Bestyrelsen

Oversigt over bestyrelsens medlemmer:

Formand 
Bent Olsen
Havrekær 49
5474 Veflinge
Tlf. 40481971
bent.veflingemail.com

Kasserer
Søren Tambjerg
Fyrrebakken 11
5462 Morud
tlf. 22961573
tambjerg@morudnet.dk

Anne Caspersen
Mejerivej 25
5471 Søndersø

Kim Jørgensen
Ignekærvænget 29
Kappendrup
5450 Otterup