Del

De unge skal ikke bagerst i jobkøen igen

03-06-2020

Der er brug for at tage alle midler i brug for at sikre, at de unge ikke ryger bagerst i jobkøen under en potentiel økonomisk krise.

Derfor har SF en række forslag, som skal sikre flere praktikpladser, studiejob og studiepladser samt mere hjælp til nyuddannede.

Arbejdsløsheden er allerede steget markant på blot få måneder. Når hjælpepakkerne udfases, risikerer det især at ramme de unge.

Det vil være en katastrofe i en tid, hvor vi står til at mangle faglærte, der kan hjælpe med den grønne omstilling, og nyuddannede, som kan styrke velfærden.

Vi har et kæmpe ansvar for, at de unge kommer godt igennem krisen. Hvis vi ikke gør noget markant nu, risikerer vi at tabe en hele ungdomsårgange på gulvet. Det vil både være synd for de unge og for os andre, siger Pia Olsen Dyhr, formand for SF.

Hun roser, at regeringen sætter milliarder af til at sørge for lærepladser, men der kan gøres mere fra statens side for at sikre unge en tryg fremtid på arbejdsmarkedet, og det skal sikres i forhandlingerne om genopretning af dansk økonomi.

SF foreslår:
  • Fremtidige aftaler om genopretning og hjælpepakker for erhvervslivet bør indeholde sociale klausuler om at tilbyde praktikpladser.
  • Ny kortlægning af, hvor og i hvilke brancher manglen på praktikpladser er størst.
  • Flere studiejob i kommuner, regioner og staten med konkrete målsætninger i alle forvaltninger.
  • På de videregående uddannelser skal der oprettes flere studiepladser særligt på velfærdsuddannelserne, fordi flere unge end normalt ventes at søge ind på en videregående uddannelse på grund af krisen.
  • Opret fremskudte jobcentre på de videregående uddannelser for de studerende, som afslutter deres uddannelse de kommende måneder.
  • Sikre mere jobrotation, bedre mulighed for efteruddannelse, lettere adgang til voksenlærlingeuddannelse og mere støtte til udsatte unge.
  • Fjern bureaukrati og sæt gang i jobkvalificeringsordningen, hvor virksomheder får midler til opkvalificeringen af den ledige, hvis de ansætter vedkommende.
  • Videreførelse af gode erfaringer fra Trainee-ordningen.
  1. maj lancerede Karsten Hønge også et udspil om efteruddannelse for ledige.