Vores lokale politik…

For SF Rødovre har børns trivsel og vilkår meget høj prioritet.

Det er en forudsætning for moderne mennesker at kvaliteten i Rødovres velfærdstilbud er i top. For børnene er det helt afgørende, at der er nok pædagoger i vuggestuer og børnehaver, og det er takket være Kenneth Rasmussens insisteren, lykkedes at få fremrykket minimumsnormeringerne i Rødovre til 2022.Det betyder alt for børnene, at der tryghed og kvalitet i institutionerne.

Det er højt prioriteret for forældre i Rødovre, at kvaliteten i folkeskolerne er i top. For børnene er det en forudsætning for trivsel og læring, at kvaliteten i skolen er i top, og derfor bruger SF Rødovre mange kræfter på at gøre vores skoler førsteklasses. Det betyder noget for små og store, at der er mulighed for variationer, at der bliver skabt vilkår, der tilgodeser forskellige indlæringskanaler. Såvel analoge- som digitale værktøjer er vigtige.  Det kræver ikke kun alsidighed i læringsværktøjerne, det kræver også fagligt kvalificeret personale i skoler og institutioner.

Det er en forudsætning for kvaliteten, at der er kræfter og ressourcer til integration, inklusion og ekstra hjælp til de børn, der har brug for det. Det er afgørende for alle børn og forældre at de kan være trygge og glade om morgenen på vej til skole og ligeså, når dagen er omme. Derfor bruger vi og Kenneth Rasmussen mange kræfter på kvaliteten i institutioner og skoler.

Miljøet og klimaet er meget vigtigt for SF Rødovre

Derfor bruger vi mange kræfter på at gøre Rødovre grønnere. Udfasning af sort energi og indfasning af grøn energi skal op i gear.  Vi arbejder med mulighederne for at opsætte el-bil lade standere i boligselskaber, og vi ser på mulighederne i de mange rækkehusbebyggelser, der er i Rødovre. Vi arbejder med solceller på offentlige bygninger og med mulighederne på private bygninger.

Vi arbejder for flere vilde blomster og større biodiversitet i vores bynatur. SF Rødovre udpeger konkrete steder hvor naturen kan styrkes.  Vi har sat udfasning af plastik i det kommunale på dagsordenen, og vi er stolte af, at det har udviklet sig til, at Rødovre kommune nu har en plastik strategi.

Vi er også stolte af det nye klima- og naturudvalg i Rødovre kommune, som Kenneth Rasmussen fik ideen til og fik forhandlet på plads ved konstitueringen efter kommunalvalg 2022. Kenneth er formand for udvalget.

For SF Rødovre er det afgørende at have fokus på borgernes sundhed.

Derfor mener SF Rødovre, at det er meget vigtigt at psykiatrien og den mentale trivsel på alle niveauer får meget opmærksomhed.

Vi mener det er vigtigt at arbejde forebyggende blandt børn og unge, således at psykisk mistrivsel ikke udvikler sig til psykisk sygdom. Vi har desuden stor interesse i at se på, hvordan den kommunale psykiatri herunder socialpsykiatrien fungerer i kommunen. Socialpsykiatrien er en vigtig del af ” behandlingen ” for ikke indlagte borgere, og det er vigtigt at se på hvordan overgangen fra Hospitalspsykiatrien / indlæggelser til Socialpsykiatrien fungerer. På den baggrund diskuterer SF Rødovres psykiatrigruppe nu målrettet indholdet i den nye 10 års handlingsplan, som gerne skulle skabe forandringer i Psykiatrien.

Det er fint at der er en Head Space i Rødovre, som tilbyder rådgivning til unge. For SF centralt lykkedes det at få indført gratis psykologhjælp til unge.

Det har meget stor betydning for vores fysiske og psykiske overskud, at vi har muligheder for at dyrke idræt og benytte andre kultur- og fritidsaktiviteter. Vi er stolte af, at vi tog ideen om en ny musikskole i Rødovre med til budgetforhandlingerne 2018, og det glæder os at den nye musikskole nu er færdig, flot og taget i brug af Rødovres børn og unge. Det var også oplagt for os at gå i brechen for at bevare Islev Bibliotek, og vi glæder os til at Islev borgerne har taget deres bibliotek/kulturhus i brug.

SF Rødovre arbejder for at styrke sportens faciliteter, og vi ser gerne at en del af det nye Rødovre har en opvisningshal/kultur arena med plads til opvisning, håndarbejdes– og reptilmesse, rockkoncerter, mm. Samtidig med, at det skal være muligt for idrætsudøverne at passe deres daglige træning. Vores KB medlem Martin Rosenkrantz, som sidder i Kultur – og Fritidsudvalget vil arbejde ihærdigt for at fremme disse områder.

Det er vigtigt for SF Rødovre, at alle mennesker kan få et godt liv. 

Derfor bruger vi en god del af vores kræfter på arbejdsmiljøet og på kampen mod social dumping. Det betyder rigtig meget for mennesker, at vi har mulighed for at finde arbejde og tjene daglønnen. Vi vil have kontrol og sikre, at overenskomster og lovgivning overholdes. Der skal være fair og lige konkurrence for dem der byder ind på offentlige opgaver. Vi bruger vores kræfter på et godt arbejdsmiljø og arbejdsmarked, så vi kan skabe tryghed for vores børn og familier. Det er helt afgørende for menneskers trivsel, at vi har tryghed.

At vi kan rykke den dagsorden, oplevede vi, da vi fik Rødovre kommune til at indgå forpligtende samarbejde med Københavns kommunes succesrige kontrolteam.

Et godt seniorliv og en god alderdom er vigtigt for SF Rødovre. 

Det betyder alt for mennesker, at man kan være tryg og have muligheder for at udfolde sig i alderdommen med kultur, bevægelse, transport og sport. Det er helt afgørende at være tryg i hænderne på hjemmeplejen og plejehjemmene. Vi vil fortsætte med at følge udviklingen på dette område.

Når SF Rødovre har kvalitet som ledetråd, gælder det naturligvis også for mennesker ansat til at varetage velfærdsstatens kerneopgaver. Og det er netop alle, der arbejder i kommunen med alt fra administration til pædagoger og sosuer. Vi bestræber os på at være i dialog med lokalt ansatte og deres tillidsfolk for at løfte kvaliteten, lige der hvor de oplever skoen trykker. F.eks. lykkedes det Kenneth Rasmussen at få afsat ressourcer til hjemmeplejens kontorer. Et overset problem med stor betydning for hjemmeplejens personale. Vi følger det nye projekt med Faste teams i hjemmeplejen og vil her medvirke til at gøre vores for at projektet bliver til gavn for medarbejdere og borgere.

Det er vigtigt for SF Rødovre, at vores by er for mennesker.

Derfor arbejder vi hele tiden hen imod, at Rødovre skal være en by med plads til lys og luft og trivsel. Vi vælger mennesker og natur frem for ekstra etager på investorernes byggeprojekter. Vi holder øje med Rødovres politikker og lokalplaner.

Vi gør det så godt vi kan og håber på opbakning til vores tanker og handlinger – vi har altid plads til flere der vil være med.

 

 

Er du enig?
Er du enig med SF?

JA

Det er vi glade for!

Vil du være med til at gøre vores fælles visioner til virkelighed? Så meld dig ind i SF i dag og vær med til at gøre Danmark grønnere og mere socialt.

Bliv medlem

Nej

Men du er alligevel nysgerrig?

Måske er der mere vi er enige om, end du tror. Eller måske vil du bare gerne følge med i vores politik? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev!