SF Odders kandidathold er klar til kommunalvalg 2021
SF Odder har længe haft spidskandidat Marianne Hundebøll på plads, og nu er resten af holdet også klar til at følge Marianne ind i valgkampperioden, – og rigtig gerne også i den kommende kommunalbestyrelse. Kandidaterne opstiller sideordnet og har selv prioriteret følgende rækkefølge:
1. Marianne Hundebøll.
2. Helle Møller
3. Frank Kronbo
4. Mogens Bedsted
Marianne, Helle og Mogens har alle været opstillet i Odder Kommune tidligere. Frank Kronbo er tilflyttet for nyligt og har tidligere været opstillet og aktiv SF’ er i Randers og Odense.
Alle 4 kandidater glæder sig til den kommende tid at kunne møde både medborgere og medkandidater på gader, stræder og til valgarrangementer.
Interesser og kompetencer spænder vidt og fælles hovedfokus vil være på det sociale område, børn-og ungelivet, demokrati og borgerindflydelse samt naturligvis klima og miljø.

 

 

Byrådsmedlem

Marianne Hundebøll

Marianne Hundebøll SF Odder
Sted. 8300 Odder Vitapark
Foto.© Lars Aarø.

marianne.hundeboell@odder.dk

​ Jeg er født og opvokset i Vestjylland. Har boet i Odder siden 1996. jeg har 3, nu voksne, børn og et barnebarn. Jeg arbejder som ergoterapeut med udskrivelser fra sygehuset og hjælpemidler.

Jeg bor i Neder Randlev sammen med min kæreste. Inden da boede jeg i Odder by.

I 2007 blev jeg første gang valgt til Odder byråd. Jeg har valgt at stille op igen da der både i forhold til velfærd og klima stadig er meget at kæmpe for. På mange måder er det samfund vi kender i opbrud – jeg vil gerne være med til at præge udviklingen med de rigtig valg – i forhold til klima, velfærd og sundhed.

Der skal være lighed i forhold til uddannelse, job og sundhed. Der er stadig for mange børn der ikke lære at læse eller får en uddannelse.

I forhold til sundhed dør dem med lavende leveforhold 15 år før tilsvarende der er velstående. Det er ikke vores samfund værdigt.

Når jeg oplever mine børns bekymring for fremtiden og ser på mit barnebarn, ja så er det nu der skal handling til.

Klimadagsordnen, er derfor vigtigst, i forhold til forandringer og udvikling af vores samfund.​

I forhold til klimaaftryk, mener jeg, at kattegatforbindelsen er et håbløst gammeldags projekt

Den kommunale velfærd er vores kerneopgave – vi skal sikre lige muligheder for vores børn – en tidlig indsats og minimumsnormeringer er derfor vigtig.

Jeg har som pårørende til ældre, oplevet hvordan den kommunale og regionale velfærd fungerer. Der er mange gode ting at sige, men også områder hvor vi kan blive bedre. Jeg mener, at faste teams i hjemmeplejen til at skabe tryghed og gensidigt kendskab vil løfte området.

De senere år er den Danske Model blevet trængt af globale algoritmefirmaer f.eks. nemlig.com og Wolt. Kommunens indkøbspolitik skal strammes op så vi undgår at store firmaer kan undslå sig at behandle deres medarbejdere ordentligt ved at kalde dem underleverandører.

Odder kommune har mange lokalråd – det er bare som om gensidige forventninger og den rigtige samarbejdsmodel ikke er fundet endnu. Jeg vil gerne arbejde med borgerinddragelse og demokratiprocesser og få sat gode ramme for samarbejdet med lokalråd. Det mener jeg man kan gøre ved at nedsætte et udvalg med bred deltagelse af borgere, repræsentanter fra lokalforeninger mm

Der er mange frivillige og kreative aktører i Odder kommune der skaber kultur. Der er pt en afprøvning i gang i Centralhotellet. Hvorvidt det er der, I Vitapark, Pakhuset eller den kommende Remise kulturen skal udfoldes, syntes jeg ikke man kan afklare nu. Vi mangler et sted til unge – jeg ser nogle muligheder for at skabe det i samarbejde med ungdomsskolen og Den Kreative Skole.

 

 

 

 

Helle Møller Jensen

Alder: 59 år

Beskæftigelse:
Socialpædagog, arbejder med sociale udsatte i Aarhus kommune.

Præsentation:
Hej jeg hedder Helle Jensen Møller, har boet i Saksild siden 1994, sammen med min mand og hvor vores tre voksne børn er vokset op. Jeg selv er født og opvokset i Odder by. Til daglig arbejder jeg med social udsatte og misbruger i Aarhus kommune, som socialpædagog. De sidst åringer har jeg deltaget aktivt i lokalråds arbejde. Er bestyrelsesmedlem i LAG Odder-Hedensted og SF Odder.

Politiske mærkesager:
”RO PÅ – SÆT FARTEN NED”
Alle skal med. Alle fortjener det gode liv.

  1. En værdig alderdom for alle:
    Som SF- byrådsmedlem vil jeg arbejde for at alle oplever en værdig alderdom med tid til pleje og omsorg. At den ældre sikres at få den hjælp og omsorg de har behov for. Derfor er det afgørende, for os i SF, at vi sikrer flere hænder, samt ordentlige arbejdsforhold for medarbejder. Så vi sammen kan sikre en ordentlig og værdig alderdom for alle. Vi foreslår at der indføres faste teams af medarbejdere, omkring den ældre borger, så der ikke kommer nye ansigter ind i de ældres hjem hver dag. Det vil give mere tryghed og stabilitet for alle.
  2. Social og handicap:
    Som SF-byrådsmedlem vil jeg arbejde for at borger med handicap eller psykiske lidelser får lige muligheder og en hverdag med udfoldelse i både familie-arbejds-og fritidsliv. Arbejde for at sikre den nødvendige støtte og pleje. Der giver den enkelte muligheder for inkluderende fællesskaber både i forhold til skolegang, uddannelse, beskæftigelse og fritid.
  3. Real borgerinddragelse:
    Som SF-byrådsmedlem vil jeg arbejde for et demokrati med aktiv deltagelse af borgere, erhvervsliv, organisationer og foreninger. Et lokalt demokrati hvor vi sammen skaber politikken og visionerne. Hvor vi i fællesskab sætter retningen. Kort sagt en styring, som betyder reelt inkluderende fællesskab, hvor potentialer kan udfoldes.

E-mailadresse: hellesaksild@gmail.com

Hjemmeside: sf.dk/partiforeninger/sf-odder

Mogens Bedsted, Torrild

Mogens Bedsted (SF)

Alder: 66 år

Beskæftigelse: Tidligere speciallærer

Præsentation:
Jeg har boet i Torrild i 30 år. Jeg er gift og mine to drenge er vokset op her.
Jeg er gået på efterløn og nyder at have tid og overskud.
I mit arbejdsliv har jeg beskæftiget mig specialundervisning og danskundervisning af udlændinge.

Politiske mærkesager:
Jeg vil gerne have at kommunalpolitik bliver gennemskuelig og vedkommende. Jeg vil arbejde for mere borgerindragelse og mere langsommelig i beslutningsprocesserne så der bliver mere tid til at få indflydelse.

Mine mærkesager er:
Klima, miljø og specialundervisning

E-mailadresse: mogens.bedsted@gmail.com

Frank Kronbo