeparti
– Helle Bovien, Enhedslisten
– Vicki Holst Rasmussen, Socialdemokratiet

Alle talerne kan ses på:

sf-egedal.dk
Facebook: SF Egedal

egedal.enhedslisten.dk
Facebook: Enhedslisten Egedal

s-egedal.dk
Facebook: Socialdemokratiet i Egedal

Begivenheden blev afholdt på www.facebook.com/events/613946952824109/

Fejringen består af tre korte taler. For SF-Egedal taler Jens Skov, vores byrådsmedlem. Hans tale kan ses her:

I dag er det 1. Maj.

I dag fejrer vi arbejdernes kampdag, og alt det arbejderbevægelsen har gjort.

Arbejderbevægelsen i Danmark har været en drivkraft i opbygningen
af vores velfærdssamfund.

Et velfærdssamfund der er under langsom afvikling, som følge af den mangeårige påvirkning fra borgerlige kræfter under både Anders Fogh og Lars Løkkes regeringer.

Dette blev der gjort op med ved folketingsvalget i 2019. FT19 var
foruden et klimavalg, også i høj grad et velfærdsvalg.

Når vi kigger frem til Kommunalvalget i efteråret, så vil det vise sig om KV21 også bliver velfærdsvalg – en velfærd der også her i kommunen har været under pres, med dårlige normeringer på mange velfærdsområder.

I Egedal taler vi om at skabe verdens bedste hverdag – altså
velfærd i toppen.

Velfærd handler også om at vores børn i daginstitutioner og
folkeskoler trives, har en VEL-FÆRD i deres børneliv.

Egedal ligger i toppen på mange parametre over kommunerne.

Et par af de topplaceringer omhandler antallet af klasser med mere end 24 elever og klassekvotienterne.

4 ud af 10 klasser i Egedal har mere end 24 elever, et tal der
placerer os på en suveræn, og uønsket, 1. plads i Danmark, et tal
der med skolelukningerne kun vil stige. Ser man på klassekvotienten ligger vi også i toppen.

I SF vil vi arbejde for et klasseloft på 24 elever, så der er plads og ro til at trives for vores elever.

Vi vil samtidigt arbejde for et bedre socialt miljø – specielt i
udskolingen hvor der foruden ændringer i klasserne, også sker så
mange andre ting i elevernes sociale liv.

Vi mener derfor det vil give øget social velfærd for vores elever, hvis de kan komme på et lejrskoleophold i 7. klasse.

Det vil vi i SF arbejde for.

I Egedal har vi stadig dårlige normeringer på
daginstitutionsområdet.

De vedtagne intentioner om minimumsnormeringer og indfasningen med beløb via finanslovene er ikke nok til at komme i mål.

Indtil videre er der i Egedal ikke truffet beslutning om at indføre minimumsnormeringer før den aftalte tid fra Folketingets side.

Det har vi i SF ellers kæmpet for – den velfærd kommer vi fortsat
til at kæmpe for.

Vores velfærdssamfund skal også tages sig af de allersvageste.

Hertil hører de handicappede hvad enten det drejer sig om fysisk
eller psykisk handicap.

I SF vi tager udgangspunkt i det individuelle skøn frem for i en
kommunal kassetænkning.

– At der skal tages udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer
og ikke i hvor mange point, den handicappede kan score i et
kommunalt kvalitetsstandardssystem.

– Vi skal arbejde for, at det er den handicappedes samlede livs- og familiesituation, der bliver omdrejningspunkt for vurdering af
støtten og hjælpen – og ikke placeringen af den handicappede i én
bestemt kategori.

– At der kommer forbedringer af de kommunale børnepsykologiske
ressourcer, så børn med psykiske vanskeligheder kan blive undersøgt straks efter, at mistanke om psykiske vanskeligheder opstår.

– Det er centralt, at der sker en styrkelse af den handicappede
borgers retssikkerhed i mødet med kommunen. Retssikkerheden styrkes ved, at kvaliteten i sagsbehandlingen løftes og ikke trækkes unødigt i langdrag. Den handicappede borger skal opleve én sagsbehandler – én indgang til kommunen.

Det er velfærd for de handicappede.

Vores velfærdssamfund tager sig også af de ældre.

Vi skal give bedre velfærd til vores ældre.

Det skal vi sørge for sker ved aktiv borgerinddragelse og i
samarbejde med Seniorrådet og andre organisationer der taler på de ældres vegne.

På ældreområdet drejer det sig også om normeringer og antallet af
ressourcer som vi fra kommunal side stiller til rådighed, både på
vores plejecentre, og i vores hjemmepleje.

Vi vil også arbejde for at vores ældre borgere kan komme VEL rundt på deres FÆRD i kommunen. Det gør vi ved at sørge for – og udvide – den kollektive transport, således af borgerne kan komme rundt i kommunen også selvom de ikke kan transportere sig selv.

Dét er også velfærd!

Alt i alt ser vi frem til et velfærdsvalg til november, således at vi kan arbejde videre med og forbedre velfærdssamfundet, det
velfærdssamfund som arbejderbevægelsen har været en stor drivkraft til at skabe.

Arbejderbevægelsen som vi fejrer i dag.

God 1. Maj!