Del

SF vil styrke cybersikkerheden

17-08-2022

Danmark er ét af Verdens mest digitaliserede lande. Men Danmark er langt fra det mest digitalt sikre land.

Alle de fordele, vi som samfund høster ved vores høje grad af digitalisering, gør os samtidig meget sårbare overfor cyberangreb og IT-kriminalitet.

Hvis vi er i top på digitalisering, må og skal vi også være i top på digital sikkerhed. Derfor kommer SF nu sammen med Ingeniørforeningen, IDA, med udspillet ‘Vejen til et cybersikkert Danmark’.

”Både Rusland og Kina er meget aktive i forhold til cyberangreb. Vi er ét af de mest digitale lande i verden, og derfor er vi også nødt til at beskytte os mere”, siger SF’s formand, Pia Olsen Dyhr, til Radio4.

Styrkelse af cybersikkerheden er et af partiets krav til et nyt rødt-grønt regeringsgrundlag. Finansieringen til udspillet og forslagene skal findes i Det Nationale Kompromis om Danmarks forsvar og sikkerhed.

Elementerne i udspillet ‘Vejen til et cybersikkert Danmark’.

Danmark må og skal allerede nu sikre:

 • At der åbnes op for bedre muligheder for real-kompetenceoptag på de relevante uddannelser.
 • At forskningsinstitutionerne, fx IT-universitetet, Ingeniøruddannelserne, DIIS, Forsvarsakademiet, Center for Cybersikkerhed, Niels Bohr-Instituttet mv. allerede fra næste år får mulighed for at opslå langt flere Ph.D-pladser med henblik på en styrket forståelse af aspekter af cybersikkerhed, digital krigsførelse, beskyttelse af kritisk infrastruktur osv. Vi forestiller os mellem 75 og 100 yderligere Ph.D.-pladser relateret til IT-sikkerhed i den kommende årrække, så der opbygges stærke faglige miljøer.
 • At vi styrker samarbejdet mellem civile uddannelser og de militære uddannelser, herunder samarbejdet mellem Forsvarsakademiet og de civile uddannelser.
 • Styrkelse af politiets kompetencer og kapacitet til at rådgive i og efterforske IT-kriminalitet.

SF og IDA foreslår derudover:

Her-og-nu (3 måneder):

 • Udbred D-mærket (mærkningsordningen for IT-sikkerhed og ansvarlig dataanvendelse)
 • Gennemfør obligatoriske cybersikkerhedskurser for ledere i offentlige sektor
 • Opstil konkrete krav til cybersikkerhedskurser for virksomhedsledere og bestyrelser
 • Opret taskforce til at sikre implementering af de 20 vigtigste krav fra SikkerDigital i staten
 • Iværksæt analyse af nødvendige langsigtede tiltag som led i udmøntningen af Det Nationale Kompromis om Danmarks Sikkerhed

SF og IDA foreslår derudover, på lidt længere sigt (3 år):

 • Efteruddannelseskurser om cyber-kompetencer for alle relevante medarbejdere i offentlig sektor
 • Sikkerhedstilsyn med kommuner og regioner
 • Iværksæt plan for at blive klar til NIS2 – både i virksomheder og i det offentlige, inkl. kommuner og regioner
 • Opret taskforce til at styrke cybersikkerheden i forsvarsindustriens digitale materiel
 • D-mærket next level
 • Stil krav til softwareudviklere og it-arkitekter om obligatorisk krav til cybersikkerhed
 • It-sikkerhed skal være et krav i alle offentlige indkøb
 • Datatilsynet skal styrkes til at være cybersikkerhedstilsyn på niveau med arbejdsmiljøtilsynet
 • Der skal udvikles en minimumsstandard for IT-sikkerhedsforsikringer, inddelt efter brancher, som implementeres efter risiko- og sårbarhedskriterier.

Og endelig foreslår SF og IDA, på langt sigt (6 år) følgende:

 • Styrk forskning i cybersikkerhed
 • Uddannelsesmæssigt skal cybersikkerhed defineres bredere
 • Styrk forskning i software “udviklet til mennesker” – det skal ikke være besværligt at agere cybersikkert, heller ikke for fx ældre medborgere
 • Gøre cybersikkerhed “bruger-sikkert” – det skal ikke være besværligt at være cybersikker
 • Sikre løsninger til sikre borgere