Aktiviteter

Vores kommunale repræsentation fylder en del i SF-Brøndbys lokale mødevirksomhed. Vi holder møde med vores kommunalbestyrelsesmedlem forud for udvalgsmøderne og igen inden mødet i kommunalbestyrelsen. Møderne i baggrundsgruppen ligger typisk den anden og næstsidste mandag i måneden, og foregår kl. 19.30-21.00 på rådhuset. Alle medlemmer er velkomne. Se møderne i kalenderen nederst.

Bestyrelsen holder som regel møde anden torsdag i måneden – oftest i vores partilokale i kælderen på Langbjerg. Møderne er normalt åbne for alle medlemmer.

Medlemsmøder om andre emner holder vi efter behov.

Vores generalforsamling ligger i januar måned. De seneste år har vi holdt generalforsamling en søndag eftermiddag med efterfølgende spisning.

Typisk har vi derefter et par medlemsmøder i løbet af foråret, hvoraf et af dem handler om vores landsmøde med debat om landsmødets hovedemner, så vores delegerede har lidt vejledning med hjemmefra.

Tilsvarende er der ofte et par medlemsmøder i løbet af efteråret.

Hver andet år skal vi vælge folketingskandidat sammen med SFerne i Vallensbæk og Ishøj – det kan også give anledning til et par møder.

Op til folketingsvalg og kommunalvalg har vi en masse udadvendte aktiviteter – uddeling af pjecer, plakater skal sættes op, diverse møder, happenings og aktioner. Her er der god mulighed for at være aktiv med det man har lyst til. SF-Brøndby er i valgkampene i høj grad afhængig af hvad vi selv kan udrette, da vores pengekasse ikke er særlig stor. Vi har dog råd til at omdele en valgpjece og indrykke nogle annoncer.