Byrådsmedlem i Egedal – kandidat til folketinget – opstillet i Nordsjælland 

Efter 8 år i skolebestyrelsen i Smørum valgte jeg at tage skridtet op til Byrådet, og stillede derfor op til KV2017 som spidskandidat for SF Egedal. Efter valget blev jeg Næstformand i Skoleudvalget, og arbejdede derfor videre med de kompetencer jeg have fået fra skole-bestyrelsesarbejdet og som medlem af økonomiudvalget.

Ved KV2021 blev SF styrket til i alt 2 mandater. Jeg er nu gruppeformand for SF, samt Formand for Skole- og Uddannelsesudvalget og medlem af økonomiudvalget.

Jeg fortsætter derfor mit arbejde på skoleområdet, og har udvidet det ved at være medlem af KKR Hovedstaden som gruppeformand, og desuden SF’s kommunalpolitiske udvalg KPLU, og KL’s repræsentantskab.
Siden KV2017 har jeg repræsenteret SF Egedal ved 5 budgetter, og har derved fået et stort indblik i kommunal budgetlægning. Jeg er jo løsningsarkitekt, og både arbejdsmæssigt og politisk er jeg derfor god til at finde løsninger på problemer.

Politiske mærkesager 

Det nære velfærd ligger mig meget på sinde. Den bliver for mestendels vedkommende håndteret ude i kommunerne.
Jeg vil derfor kæmpe for den at den kommunale økonomi kan følge med de demografiske udviklinger der er, så velfærden kan øges.

Jeg er dybt optaget af det jeg kalder for ”Børne- og ungekrisen”. Her snakker jeg om den stigende andel af børn og unge der mistrives, hvad enten de har diagnoser eller ej.

Jeg ser folkeskolen som en vigtig brik i dette spil. Dels så presser vi eleverne i en usund præstationskultur, dels presser vi eleverne ind i store klasser i små lokaler. Med inklusionsopgaven, der er vigtig, bliver det ikke lettere.

I Egedal har vi Danmarksrekord i andel af mega-klasser med mere end 24-elever (40%). Men det er ikke kun i Egedal at det er et problem – det er en landsdækkende udfordring.

Vi skal derfor arbejde med at folkeskolen gives bedre muligheder for at være inkluderende læringsfællesskaber med plads.
Det skal vi gøre ved at indføre et klasseloft på 24 elever, udvide PPR og to-voksen/lærerordninger, samt tilbyde tidlige indsatser.

De tidlige indsatser skal gives til alle børn der mistrives. Derved vil vi opdage de børn der har/får diagnoser hurtigere, og kan i fald det er nødvendigt tilbyde specialiserede tilbud. Børn der mistrives generelt vil blive hjulpet igennem, eller en udvikling der kunne blive til en psykisk diagnose enten stoppet/bremset eller helt afhjulpet.

Alle disse tiltag kræver bedre økonomi ude i kommunerne, og dem vil jeg arbejde for at skaffe via finanslove og aftaler om folkeskolen.

Derfor stiller jeg op til folketingsvalget