Bestyrelsen

Bestyrelsen holder møde ca en gang om måneden  og laver derudover arrangementer i året løb. Alle møder er åbne for alle medlemmer

 

Formand

Anette Pedersen

E-mail asp2008@ymail.com

mobil: 28923591

 

 

Bestyrelsesmedlemer 

Mogens Bedsted

Kasserer /næstformand

Tlf: 86 53 15 60

mobil 41 69 55 91

E-mail mogens.bedsted@gmail.com

 

Helle Møller

Theis Rubinke

Klaus Vedel

Jannie Strange Madsen

Betty Fruerlund

 

SF ODDER  2018

KONTINGENTSATS

PR KVARTAL

  • A Medlem 69,00 kr.
  • B Medlem 149,45 kr.
  • C Medlem 230,00 kr.

Kontingentsatsen er indkomstafhængig