Politik

Medindflydelse er et nøgleord.

I SF gå vi ind for, at Rødovre bliver en attraktiv kommune at leve i og flytte til. Både som privat borger, men også som erhvervsdrivende. Derfor er det vigtig, at styrke nærmiljøet i Rødovre. Områder som Islev Torv, Damhus Torvet, Kærene og Rødovre Stationscenter er centrale områder for borgerne i Rødovre.

Det er derfor vigtigt, at SF og den kommende kommunalbestyrelse udarbejder synlige planer for udvikling i områderne i samarbejde med borgerne. At borgere og politikere i fællesskab skaber trygge rammer for et godt nærmiljø for både borgere og erhvervsliv.

Det er derfor SF’s holdning:

  • At borgerne har ret til at blive hørt
  • At borgernes mening bliver taget alvorligt
  • At borgerne får reel medindflydelse.

SF Rødovre vil arbejde for et aktivt kultur- og fritidsliv

Rødovre kommune har mange sportsfaciliteter – og SF vil arbejde for at borgere, som ikke er tilknyttet en sportsklub også har mulighed for at bruge kommunes sportsfaciliteter.

Vi vil arbejde for at bylivet udvikler sig, så byens rum kan danne ramme om et aktivt fritidsliv. Der skal dannes områder, hvor vi kan være aktive og mødes på tværs af aldre og kulturer.

Vi vil arbejde for at der etableres en udendørs skaterbane i Rødovre, så byens unge skatere og rulleskøjteløbere får nye muligheder. Af andre nye udendørsfaciliteter foreslår vi baner til streetbasket og om vinteren et udendørs skøjtested.

Vi ønsker aktivt medborgerskab, hvor lokale initiativer støttes og styrkes

Sikre skoleveje

Mange forældre i Rødovre tør ikke sende deres børn af sted i skole alene til fods eller på cykel — og vælger i stedet at køre dem i bil. Fordi trafikken opleves at være for farlig!

Det kan ikke være rigtigt. Børn har brug for den motion de får ved at køre eller gå til skole. Og børn har brug for den selvstændighed, det giver selv at kunne færdes i byen.

Vi oplever ofte trafikkaos foran skolerne, fordi mange forældre kommer i bil for at sætte børnene af.

Vi skal sammen med skolerne have kortlagt de farlige pletter på skolevejene og styrke initiativer der øger trafiksikkerheden her.

Samtidig skal vi gennemføre kampagner overfor børn og forældre så de undlader at tage bilen i skole.

Det er børnenes sikkerhed, der er på spil.

Dette er en vigtig sag – som SF vil holde fast i.

SF – undervisning, uddannelse og integration

Hvis Rødovre Kommunes skoler skal blive bedre og integrationen af vore unge skal være i top, så kræver det en stor indsats fra alles side.

Kommunens mål er, at op til 90% af de unge skal have en ungdomsuddannelse, så derfor gælder det især om, at lærerne, pædagogerne, uu-vejlederne, kommunens erhvervsliv og Kommunalbestyrelsen arbejder sammen om dette projekt.

Det kræver også, at mulighederne på de enkelte skoler er til stede. Det kræver ikke mindst uddannelse af vore lærere og pædagoger, så også de svage og de unge med anden etnisk baggrund får en chance.

Her er det SFs opgave at sørge for, at de nødvendige penge tilføres uddannelse, skolefaciliteter og ekstra støtteforanstaltninger til svage elever.

Hvis du ønsker en anstændig Folkeskole og en anstændig integration så husk at støtte op om SF i Rødovre.

Er du enig?
Er du enig med SF?

JA

Det er vi glade for!

Vil du være med til at gøre vores fælles visioner til virkelighed? Så meld dig ind i SF i dag og vær med til at gøre Danmark grønnere og mere socialt.

Bliv medlem

Nej

Men du er alligevel nysgerrig?

Måske er der mere vi er enige om, end du tror. Eller måske vil du bare gerne følge med i vores politik? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev!