Folketingskandidat for SF i Skanderborg-Odder- Samsøkredsen 

Charlotte Vindeløv

Mere lighed, stærk velfærd og mindre mistrivsel
Lysten til at skabe mere lighed og social forståelse er min drivkraft i politik. Når vi taber nogen, taber vi alle sammen. Jeg tror på, at den opadgående sociale mobilitet, samt ligestillede muligheder er med til at gøre os alle sammen rigere. Derfor er der brug for en stærk velfærd, som kan sikre støtte, når børn, unge og voksne er i mistrivsel.

Men vores velfærd er under pres
Borgerne oplever sig ikke altid mødt, når de beder om hjælp.
Samtidig ser vi, at det bliver sværere at rekruttere personale, fordi arbejdsforholdene er for dårlige og præget af en høj grad af meningsløse opgaver. Derfor er vi nødt til at se på, hvordan vi kan omorganisere arbejdet, så vi kan imødekomme borgernes behov bedre. Det er der i høj grad brug for, og jeg mener, at jeg med min mangeårige erfaring som offentligt ansat, samt aktiv i fagbevægelsen kan gøre en forskel i Folketinget sammen med resten af SF.

I mit private liv bor jeg sammen med min datter på 21 år i en lille landsby med den skønneste natur omkring os. En natur, som tilbyder ro og tid til at dvæle, som en kærkommen pause fra det travle liv med job og byrådsarbejde.

Mærkesager

Børn og unge med ro på og i trivsel 
Der er brug for et samfundsmæssigt værdiskifte: Fra de præstationsfremmende målsætninger til en relationel og rummelig omsorg med fokus på nysgerrighed, innovation og leg. Derudover skal børn og unge sikres en tidlig indsats og den nødvendige støtte, hvis de ikke trives.

Vi skal være mere ligeværdige
Børnefattigdom skal afskaffes, da det giver mismod, skam og ulige vilkår fra livets start.
Voksne med udfordringer forventes at kunne løse egne problemer, sygdom og samtidig stå klar som arbejdskraft.
Det er på tide, at vi taler om medmenneskelighed, værdighed og socialpolitik.

Nej tak til en bro over Kattegat 
Vi har ikke brug for mere støj, stress og vejarbejde.
Vi har heller ikke brug for den miljø- og klimabelastning, som en bro vil være – og pengene kan bruges bedre.

Vi brug for ro, natur og nærvær.

KONTAKT CHARLOTTE
Tlf: 21688778

Please accept statistikker, markedsføring cookies to watch this video.

Byrådsmedlem

Marianne Hundebøll

Marianne Hundebøll SF Odder
Sted. 8300 Odder Vitapark
Foto.© Lars Aarø.

marianne.hundeboell@odder.dk

​ Jeg er født og opvokset i Vestjylland. Har boet i Odder siden 1996. jeg har 3, nu voksne, børn og et barnebarn. Jeg arbejder som ergoterapeut med udskrivelser fra sygehuset og hjælpemidler.

Jeg bor i Neder Randlev sammen med min kæreste. Inden da boede jeg i Odder by.

I 2007 blev jeg første gang valgt til Odder byråd. Jeg har valgt at stille op igen da der både i forhold til velfærd og klima stadig er meget at kæmpe for. På mange måder er det samfund vi kender i opbrud – jeg vil gerne være med til at præge udviklingen med de rigtig valg – i forhold til klima, velfærd og sundhed.

Der skal være lighed i forhold til uddannelse, job og sundhed. Der er stadig for mange børn der ikke lære at læse eller får en uddannelse.

I forhold til sundhed dør dem med lavende leveforhold 15 år før tilsvarende der er velstående. Det er ikke vores samfund værdigt.

Når jeg oplever mine børns bekymring for fremtiden og ser på mit barnebarn, ja så er det nu der skal handling til.

Klimadagsordnen, er derfor vigtigst, i forhold til forandringer og udvikling af vores samfund.​

I forhold til klimaaftryk, mener jeg, at kattegatforbindelsen er et håbløst gammeldags projekt

Den kommunale velfærd er vores kerneopgave – vi skal sikre lige muligheder for vores børn – en tidlig indsats og minimumsnormeringer er derfor vigtig.

Jeg har som pårørende til ældre, oplevet hvordan den kommunale og regionale velfærd fungerer. Der er mange gode ting at sige, men også områder hvor vi kan blive bedre. Jeg mener, at faste teams i hjemmeplejen til at skabe tryghed og gensidigt kendskab vil løfte området.

De senere år er den Danske Model blevet trængt af globale algoritmefirmaer f.eks. nemlig.com og Wolt. Kommunens indkøbspolitik skal strammes op så vi undgår at store firmaer kan undslå sig at behandle deres medarbejdere ordentligt ved at kalde dem underleverandører.

Odder kommune har mange lokalråd – det er bare som om gensidige forventninger og den rigtige samarbejdsmodel ikke er fundet endnu. Jeg vil gerne arbejde med borgerinddragelse og demokratiprocesser og få sat gode ramme for samarbejdet med lokalråd. Det mener jeg man kan gøre ved at nedsætte et udvalg med bred deltagelse af borgere, repræsentanter fra lokalforeninger mm

Der er mange frivillige og kreative aktører i Odder kommune der skaber kultur. Der er pt en afprøvning i gang i Centralhotellet. Hvorvidt det er der, I Vitapark, Pakhuset eller den kommende Remise kulturen skal udfoldes, syntes jeg ikke man kan afklare nu. Vi mangler et sted til unge – jeg ser nogle muligheder for at skabe det i samarbejde med ungdomsskolen og Den Kreative Skole.