Politik

EN GRØNNERE KOMMUNE
Brøndby skal være en meget mere grøn kommune. Naturen skal have mere plads. Vi skal genbruge mere, spare på energien og gøre en aktiv indsats for klimaet til gavn for os alle.

KENDTE ANSIGTER I ÆLDREPLEJEN
SF ønsker tryghed for dem som skal have hjælp fra kommunen. Med faste hjælpere føler man sig tryg, og det vil også give personalet ro på.

EN SKOLE SOM HÆNGER SAMMEN
Vi ønsker kortere skoledage, højest 24 elever i en klasse og flere timer med to voksne i klassen.

EN BY SOM ER RAR AT BO OG LEVE I
Vi skal begrænse generne fra trafikken – både støjen og de høje hastigheder på vores lokale veje. Motorvejene skal støjdæmpes markant – måske ved at overdække dem med solceller.

TRAFIK SOM HÆNGER SAMMEN
SF ønsker en god og sammenhængende offentlig transport, som er attraktiv for flere. Vi vil bygge flere cykelstier og fortove.

MINIMUMSNORMERINGER I VORES DAGINSTITUTIONER
SF ønsker bedre normeringer, så der højest er 3 børn pr. voksen i vuggestuerne og 6 børn pr. voksen i børnehaverne.

HJÆLP SOM HÆNGER SAMMEN
SF ønsker at hjælp fra kommunen til dig hænger sammen og passer til dig. Der skal være en koordinerende sagsbehandler.

ET DEMOKRATI SOM HÆNGER SAMMEN
SF ønsker at borgerne inddrages mere i beslutningerne. Politikerne skal lytte mere til borgerne.

Nederst på denne side kan du læse mere om SF-Brøndbys politiske holdninger til vores kommune.

Du kan også finde meget af vores aktuelle politik på vores Facebook-side og nok især på Vagns Facebook-side.

Du er altid velkommen til at kontakte vores kommunalbestyrelsesmedlem:
Vagn Kjær-Hansen, medlem af Teknik- og Miljøudvalget og Idræts- og Fritidsudvalget
tlf. 6061 2284
email: vagnkh@gmail.com

Er du enig med SF?
Er du enig med SF?

JA

Det er vi glade for!

Vil du være med til at gøre vores fælles visioner til virkelighed? Så meld dig ind i SF i dag og vær med til at gøre Danmark grønnere og mere socialt.

Bliv medlem

Nej

Men du er alligevel nysgerrig?

Måske er der mere vi er enige om, end du tror. Eller måske vil du bare gerne følge med i vores politik? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev!

KORTERE SKOLEDAGE OG FLERE TIMER MED TO VOKSNE

Skoledagene er for lange. Det siger mange elever og forældre – også i Brøndby. Vi kan forkorte skoledagen ved at indføre flere timer med to voksne i klassen. Så forbedrer vi samtidig undervisningen, og det er der behov for i Brøndby. Der er stadig for mange af vores skolebørn, som ikke lærer nok i skolen.


MERE ÅBENHED OG INDDRAGELSE I BRØNDBY

SF ønsker at borgerne inddrages mere i de politiske beslutninger. Kommunen og politikerne skal i dialog med borgerne – også før man går i gang med at finde løsninger.


HØJ PRIORITET TIL MILJØET

SF er et parti som sætter miljøet højt. Det har vi råd til i Danmark, og det er samtidig vores pligt overfor de kommende generationer som skal overtage jordkloden efter os. Vi skal også sørge for at forhindre klimaændringer, som i den yderste konsekvens kan gøre det meget sværere at bo og leve på jorden. Her skal kommunen gå foran.


FLERE BOLIGER

Brøndby er en kommune med mange lejeboliger. Næsten 2/3 af vores boliger er almene boliger, og vi er den kommune som har flest almene boliger. Vi vil gerne bygge flere lejeboliger til unge og ældre. Samtidig ser vi gerne, at boligtyperne blandes mere i kommunen. Vi ønsker derfor at der bygges nye andelslejligheder og ejerlejligheder.


EN HJÆLP DER HÆNGER SAMMEN

Hvis du får hjælp fra kommunen, skal hjælpen hænge sammen, og det er ikke noget du skal koordinere. Der skal være en koordinerende sagsbehandler, så du kan koncentrere dig om at blive rask eller at få et job.


INDVANDRERE ER OGSÅ DANSKERE

Brøndby Strand er postnummeret hvor et flertal har fremmede rødder. Mange af indvandrerne har boet og arbejdet i Danmark i mange år, er danske statsborgere og har familie og job. De nye generationer får gode uddannelser og er bortset fra hudfarven ikke anderledes end flertallet af danskere. I SF tager vi afstand fra det generelle fremmedhad.


BEDRE OFFENTLIG TRAFIK

Trafikken er en vigtig forureningskilde, og støjen er også et voksende problem. Det er samtidig en menneskeret at kunne komme omkring uden stort besvær. SF mener derfor, at vi bør begrænse generne fra trafikken ved at forbedre den offentlige trafik. Det vil samtidig gavne de borgere, som ikke har egen bil.


BEDRE OMSORG FOR DE ÆLDRE

SF ønsker tryghed for dem som er afhængige af hjælp fra kommunen. De skal møde kendte ansigter i hjemmeplejen og plejecentrene. Med faste hjælpere lærer man hinanden at kende, og det vil også give personalet ro på.
Vi har et ansvar for at dem som for hjælp, også har et værdigt liv.


FLERE JOB TIL BRØNDBYS BORGERE

Uden en uddannelse kommer man desværre bag i køen til jobbene. Det er problemet for en del arbejdsløse i Brøndby, og kommunen gør en god indsats for at hjælpe dem. Den indsats bør styrkes, og vi skal også hjælpe dem som har andre problemer der begrænser deres mulighed for at komme ind på arbejdsmarkedet.
Vi skal gøre en stor indsats for at flere unge får en uddannelse. Det er vigtigt for at de kommer godt videre i livet, og her er det også vigtigt at vi kan hjælpe de unge som har psykiske problemer eller på anden måde ondt i livet.


BØRN OG UNGE I CENTRUM

Alle børn har ret til en god barndom. Den skal samtidig ruste børnene bedst muligt til voksenlivet. I børnehaver og vuggestuer er det SF’s politik, at alle børn i Brøndby Kommunes institutioner får en sund frokost. Det er heldigvis indført i Brøndby Kommune.
Vi ønsker desuden, at alle vores institutioner får minimumsnormeringer så hurtigt som muligt.


KULTUR TIL ALLE

Til en aktiv kommune hører også et aktivt kulturliv. Derfor glæder det SF, at vi har to velfungerende kulturhuse i kommunen. Vi glæder os over at vores borgere selv er aktive – kultur er ikke kun noget som skal indtages passivt. Vi foretrækker levende kulturhuse, som fyldes med glade mennesker og sprudler af kunst, musik og aktivitet.