Politik

EN KOMMUNE SOM ER GRØN
Brøndby skal fortsat være en grøn kommune. Vi skal genbruge mere, spare på energien og tænke på klimaet.

TRAFIK SOM HÆNGER SAMMEN
SF ønsker en god og sammenhængende offentlig transport. Med en letbane og flere cykelstier.

HJÆLP SOM HÆNGER SAMMEN
SF ønsker at hjælp fra kommunen til dig hænger sammen og passer til dig. Der skal være en koordinerende sagsbehandler.

EN SKOLE SOM HÆNGER SAMMEN
Vi ønsker kortere skoledage, højest 24 elever i en klasse og flere timer med to voksne i klassen.

ET DEMOKRATI SOM HÆNGER SAMMEN
SF ønsker at borgerne inddrages mere i beslutningerne. Politikerne skal lytte mere til borgerne.

Nederst på denne side kan du læse mere om SF-Brøndbys politiske holdninger til vores kommune.

Du er altid velkommen til at kontakte vores kommunalbestyrelsesmedlem:
Vagn Kjær-Hansen
Formand for Teknik- og Miljøudvalget
Formand for Miljørepræsentantskabet
Medlem af Folkeoplysningsudvalget

tlf. 6061 2284
email: vagnkh@gmail.com

Er du enig med SF?
Er du enig med SF?

JA

Det er vi glade for!

Vil du være med til at gøre vores fælles visioner til virkelighed? Så meld dig ind i SF i dag og vær med til at gøre Danmark grønnere og mere socialt.

Bliv medlem

Nej

Men du er alligevel nysgerrig?

Måske er der mere vi er enige om, end du tror. Eller måske vil du bare gerne følge med i vores politik? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev!

KORTERE SKOLEDAGE OG FLERE TIMER MED TO VOKSNE

Skoledagene er for lange. Det siger mange elever og forældre – også i Brøndby. Vi kan forkorte skoledagen ved at indføre flere timer med to voksne i klassen. Så forbedrer vi samtidig undervisningen, og det er der behov for i Brøndby. Der er stadig for mange af vores skolebørn, som ikke lærer nok i skolen.


MERE ÅBENHED OG INDDRAGELSE I BRØNDBY

SF ønsker at borgerne inddrages mere i de politiske beslutninger. Kommunen og politikerne skal i dialog med borgerne – også før man går i gang med at finde løsninger.


HØJ PRIORITET TIL MILJØET

SF er et parti som sætter miljøet højt. Det har vi råd til i Danmark, og det er samtidig vores pligt overfor de kommende generationer som skal overtage jordkloden efter os. Vi skal også sørge for at forhindre klimaændringer, som i den yderste konsekvens kan gøre det meget sværere at bo og leve på jorden.


FLERE BOLIGER

Brøndby er en kommune med mange lejeboliger. Næsten 2/3 af vores boliger er almene boliger, og vi er den kommune som har flest almene boliger. Vi vil gerne bygge flere lejeboliger til unge og ældre. Samtidig ser vi gerne, at boligtyperne blandes mere i kommunen.


EN HJÆLP DER HÆNGER SAMMEN

Hvis du får hjælp fra kommunen, skal hjælpen hænge sammen, og det er ikke noget du skal koordinere. Der skal være en koordinerende sagsbehandler, så du kan koncentrere dig om at blive rask eller at få et job.


INDVANDRERE ER OGSÅ DANSKERE

Brøndby Strand er postnummeret hvor et flertal har fremmede rødder. Mange af indvandrerne har boet og arbejdet i Danmark i mange år, er danske statsborgere og har familie og job. De nye generationer får gode uddannelser og er bortset fra hudfarven ikke anderledes end flertallet af danskere. I SF tager vi afstand fra det generelle fremmedhad.


BEDRE OFFENTLIG TRAFIK

Trafikken er en vigtig forureningskilde, og støjen er også et voksende problem. Det er samtidig en menneskeret at kunne komme omkring uden stort besvær. SF mener derfor, at vi bør begrænse generne fra trafikken ved at forbedre den offentlige trafik. Det vil samtidig gavne de borgere, som ikke har egen bil.


BEDRE OMSORG FOR DE ÆLDRE

SF mener at vores ældre skal have mulighed for et værdigt liv, også når de ikke kan klare sig selv. I Brøndby har vi for så vidt gode forhold for vores ældre: Der er bygget nye plejeboliger, og mange er glade for at være her. Men personalet har ikke altid tid nok til at give den gode omsorg.


FLERE JOB TIL BRØNDBYS BORGERE

Selv om der ikke længere er krise i Danmark, er der stadig mange som ikke har noget arbejde. Selv om jobcentrene og andre aktører gør en stor indsats, lykkes det ikke at finde job til alle ledige. Det skyldes blandt andet, at jobbene ikke er der. Vi ikke nok arbejdspladser i Danmark, og nogle jobs mangler medarbejdere med den rette uddannelse.


BØRN OG UNGE I CENTRUM

Alle børn har ret til en god barndom. Den skal samtidig ruste børnene bedst muligt til voksenlivet. I børnehaver og vuggestuer er det SF’s politik, at alle børn i Brøndby Kommunes institutioner får en sund frokost. Det er heldigvis indført i Brøndby Kommune.


KULTUR TIL ALLE

Til en aktiv kommune hører også et aktivt kulturliv. Derfor glæder det SF, at vi har to velfungerende kulturhuse i kommunen. Vi glæder os over at vores borgere selv er aktive – kultur er ikke kun noget som skal indtages passivt. Vi foretrækker levende kulturhuse, som fyldes med glade mennesker og sprudler af kunst, musik og aktivitet.