Budgetaftale 2020 – 2023

 

Anne-Lises tale ved 2. behandling af budget 2020

 

Jeg vil gerne starte med at takke administration for det store arbejde i budget fasen. En stor tak for alle høringssvarene og en tak for de øvrige gruppeformænd for et godt samarbejde om budget 2020. Der har været respekt for vores forskelige synspunkter og der er blevet lyttet til os alle.

 

SF er tilfreds med at vi er enige om at vores budget er opskrevet med 45.6 mio. kr. for at løfte velfærdsopgaverne. Her af går de 15 mio. til førtidspensioner, og 14,5 mio. til anbringelses området på børn og unge.

 

Vi er enige om at vi skal være en bosætningen kommune med fokus på både land og by. Derfor har vi sat penge af til by og landudvikling.

 

Og alle de mange mennesker som deltog på vores lokale dialogmøder her i forsommeren er der lyttet til. Derfor er der som noget nyt tiltag sat en pulje af på 1,5 mio. de næste 4 år.

 

Vi har set nødvendigheden af at have vare på hylderne når vi snakker byggegrunde så derfor er der også sat penge af til jordkøb og byggemodning.

SF er ganske godt tilfreds med at der er en aftale om penge til at støtte almene boliger, altså seniorbofællesskaber, i både Morud, Otterup, Krogsbølle og Klintebjerg.

 

Denne gang er der også sat nye penge af til styrke kultur området. Det betyder at der kan komme gang i 1 etape af geværfabrikken og at der kan laves indledende undersøgelser om restaurering af Bogø mølle. Der bliver givet il Rosenfestivalen, Viking markedet og til Caster.

 

SF er tilfreds med at vi har besluttet at startet Natur park Nordfyn op. Det skal være med til at sætte Nordfynskommune yderlig på landkortet som en grøn bosætnings kommune med et stærkt Brandt.

 

Vi forsætter vores gode arbejde med at knytte vores kommune sammen med stiforbindelser de næste år. Lige nu er stien mellem Skamby og Søndersø ved at tage form.

 

Samtidig med at vores teletaxi skifter navn til Flextaxi, udvider vi med kørsel alle dage også lørdag og søndag. Flextaxi kan fremover kører over kommune grænser. Alle dage Fra 9-21. SF havde gerne set, at vi også kunne få kørsel fra 21-24. Det lykkes ikke denne gang men vi skal jo forhandle igen næste år. Så må vi se på om det bliver muligt at udvide den.

 

Vores elevtal i folkeskolerne er faldende. De næste år det er de små årgange som kommer i skole, derfor det har været nødvendigt at kigge i skolernes resurse model. Det betyder at børn og unge udvalget, får en bunden opgave med at udarbejde en ny model inden sommeren 2020. Den vil i højere grad tage udgangs i elevtal.

 

En af de ting som vi har drøftet rigtig meget i budget forhandlingerne var om det skulle være et krav med samlæsning, men vi har aftalt at det er en mulighed som skolerne kan bruge, hvor det giver mening. Skolelederne kender skolerne og eleverne bedst.

 

Vi har prioriteret at forhøje moderniserings puljen til skoler og daginstitutioner. Det er vigtigt at have gode og tidssvarende fysiske rammer for vores børn og unge.

 

Jeg er glad for,at vi forsat har fokus på tidlig forbyggende arbejde. Næste år er der penge til at kunne ansætter vi 2 fuldtids sagsbehandler på børn og handicap området. Hvilket gerne skulle have en forbyggende effekt.

 

Vi har udfordringer rundt om i kommunen med unge mennesker som enten ikke kan finde ud af hvordan man lige opfører sig eller hvordan man fastholder en ungdomsuddannelse. Derfor fastholder vi 3 SSP medarbejder og de 2 ungekoordinatorer.

 

SF er meget tilfreds med at det ikke blev nødvendigt at spare på personalet på Mødestedet og Aktivitets huset. Det kunne være blevet en dyr løsning. De løser en stor opgave også i forhold til ensomhed blandt ældre.

Også Borgerservice forsætter som vi kender den.

 

harmonisering af aflønning af brugerne på Nordfyns værkstedet bliver heller ikke til noget de for lov til at beholde deres løn på 7,5 kr. i timen.

 

SF er også meget tilfreds med at det er lykkes at fastholde klippekortsordningen, de ekstra resurser på plejecentrene og en opnormering med en sygeplejerske.

 

Vi er tilfredse med at der er øget fokus på miljøet. For SF er det meget vigtigt at vi få den grønne omstilling kørt ud i kommunen. Her er vi også godt på vej med FN verdensmål. På klimaet står vi over for store udfordringer. Det er godt, at vi har sat penge af til kystsikring til undersøgelse af området men der skal også findes løsninger og penge frem over til at løfte opgaven. SF har en forventning til, at der kommer en eller anden form for hjælp fra regeringen frem over.

 

 

Med de ord indstiller SF budget 2020 til godkendelse.

 

Er du enig?
Er du enig med SF?

JA

Det er vi glade for!

Vil du være med til at gøre vores fælles visioner til virkelighed? Så meld dig ind i SF i dag og vær med til at gøre Danmark grønnere og mere socialt.

Bliv medlem

Nej

Men du er alligevel nysgerrig?

Måske er der mere vi er enige om, end du tror. Eller måske vil du bare gerne følge med i vores politik? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev!