Del

Uddannelse skal løfte folk i job

01-05-2020

SF vil give ledige ret til uddannelse i op til 32 uger – modsat 6 uger i dag – og så skal virksomhederne have bedre vilkår for at efteruddanne ansatte.

Det er en del af en række forslag, som skal give dygtigere lønmodtagere, fleksible virksomheder og et stærkere samfund efter krisen.

Næsten 50.000 er blevet arbejdsløse under krisen. SF vil bruge tiden snusfornuftigt. Mens krisen kradser skal de ledige have bedre muligheder for efteruddannelse, og på flere arbejdspladser kan man bruge jobrotation, mens arbejdsgiverne skal have mere økonomisk støtte.

”Væk med snubletråde og frem med rulletrapper. Alle skal løftes med uddannelse, og ingen skal falde,” siger Karsten Hønge.

Under efteruddannelse skal ledige være dækket af dagpenge og modtage 125 pct. af satsen, hvis de uddanner sig i et område med mangel på arbejdskraft i fremtiden.

Samtidig skal perioden for dagpenge forlænges, svarende til uddannelsens længde.

”Det er egentlig ret simpelt. Det skal være nemt at blive klogere, og vi skal investere i massivt i uddannelse,” siger Karsten Hønge.

Forslagene til ledige: 

  • Mulighed for at tage uddannelse i op til 32 uger – modsat 6 uger i dag.
  • Uddannelse på 100 pct. af dagpengesatsen, dog 125 pct., indenfor et områder med mangel på arbejdskraft i fremtiden
  • Væk med krav om 5 ugers ledighed før uddannelse
  • Dagpengeperioden forlænges løbende, så længe der er en COVID19-relateret overledighed.
  • Tiltag skal også gælde korte og mellemlange videregående uddannelser
  • Staten overtager udgiften til uddannelse fra kommunerne, da kommunerne tildeler mindre uddannelse efter ændringen af refusionssystemet.