Politikere og kandidater

Kenneth Rasmussen, kommunalbestyrelsen.

Kenneth Rasmussen har pr. 1/1 2018 overtaget pladsen i kommunalbestyrelsen og
sidder også i Børne- skoleudvalget
Kenneth er til dagligt skolepædagog på Tinderhøj Skole
Kenneth er født i 1971 og har altid haft Rødovre som sin base.
Kenneth er gift med Naja og har 4 børn.

Andre tillidsposter:
Ambassadør for kræftens bekæmpelse
Folkeoplysningsudvalget
Vest Voldens ungdomsklub
Fondsbestyrelse
Grundlisteudvalget

 

Folketingskandidat Rødovre / Herlev

Troels Stru Schmidt.

Kære med borgere i Rødovre, Herlev og resten af Københavns Omegns Storkreds

Tusind tak for den tillid, I har vist mig ved at vælge mig som spidskandidat i kredsen. Jeg knokler dag og nat for det her projekt, og jeg vil gøre hvad jeg kan, for at leve op til jeres forventninger.

Jeg bor i et kollektiv i Gladsaxe med min hustru og vores tre børn. Det ligger tæt på både Rødovre og Herlev, som jeg kender ganske godt. Min baggrund er en ph.d.-grad i global udvikling, som jeg har brugt i mit arbejde for bl.a. FN rundt omkring i verden, og i øjeblikket arbejder jeg som gymnasielærer.

Jeg har været medlem af SF i 15 år, hvor jeg bl.a. sidder i landsledelsen, er formand for Klimagruppen (SFs Grønne Program), formand for Internationalt Netværk og tidligere bl.a. EU-kandidat og lokal partiforenings-formand i Aarhus og på Nørrebro.

Jeg stiller op til Folketinget, fordi vi skal have en grøn, mindre ulige og mere børnevenlig fremtid.

Det er min ambition, at vi skal gøre Omegnen til det grønneste sted i Danmark, og Danmark til det grønneste land i verden. Vi skal have vilde blomster på Vestvolden, rent vand i Mølleå-systemet og mere urørt skov fra Ballerup til Brøndby.

Som formand for klimagruppen i SFs Grønne Program arbejder jeg for at bringe vores energisektor, trafik og landbrug ind i fremtiden, bl.a. efter princippet om at forureneren betaler.

Jeg er socialist helt ind i hjertet, og SFs grønne og røde sider er ikke hinandens modsætninger, men hinandens forudsætninger. For klimaforandringerne rammer de svageste, og en grøn skattereform skal også mindske den sociale ulighed, der vokser i Omegnen og resten af landet.

Vi skal stoppe uligheden i vores boligmarked med en fair boligskat, uligheden i vores arbejdsmarked med en massiv indsats mod social dumping og den globale ulighed med effektive udviklingsprojekter. Som tidligere FN-ansat synes jeg det er en stor sejr, at Rødovre nu går forrest og vil modtage uledsagede flygtningebørn fra Moria-lejren.

Hvad angår mine egne tre børn, skal de ikke vokse op med flere karakterkrav, flere test og mere skærmtid i skolen. De skal derimod have kærlighed, tryghed og nærvær, og det kræver simpelthen flere hænder. Vi er nået langt med minimumsnormeringer. Næste skridt er klasseloft på 24 elever og bedre muligheder og flere ressourcer til specialundervisning til børn med særlige behov. Det sidste vil være til glæde både for børnene selv og deres klassekammerater.

Som gymnasielærer og mentor for udsatte elever, oplever jeg hver dag hvor pressede mange unge mennesker er. De kæmper med bl.a. stofmisbrug, angst, selvskade og vold i hjemmet. Derfor er det afgørende at unge får gratis psykologhjælp, og udsatte familier skal opleve en tidlig, helhedsorienteret indsats. Det er nemlig meget billigere at forebygge end senere at forsøge at reparere skaderne.

Du kan læse mere om mit politiske arbejde på facebook.com/troelsstru, og du er altid meget velkommen til at kontakte mig på troels@stru.dk med spørgsmål, kommentarer eller sager, som jeg skal tage op politisk.

Jeg glæder mig til vi skal farve Omegnen rød og grøn!

Bedste hilsner fra

Troels Stru Schmidt