Arbejdsgruppe Klima og Natur:

For SF Rødovre er det vigtigt at miljø- og klimaindsatsen får et kvalitetsløft.

Rødovre er en bykommune og en del af storbyen København, og Rødovre er en kommune i en rivende udvikling med en befolkningstilvækst på 15% over en kort årrække. Rødovre bliver by fortættet og der bygges tættere og højere samtidig med at gamle erhvervsområder omdannes til nye boligområder. Kommunen skal følge med og tilbyde skoler, institutioner, ældrepleje, samt kultur og fritidsaktiviteter, så alles behov for moderne velfærd og livsbetingelser opfyldes.

SF Rødovre finder det nødvendigt at være helt oppe i det grønne opmærksomhedsfelt, når byen forandres og udvikler sig. Der skal tænkes i grønne løsninger når gammelt bliver til nyt, og der skal tænkes grønt, når gammelt har behov for et kvalitetsløft og modernisering.

Vi finder det nødvendigt, at Rødovre kommune går i brechen for at få en løsning på solcelleproblemet, så der kan produceres energi lokalt og spares co2 globalt.

Rødovre skal være pyntet med solceller på tagene, så omstillingen fra sort til sol fremskyndes. Vi skal have udbygget fjernvarmeforsyningen, og som alternativ, skal kommunen hjælpe med løsninger på varmepumper.

Naturligvis skal der cykles og køres kollektivt, men Rødovre skal også tænke i lade standere i lejlighedsbyggerier og til alle de mange rækkehuse, der præger bybilledet i Rødovre.

Rødovre skal være pyntet med vilde blomster og sommerfugle, så bier, insekter og smådyr kan blive en langt større del af bybilledet. SF Rødovre går foran og viser hvor naturen skal have lov næste gang.

For SF Rødovre er det en mærkesag, at kommunen går foran med udfasning af plastik. Plastik er et fantastisk materiale, men skal forbeholdes til nødvendigt brug. Vand tappes for eksempel fra hanen fremfor at blive transporteret i plastikflasker læsset på en lastbil.

For SF Rødovre er det en mærkesag, at en moderne kommune er en grøn og rød kommune, hvor vores børn og unge kan se, at deres klode bliver passet på.


Arbejdsgruppe Psykiatri:

For SF Rødovre er børns og unges mentale trivsel et vigtigt kommunalt fokusområde. 

Ved Generalforsamlingen 2021 fik vi nedsat en psykiatrigruppe. Vi er nu 5 personer med hver vores erfaringer og forudsætninger, hvilket resulterer i nogle frugtbare diskussioner.

Vores opgave nu er at fokusere på den kommende 10 års plan for psykiatrien. Vi diskuterer relevante faglige oplæg, som bl.a. kan medvirke til at sætte fokus på en bedre og mere relevant socialpsykiatri i Rødovre Kommune. Vores hensigt er endvidere at indsamle viden om de allerede eksisterende tilbud der er i Kommunen.

Af Helhedsplanen 2020-2024 fremgår det at antallet af psykisk sårbare borgere i Rødovre er stigende på tværs af aldersgrupper. Dette er en kedelig udvikling og det mener vi i SF ikke vi kan være bekendt. For at få ændret dette billede, mener vi at man som udgangspunkt må tænke i løsninger af forebyggende karakter. 

Her tænker vi i første omgang på børn og unge, hvordan kan vi sikre at vores børn og unge kommer ud af denne triste spiral. I SF Rødovre mener vi at en afgørende faktor er at foreslå bedre løsninger som berører børn og unges mentale trivsel. Her er de igangværende minimumsnormeringer super relevante. 

SF Rødovre har foreslået at kommunen tilbydergratis anonym psykologhjælp til unge fra 15 år, unge som har det svært. Her er det vigtigt at tænke forebyggende, så unge der er psykisk sårbare ikke udvikler psykisk sygdom. 

I SF mener vi at det er vigtigt at tænke forebyggelse på mange områder, En mulighed er, at man igen ansætter socialrådgivere på skolerne, så der herved er mulighed for at ” spotte” problemerne inden de vokser sig uoverskuelige. 

Endvidere er det relevant at tilbyde psykiatrisom fag / emne i de store klasser i folkeskolerne. Det er vigtigt så tidlig som muligt at afmystificere den stigmatisering som i dag finder sted blandt borgere psykiske sygdomme. Her kan psykiatrifonden tilbyde relevant undervisning/ oplysning om emnet. 

Vi må bruge ressourcer på at børn og unge får mulighed for at være trygge i deres lege og læringsmiljøer.      


 Arbejdsgruppe, Arbejdsmarked: 

Vores arbejdsmarkedsgruppe har deltagere fra flere SF foreninger i Københavns omegn.

Vi er lykkedes med at få gennemført en effektiv kontrol med de arbejds- /sociale klausuler som leverandører til Rødovre kommune skal overholde. Siden starten af 2021 har Rødovre kommune samarbejdet med København kommunes kontrolteam. Vores samarbejde i arbejdsgruppen har medført at Albertslund og Hvidovre kommuner også er med i samarbejdet med kontrolteamet.

Vi har fokus på, om der forekommer overnatning på byggepladser i kommunen – her samarbejder vi også med Byggefagenes Samvirke og relevante fagforeninger.

Vi vil følge op på beskæftigelsessituationen: Løfter kommunens leverandører deres forpligtelse til at skabe lærepladser?

Kan Rødovre gøre mere for dem der har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet?

Kan Rødovre gøre mere for at fastholde sit personale?

Kan Rødovre gøre mere for at få ”det grå guld” i beskæftigelse?

Vi holder kommunen fast på indgåede aftaler og presser på for at udvikle og forbedre vilkårene.

Det skal være en god oplevelse at arbejde i og for Rødovre kommune.

Arbejdsmarkedsgruppen har også fokus på det prekære arbejdsmarked og forsøger at løfte diskussionen om dette store oversete samfundsproblem.