Del

SF lancerer pejlemærker for et nyt rødt-grønt regeringsgrundlag  

11-08-2022

SF går til valg på en ambitiøs grøn politik, styrket velfærd og en massiv indsats mod mistrivsel hos børn og unge. Partiet lancerer i dag en række pejlemærker for et rødt og grønt regeringsgrundlag.

”Vi ønsker et grønnere og mere retfærdigt Danmark, og det kræver, at vi investerer i børn og unges trivsel, i en værdig ældrepleje, i bedre forhold i den offentlige sektor og ikke mindst i den grønne omstilling, så vi giver rent drikkevand og en sund klode videre til de kommende generationer,” siger Pia Olsen Dyhr.  

Blandt et af vigtigste krav fremhæver Pia Olsen Dyhr på partiets sommergruppemøde bl.a. behovet for at bekæmpe den massive mistrivsel hos børn og unge.  

”I de her dage starter børn i skole, men desværre er der for mange, som ikke har det godt i folkeskolen, og nogle møder slet ikke op. Det er altså ikke, fordi de børn pjækker. Det er ikke børnene, den er gal med, det er, fordi vi mangler at give dem den rette hjælp og støtte, sikre nærværende voksne og mindske det faglige pres,” siger Pia Olsen Dyhr.  

Blandt de mest centrale krav bliver det vigtigt for SF, at naturen får sin egen lov, som det i denne periode er sket med klimaet, at der tages vigtige skridt i at sikre ligeløn og kollegaer i velfærdssektoren samt en grønnere, mere ambitiøs klimapolitik.

”Vi har brug for at beskytte naturen, så vi undgår at flere dyre- og plantearter risikere at uddø. Vi skal sikre mere urørt skov. Etablere naturnationalparker. Genoprette tangskove i havene og etablere stenrev langs kysterne. Det gør vi bedst, hvis naturen får sin egen lov, ligesom klimaet har fået,” siger Pia Olsen Dyhr.  

”Vi ser et velfærdssamfund, som er dybt presset, og vi oplever, at færre søger ind som pædagog, SOSU eller sygeplejerske. Det tror jeg bl.a. skyldes lønnen, og det er klart, at vi skal have gjort noget ved uligelønnen. Det kræver penge til området og ikke bare kommissioner, ” siger Pia Olsen Dyhr 

SF’s 16 Forhandlingskrav 

Den grønneste regering nogensinde


1. Klimaneutral senest i 2040
2. Naturens lov – en biodiversitetslov, der skal sikre mere natur
3. Rent grundvand, rent hav og rene søer

Børn og unge i fokus
4. Minimumsnormeringerne skal bevares og udbygges i børnehøjde
5. Giv børn og unge ret til nærværende voksne, mindre pres i skole og under uddannelse samt flere praktiske fag i folkeskolen
6. Ret til hurtig hjælp til børn og unge, der mistrives

Velfærden skal sikre tryghed og lige muligheder
7. Lige løn og flere kolleger skal sikre fremtidens velfærd
8. Kendte ansigter i vores ældrepleje – faste team
9. En værdighedsreform for børn og voksne med handicap
10. Et opgør med børnefattigdommen
11. Mindre brugerbetaling i sundhedsvæsnet
12. Luk hullerne i det sociale sikkerhedsnet
13. Skab et mere organiseret arbejdsmarked

Et stærkere demokrati med mere gennemsigtighed
14. Vi skal have en demokratilov

En langt mere usikker verden kræver nye prioriteringer
15. Ingen flygtninge skal sendes hjem til usikre lande – vurderingen skal ske helt uafhængigt af regeringen
16. Styrkelse af diplomatiet, de fredsbevarende indsatser, demokrati- og klimastøtte til udviklingslandene samt styrkelse af cybersikkerhed. 
 

SF vil uddybe forhandlingskravene løbende frem mod valget.