Arbejdsgruppe Klima og Natur:

For SF Rødovre er det vigtigt at miljø- og klimaindsatsen får et kvalitetsløft.

Rødovre er en bykommune og en del af storbyen København, og Rødovre er en kommune i en rivende udvikling med en befolkningstilvækst på 15% over en kort årrække. Rødovre bliver by fortættet og der bygges tættere og højere samtidig med at gamle erhvervsområder omdannes til nye boligområder. Kommunen skal følge med og tilbyde skoler, institutioner, ældrepleje, samt kultur og fritidsaktiviteter, så alles behov for moderne velfærd og livsbetingelser opfyldes.

SF Rødovre finder det nødvendigt at være helt oppe i det grønne opmærksomhedsfelt, når byen forandres og udvikler sig. Der skal tænkes i grønne løsninger når gammelt bliver til nyt, og der skal tænkes grønt, når gammelt har behov for et kvalitetsløft og modernisering.

Vi finder det nødvendigt, at Rødovre kommune går i brechen for at få en løsning på solcelleproblemet, så der kan produceres energi lokalt og spares co2 globalt.

Rødovre skal være pyntet med solceller på tagene, så omstillingen fra sort til sol fremskyndes. Vi skal have udbygget fjernvarmeforsyningen, og som alternativ, skal kommunen hjælpe med løsninger på varmepumper.

Naturligvis skal der cykles og køres kollektivt, men Rødovre skal også tænke i lade standere i lejlighedsbyggerier og til alle de mange rækkehuse, der præger bybilledet i Rødovre.

Rødovre skal være pyntet med vilde blomster og sommerfugle, så bier, insekter og smådyr kan blive en langt større del af bybilledet. SF Rødovre går foran og viser hvor naturen skal have lov næste gang.

For SF Rødovre er det en mærkesag, at kommunen går foran med udfasning af plastik. Plastik er et fantastisk materiale, men skal forbeholdes til nødvendigt brug. Vand tappes for eksempel fra hanen fremfor at blive transporteret i plastikflasker læsset på en lastbil.

For SF Rødovre er det en mærkesag, at en moderne kommune er en grøn og rød kommune, hvor vores børn og unge kan se, at deres klode bliver passet på.


Arbejdsgruppe Psykiatri:

Vores hensigt er at indsamle viden om de allerede eksisterende tilbud, der er i kommunen, samt diskutere den fortsatte udvikling af det psykiatriske og sociale arbejde i Rødovre Kommune.

I SF Rødovre mener vi, at det er vigtigt at tænke forebyggende indsatser ind i de løsninger, der skabes for vores borgere, da de individuelle behov hos de enkelte borgere er vidt forskellige.

Vi ønsker samtidig en opmærksomhed på og medinddragelse af de pårørende, så de får den rette hjælp og guidance til at få en hverdag til at fungere.

Børn og unge
I SF Rødovre mener vi, at en afgørende faktor for børn og unges mentale trivsel er at foreslå bedre løsninger for deres hverdag. Her er minimumsnormeringerne i dagsinstitutionerne et godt eksempel på dette, da det giver både ansatte og børn bedre betingelser for at skabe en rolig og rummelig hverdag.

SF Rødovre finder det relevant at tilbyde undervisning i psykiatri og psykologi i de større klasser på skolerne – eksempelvis som temauge eller temadage hvor eksperter som f.eks. psykiatrifonden laver en workshop for eleverne.

SF Rødovre ønsker at bruge ressourcer på, at børn og unge får mulighed for at være trygge i deres lege- og læringsmiljøer, da de er en del af et miljø, der skal kunne rumme alle –  på tværs af personligheder og udfordringer.

Voksenpsykiatrien

SF Rødovre har et stort ønske om at Rødovre kommune kan sikre de tilbud som den enkelte borger med psykiatriske problemstillinger har brug for, lige fra sociale klubtilbud til botilbud.

Det er essentielt, at vi som kommune ikke taber borgerne ”på gulvet” men altid har en god forebyggende proces og ikke mindst de ressourcer det kræver – herunder sikre en smidig og tryg overgang fra barn til voksen.


 Arbejdsgruppe, Arbejdsmarked: 

Vores arbejdsmarkedsgruppe har deltagere fra flere SF foreninger i Københavns omegn.

Vi er lykkedes med at få gennemført en effektiv kontrol med de arbejds- /sociale klausuler som leverandører til Rødovre kommune skal overholde. Siden starten af 2021 har Rødovre kommune samarbejdet med København kommunes kontrolteam. Vores samarbejde i arbejdsgruppen har medført at Albertslund og Hvidovre kommuner også er med i samarbejdet med kontrolteamet.

Vi har fokus på, om der forekommer overnatning på byggepladser i kommunen – her samarbejder vi også med Byggefagenes Samvirke og relevante fagforeninger.

Vi vil følge op på beskæftigelsessituationen: Løfter kommunens leverandører deres forpligtelse til at skabe lærepladser?

Kan Rødovre gøre mere for dem der har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet?

Kan Rødovre gøre mere for at fastholde sit personale?

Kan Rødovre gøre mere for at få ”det grå guld” i beskæftigelse?

Vi holder kommunen fast på indgåede aftaler og presser på for at udvikle og forbedre vilkårene.

Det skal være en god oplevelse at arbejde i og for Rødovre kommune.

Arbejdsmarkedsgruppen har også fokus på det prekære arbejdsmarked og forsøger at løfte diskussionen om dette store oversete samfundsproblem.