SF Rødovre

I SF Rødovre er vi ca. 90 medlemmer, heraf er de ca. 20 meget aktive.

Der holdes bestyrelsesmøde ca. en gang om måneden og der er kommunalgruppe møde før hver kommunalbestyrelsesmøde, typisk om mandagen på rådhuset, her bliver dagsorden til mødet diskuteret. De medlemmer som har interesse kan deltage, der startes kl. 18:00 præcis.
Det er et meget vigtig møde for vores mand i kommunalbestyrelsen Kenneth Rasmussen.

Kenneth er nyvalgt for denne periode og skal selvfølgelig klædes på inden for de områder, som ikke er hans spids kompetence områder. Kenneths store kompetencer ligger inde for børn og unge området. Kenneth er til daglig pædagog på Tinderhøj skole.

Arbejdsgrupper.

Vi har endvidere flere undergruppe, som arbejde inde for forskellige områder, her kan bla. nævnes, unge psykiatrien, ældre området, arbejdsmarkedet / arbejdsmiljø og en medlems kontakt gruppe.

Rødovre
Minervavej 48, 2610 Rødovre
Tlf: 50708561
Tlf: 50708561
Formand
Bliv medlem af SF